Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

 Get Acrobat Reader      Calendar Տօնացոյց

Յունուար 2010

Շբթ. 1

Ամանոր

Դշ. 5

Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան

Եշ. 6

Տօն Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան մեր Տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի

Ուր. 7

Յիշատակ Մեռելոց

Եշ. 13

Տօն Անուանակոչութեան մեր Տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի

Շբթ. 15

Տօն Ծննդեան Ս. Յովհաննու Կարապետին

Շբթ. 22

Ս. Հայրապետներ Աթանաս եւ Կիւրեղ

Գշ. 25

Ս. Վահան Գողթնացի

Շբթ. 29

Ս. Գրիգոր Աստուածաբան

 

Մարտ 2011

Գշ. 1

Սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայիցն

Եշ. 3

Սրբոց Վարդանանց զօրավարացն եւ 1036 վկայիցն

Շբթ. 5

Կոստանդնուպոլսոյ 150 Հայրապետացն

Կիր. 6

Մեծ Պահքի Ա. Կիրակի՝ ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Բշ. 7

Ա. օր Մեծ պահքի

Շբթ. 12

Սբ. Թէոդորոս Զօրավար

Կիր. 13

Մեծ Պահքի Բ. Կիրակի՝ ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ

Կիր. 20

Մեծ Պահքի Գ. Կիրակի՝ ԱՆԱՌԱԿԻՆ

Շբթ. 26

Ս. Յովհաննէս Երուսաղէմցի, Ս. Յովհաննէս Օձնեցի, Ս. Յովհաննէս Որոտնեցի, Ս. Գրիգոր Տաթեւացի

Կիր. 27

Մեծ Պահքի Դ. Կիրակի՝ ՏՆՏԵՍԻՆ

Դշ. 30

ՄԻՋԻՆՔ

 

2011 Ապրիլ

Շբթ. 2

Սուրբ Քառասուն Մանկունք

Կիր. 3

Մեծ Պահքի Ե. Կիրակի՝ ԴԱՏԱՒՈՐԻՆ

Շբթ. 9

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ (Մուտն ի Վիրապ)

Կիր. 10

Մեծ Պահքի Զ. Կիրակի՝ ԳԱԼՍՏԵԱՆ

Շբթ. 16

Ղազարոսի Յարութիւն

Կիր. 17

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ

Բշ. 18

Աւագ Երկուշաբթի՝ յիշատակ Արարչագործութեան

Գշ. 19

Աւագ Երեքշաբթի՝ յիշատակ Տասն Կուսանաց

Դշ. 20

Աւագ Չորեքշաբթի՝ յիշատակ Մատնութեան

Եշ. 21

Աւագ Հինգշաբթի՝ Վերջին Ընթրիք, Ոտնլուայ, Խաւարում

Ուր. 22

Աւագ Ուրբաթ՝ Կարգ Խաչելութեան եւ Թաղման

Շբթ. 23

Աւագ Շաբաթ՝ Ճրագալոյց Սուրբ Զատկի

Կիր. 24

96րդ Տարեդարձ Հայոց Ցեղասպանութեան

Կիր. 24

Սուրբ Զատիկ՝ Յիշատակ Քրիստոսի Յարութեան

Բշ. 25

Յիշատակ Մեռելոց

Շբթ. 30

Յիշատակ Գլխատման Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի

#ovnovar 2010

Ovr7  1 Amanor yv Ga.ant <NORHAVOR NOR DARI YV SOVRP ?NOVNT
C,7  5 Jracalo3x S7 ?nntyan5 Q;ovm

T,7 6

Sovrp ?novnt yv Asdova/a3a3dnov;ivn KRISDOS ?NAV YV #A#DNYXAV @YZI YV MYZI MY? AVYDIS 

Y,7  7 #i,adag My-ylox
T,7   13

Anovanago[ov;ivn #isovs Krisdosi

Y,7  14 ?novnt S7 #owhannov Garabydi
P,7  18 Sovrp Andon
C,7  19 Sovrp :eotos ;acavor
Y,7  21 Sovrp Giragos
<p;7 23 S7 Ha3rabydnyrov A;anasi yv Givry.i
Gir7 24 Parygyntan A-a]avorax Bahki
Ovr7  29 #i,adag #ownan Marcarei
<p;7 30 S7 Sarcis5 ortin Mardiros yv 14 zinovornyr
"ydrovar  2010
P,7 1 

S7 Adowmanx Z0rawaraxn

C,7 2

S7 Sovkiasanx Wga3ixn

Y,7 4

S7 Osgyanx Kahana3ixn

<p;7 6

S7 Sahag Bar;yv

C,7  9 Srpox >yvontyanx Kahana3ix
Y,7   11

Srpox Wartananx z0rawaraxn yv 1036 wga3ixn

Wartanank (PDF)18:30 S7 Badarac

<p;7 13 P7 Diyzyragan +o.owi masnagix 150 Ha3rabydyrovn Gosdantnovbolis 381 ;ovaganin

Dya-nunta-a]i D0nagadarov;ivn  18:00 Araro.ov;ivn5 18:30 Hrawa-ov;ivn

Gir7 14 Povn Parygyntan5 Dya-nunta-a]
P,7  15 A7 )r My/ Bahki
<p;7 20 S7 :eotoros Z0rawar
Gir7  21 Bahki P7 Giragi` Ardaksman
Gir7  28 Bahki C7 Giragi` Ana-agin
Մարտ 2010
Շբթ. 6

Սուրբերուն՝ Յովհաննէս Երուսաղէմի Հայրապետին, Մեր Հայրապետին Ս. Յովհաննէս Օձնեցիին, մեր Վարդապետին Ս. Յովհաննէս Որոտնեցիին եւ Գրիգոր Տաթեւացիի

Կիր.  7

Պահքի Դ. Կիրակի՝ Տնտեսին

Դշ.   10

Միջինք Մեծի Պահոց

Շբթ. 13

Սուրբերուն՝ Սեբաստիոյ Քառասուն Մանուկներուն

Կիր. 14

Պահքի Ե. Կիրակի՝ Դատաւորին

Շբթ. 20

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայոց՝ Մուտն ի Վիրապ

Կիր. 21

Պահքի Զ. Կիրակի՝ Գալստեան

Շբթ. 27

Յիշատակ Ղազարոսի Յարութեան

Կիր.  28

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ

Բշ. 29

Աւագ Երկուշաբթի՝ Յիշատակ արաչագործութեան

Գշ. 30

Աւագ Երեքշաբթի՝ Յիշատակ տասը կոյսերուն

Դշ. 31

Աւագ Չորեքշաբթի՝ Յիշատակ մատնութեան Տեառն

Ապրիլ 2010

Եշ. 1 

Աւագ Հինգշաբթի, Ոտնլուայ, Վերջին ընթրիք, Խաւարում

Ուր. 2   Աւագ Ուրբաթ, կարգ խաչելութեան եւ թաղման
Շբթ. 3  Աւագ Շաբաթ, Ճրագալոյց Ս. Զատկի
Կիր. 4 ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿ Յիշատակ Յարութեան մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի
Բշ. 5  Յիշատակ Մեռելոց
Շբթ. 10  Յիշատակ Գլխատման Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի
Կիր. 11 Նոր Կիրակի կամ Կրկնազատիկ
Կիր. 18 Աշխարհամատրան կամ Կանաչ Կիրակի
Շբթ. 24

95 Ամեակ Ցեղասպանութեան

Կիր. 25 Կարմիր Կիրակի

8Bidi hanym 2yz 2yr cyryzmannyren7 gyntanov;yan ,ovn[ bidi dam5 im hocis bidi dam 2yzi5 yv 2yzi 2yr yrgiru bidi wyratar2nym19 Yzygiel 37.14

 

Մայիս 2010  

Կիր.  2 

Սուրբ Խաչի Երեւման Տօնը

Կիր.  9   Մայրերու Օր
Եշ.     13 Համբարձում
Կիր.  16 Բ. Ծաղկազարդ  
Կիր.  23  Հոգեգալուստ կամ Պենտէկոստէ
Ուր.  28  Հայաստանի Անկախութեան 92-րդ տարեդարձ
Կիր.  30 Յիշատակ Եղիա մարգարէի  
Բշ.     31  Յիշատակ Սուրբ Հռիփսիմեանց կոյսերու

 

Յունիս 2010  

Գշ. 1 

Յիշատակ Ս. Գայիանեանց Կոյսերու

Շբթ. 5 Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (Ելն ի Վիրապ)
Գշ. 8 Յիշատակ Ս. Նունէ եւ Մանէ Կոյսերու
Շբթ. 12 Մեծն Ներսէս Հայրապետ
Շբթ. 19 Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (Գիւտ Նշխարաց)
Կիր. 20 Հայրերու Օր
Եշ. 24  Ս. Թարգմանչաց՝ Սահակի եւ Մեսրոպի
Շբթ. 26 Ս. Տրդատ թագաւոր եւ Աշխէն թագուհի

 

 

 

 

#ovlis 2006

<p;7 7 

 

Dasnyrgov a-akyalnyr Krisdosi yv B0.os dasnyrykyrort a-akyal  
Gir7 15  Ba3/a-agyrbov;ivn 6Wartawa- , (PDF)
P,7 16  #i,adag my-ylox  
Y,7 19  Sovrp Ysa3i marcare  
<p;7 21  S7 :ateos a-akyal yv S7 Santovqd go3s  
<p;7 28  Ortik yv :o-ovnk S7 Cricor Lovsavor[i  

Սեպտեմբեր 2010

Շբթ. 4

Նիկիոյ Ս. Ժողովի 318 Հայրապետները

Բշ. 6

Տօն Ծննդեան Ս. Կուսին Մարիամու

Կիր. 12

Խաչվերաց    

Շբթ. 25

Սուրբ Գէորգ Զօրավար

Կիր. 26

Վարագայ Ս. Խաչ

 

Հոկտեմբեր 2010

Շբթ. 2

Եօթանասուներկու Աշատերտներ Քրիստոսի

Շբթ. 9

Սց. Թարգմանչաց Վարդապետացն մերոց

Շբթ. 16

Ս. Աւետարանիչներ՝ Մատթէոս, Մարկոս, Ղուկաս, Յովհաննէս

Կիր. 24

Գիւտ Ս. Խաչի

Շբթ. 30

Ս. Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետ

   

Նոյեմբեր 2010

 

Շբթ. 6

Սբ. Հրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ Միքայէլի

Շբթ. 13

Սց. Առաքելոց Անդրէի եւ Փիլիպպոսի

Շբթ. 20

Տօն Ամենայն Սրբոց

Կիր. 21

Բարեկենդան Յիսնակաց Պահոց, Սբ. Կոյսի Տաճար ընծայում

Շբթ. 27

Ս. Գրիգոր Սքանչելագործ

   

Դեկտեմբեր 2010

Շբթ. 4

Սբ. Թադէոս եւ Բարթողոմէոս

Շբթ. 11

Սբ. Նիկողա3ոս Սքանչելագործ հայրապետ

Շբթ. 18

Սբ. Յակոբ Մծբնայ հայրապետ եւ Մարուգէ ճգնաւոր  

Գշ. 21

Սբ. Աբգար Թագաւոր

Եշ. 23

Սբ. Դաւիթ մարգարէ եւ Ս. Յակոբ Տեառնեղբայր Առաքեալ

Շբթ. 25 Սբ. Ստեփանոս Նախասարկաւագ եւ առաջին մարտիրոս
Բշ. 27 Սբ. Պետրոս, Սբ. Պօղոս
Գշ. 28 Սրբոց  Որոտման Որդւոց Յակոբոս եւ Յովհաննէս Առաքեալներու