Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

Dn0rhnek  

Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

 

 

         Par2yalin abavinir5 [ariku kyzi [i hasnir yv

          Dan]anknyru kov dan 3argin [yn m0dynar1

                                         Sa.mos 9.9-10

 

 

       Usd sovrp Cricor Da;yvaxii5 dn0rhneki araro.ov;ivnu hasdado.u y.a/ e Der #isovs Krisdosu1 Avydarani wga3ov;yamp Sovrp Zadigi yrygo3yan 3arov;ivn a-a/  Krisdosu 'ag t-nyren anxnylow mdav wyrnadovn5 ovr havakova/ ein ir a,agyrdnyru yv 0rhnynx zanonk1 6#owh7 I !(6@)61

 

 

Dn0rhneki araro.ov;ivnu 3a3dni e a-akylagan ,r]anen I wyr1 A-akyalnyru hydyvylow #isovsi 0rinagin5 sovrp ?nntyan yv sovrp #arov;yan d0nyrovn a-I;ow gu ,r]ein krisdonyanyrovn dovnyru yv g\avydein Asdova/a3a3dnov;yan yv #arov;yan pari lovryru1 No3nbes al Ir hydyvortnyru` kahananyru a3s yrgov my/aco3n d0nyrovn` Sovrp ?nntyan ov;oryagin yv Sovrp Zadigen min[yv Hocycalovsd g\a3xylyn irynx hama3nki havadaxyal zavagnyrovn dovnyru yv Avydisu pyrylow g\0rhnyn anonx yv irynx pnagarannyru1 Dn0rhneki garcu gadarylow5 anonk ha3ragan q0skow gu mqi;aryn 5 gu qradyn yv hocyvor ovraqov;ivn gu badja-yn ygy.yxvo3 havadaxyal zavagnyrovn1

 

Ha3 A-akylagan sovrp Ygy.yxin hasdada/ e dn0rhneki yryk a-i;nyr7 Sovrp ?nntyan5 Sovrp #arov;yan yv noraga-o3x pnagarani 0rhnov;ivn1

 

                Dn0rhneki garcu

                6666666666666666

Sovrp ?nntyan dn0rhneki =amanag kahanan dovn mdnylow5 g\ovda3 /nntyan avydisu5 g\yrce sovrp Mowses Qorynaxii a3t 0rovan novra/ 8Qorhovrt my/ yv skan[yli9 ,araganu yv >ovgasi avydaranen gu garta3 /nntyan hadova/u7 8 yv a3ndy. howivnyr ga3in5 ta,di me] gyxa/ oronk irynx h0dyrovn ci,yrova3 bahagov;ivn g\unein7 3angar/ Diro] hry,dagu anonx wra3 i]av5 Asdov/o3 'a-ku anonx ,ovr] /acyxav  yv anonk ,ad waqxan1 Hry,dagu anonx usav` mi waqnak5 orowhydyv aha 2yzi my/ ovraqov;yan avydovm mu bidi unym5 or polor =o.owovrtin ovraqov;ivn bidi pyre5 a3s0r Tavi;I ka.akin me] 2yzi hamar "rgi[ mu /nav5 or 0/yal Dern e91 >ovg7 2.8-10

Sovrp ?nntyan pari lovru pyrylow5 kahanan Sovrp Avydaranow yv Qa[ow g\0rhne undanikin antamnyru5 dan pariknyru` haxu yv a.u5 orbes qa.a.ov;yan5 makrov;yan yv paryba,d gyanki qorhrtani,5 ]ovru` orbes Mgrdov;yan qorhrtani,5 a3nbes in[bes #isovs a,qarh calow 0rhnyx ]ovru5 yrgiru yv anor bdov.nyru5 oronk naqabes ani/ova/ ein Aatami badja-ow1 Aba kahanan 0rhnova/ ]ovru qa[a2yv gu xo.e dan badyrovn5 gy qngarge dovnu yv dan antamnyrovn hamar Amynagalen bahbanov;ivn gu ha3xe1

A3s polorow An 5 Orovn yrginkn ov yrgiru [yn grnar bar'agyl5 skan[yli qorhovrtow gu mdne myr dovnu5 in[bes Py;lyhemi kara3ru mda/ er1 Mdnylow myr dovnu gu srpaxnee yv g\0rhne za3n5 a3nbes in[bes Ir /novntow srpaxovxa/ er kara3ru1 Yv in[bes ir /nntyan ci,yru howivnyru5 hry,dagen avydis sdanalow5 caxin yv mdan a3n kara3ru ovr /na/ er Krisdos5 a3nbes al ygy.yxvo3 howivnyru gu mdnyn myr dovnyru5 irynx hyd pyrylow Asdov/o3 0rhnov;ivnnyru1

 

Sovrp #arov;yan d0nin kahanan dn0rhneki araro.ov;yan =amanag g\yrce Nyrses Lampronaxiin 8 a3sor 3aryav i my-ylox9 zadgova3 ,araganu5 aba Mad;eosi avydaranen gu garta3 hydyvyal hadova/u7 8Isg dasnumeg a,agyrdnyru caxin Calilia5 a3n ly-u5 ovr #isovs irynx hyd =amatrova/ er1 Yrp Anor dysan5 yrgrbacyxin Anor7 omank yrgmdyxan1 #isovs m0dynalow  q0syxav anonx hyd yv usav7 In/I drova/ e amen dysag I,qanov;ivn yrgnki yv yrgri wra37  in[bes Ha3ru In/I ov.argyx5 ys al 2yz g\ov.argym1 Caxek ovrymn5 a,agyrdyxek polor azcyrovn5 mgrdyxek zanonk H0r yv Ortov yv Sovrp Hocii anovnow5 sorwyxovxek anonx bahyl a3n poloru or ys 2yzi badoviryxi1 Yv ys 2yzi hyd bidi ullam min[yv a,qarhi waqjanu91 Mad;7 IU !^6@)1

 

Asge ydk kahanan g\0rhne a.u5 ]ovru5 haxu` orbes Krisdosi marmnin qorhrtani,u5 cinin` orbes Krisdosi aryan qorhrtani,u yv garmir nyrgova/ havgi;u` orbes nor gyanki yv 3arov;yan qorhrtani,u1

@ovn` a,qarhi 0rinagn e7 gy.yvu gu qorhrtan,e yrginku7 ;a.an;u` 0tu7 sbidagovxu` ]ovru isg ty.novxu` yrgiru1

A3sbisow garmir nyrgova/ 2ovn gu qorhrtan,e #isovsi arivnow nyrgova/ yv 'rgova/ a,qarhu1

 

Kahanan 0rhnova/ ]ovrow qa[a2yv gu x0.e dan badyru uv a3tbesow g\0rhne dan 0jaqu1

 

Noraga-o3x pnagarani dn0rhneki araro.ov;yan =amanag kahanan g\yrce sovrp Sahag Bar;yvi hocycalsdyan 8a3s0r yrgna3inkn ovraqanan9 ,araganu5 >ovgasi avydaranen gu garta3 8#isovs yv Zackeos maksabydu9 619.1-10 hadova/u5 g\ardasane 8Der Asdova/ amynagal9 a.0;ku yv in[bes sovrp ?nntyan yv #arov;yan dn0rhneki =amanag gu gadarover5 gu qngarge noraga-o3x pnagaranu yv 0rhnova/ ]ovru5 qa[a2yv gu x0.e dan [ors go.mu1

 

Dn0rhnek gu gadarovi nayv yrp undaniki antamnyren megovn anqohym gam krisdonya3i anwa3yl gyank warylovn badja-av gu qaqdi dan qa.a.ov;ivnu1

 

Dn0rhnek gadarylov nbadagu yv imasdu lavaco3ns g\yryvi nor pnagaran mdnylov =amanag un;yrxovo. avydarani hydyvyal hadova/in me]5 8a3s0r a3s dan hamar 'rgov;ivn y.av7777 orowhydyv Ortin Mart tar2av5 orbeszi gorsova/u 'rge9 >ovg7 19.9-101

 

A3sbesow5 #isovs Krisdosi myr dan dova/ 'rgapyr a3xylov;yamp5 Sovrp ?nntyan dn0rhnekow myr dovnu qorhrtavor gyrbow gu wyra/ovi Py;lyhemi kara3rin5 Sovrp #arov;yan dn0rhnekow` Wyrnadan yv noraga-o3x dan 0rhnov;yamp` 'rgov;yan ar=anaxa/ Zagceosi dan5 ovr mdav Deru1

 

                                 

 

                     8Y;e Deru [i ,ine dovnu5

                     izovr gu [ar[arovin dovn ,ino.nyru5

                     y;e Deru [I bahbane ka.aku

                     izovr gu hsgyn bahabannyru ka.akin wra39

 

                                                       Sa.mos 126.1