Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Sybdympyr 30, 2001
M0d )ren

 

QA{WYRAXEN YDK C7 GIRAGI

D)N WARACA# SOVRP QA{I

 

 

A-agax Cirken (3.18-26)

       Imasdov;ivnu gyankow gu war2adre iryn abavino.nyru yv abahowov;ivn gov da3 anonx` oronk iryn gu g-;nin` orbes Diro]1

       Ir imasdov;yamp er or Asdova/ yrgrin himyru trav5 cidov;yamp hasdadyx yrginknyru1

       Ir hanjarow e or yrgri untyrknyren ]ovryru gu =a3;kyn yv ambyru an2ryv gu ;ayn1

       Ortyag5 imasdov;ynen mi4 pa=novir pnav7 qradnyrovs yv qorhovrtnyrovs hydyve45 ,norhknyrow zartarovis5 marmint a-o.] mna3 yv osgornyrt hancsdanan1

       Orbeszi qa.a. ulla3 kov gyankt yv abahow un;anas5 a-anx yrpyk ca3;ylov7 xyrygu anwaq nsdis yv ci,yru ka.xr nin]ow knanas1

       Ovsdi mi4 waqnar calik or2anknyren5 o4[ al ampari,dnyrov 3ar2agovmnyren7 orowhydyv amynovryk Deru hydt bidi ulla3 yv bidi ba,dbane kyz oroca3;nyren1

 

Ysa3i Marcarei Cirken (65.22-25)

            A3sbes g\use Deru76

       8Gyanki /a-in bes

       anwaqjan bidi ulla3 im =o.owovrtis gyanku7

       im undryalnyrs yrga~r bidi wa3ylyn

       irynx /anr a,qadankin wasdagu1

       A3lyv zovr dy. bidi [a,qadin

       Ov t=paqd zavagnyr bidi [/nin5

       Orowhydyv Asdov/me 0rhnova/ syrovnt mu bidi ullan5

       ;e4 inynk yv ;e irynx zavagnyru1

       Dagavin irynk [gan[a/` bidi lsym zirynk7

       Ty- irynx a.0;ku [avarda/`

       Bidi harxnym7 8I|n[ g\ovzek91

       A3n adyn ca3ln ov ca-u miasin bidi jaragin7

       A-iv/u yzan bes 3art bidi ovde

       Yv 02u ho.ow bidi snani7

       Oyve megovn bidi [tb[in yv bidi [wnasyn

       Im sovrp lyrans wra3956 g\use Deru1

 

B0.os A-akyali Go.me Ca.adaxinyrovn Crova/ namagen (6.14-18)

            Calow in/i5 kav lixi or myr Diro] #isovs Krisdosi qa[en zad ovri, panow bar/ynam1 A3t qa[in mi]oxav my.ki a,qarhu my-a/ e a3lyvs in/I hamar5 in[bes ys my-a/ ym a3t a,qarhin hamar1 garyvoru martovs ;ladova/ gam an;lad ullalu [e5 a3l nor arara/ ullalu1 :o. Asdov/o3 qa.a.ov;ivnn ov o.ormov;ivnu ullan polo4r anonx hyd` oronk a3s sgzpovnkin hama2a3n g\abrin7 polo4r anonx` oronk ir undryal =o.owovrtu gu gazmyn1

       A3sovhydyv5 qntrym5 oryve megu a,qarhig hocyrow ;o. zis [ny.e5 orowhdyv ys #isovsi gu badganim5 in[bes marmnis wra3 werkyrovn sbinyru gu wga3yn1

       Y.pa3rnyr5 myr Der #isovs Krisdosi ,norhku 2yr polorin hyd ulla31 Amen1

 

 

       #isovs Krisdosi Avydaranen Usd Mard;eosi (24.30-36)

            Myr Deru #isovs Krisdos g\use76

       Aba martov Ortiin n,anu bidi yryvi yrginki me]5 yv a,qarhi polor =o.owovrtnyru bidi o.pan5 yrp dysnyn martov Ortin or gov ca3 yrginki ambyrovn wra3 pazma/` z0rov;yamp yv my/ a-kow1 Yrp my/a2a3n o.u hn[e5 an ir hry,dagnyru bidi .rge5 orbeszi havakyn ir undryalnyru a,qarhi [ors go.myren5 yrginki meg /a3ren min[yv mivsu1 :zynin ;o. 2yzi 0rinag ulla31 Yrp dysnek or anor jiv.yru gu gagov.nan yv dyryv g\ar2agyn5 cidek ;e ama-u m0d e1 No3nbes al5 yrp polor usa/nyrs gadarovin5cidxek ;e martov Ortiin calovsdu m0d e1 Wsda4h y.ek5 or a3s syrovntu [anxa/` asonk poloru bidi badahin1 No3nisg y;e yrginkn ov yrgiru anhydanan5 q0skyrs bidi [anhydanan1

       Saga3n o4[ ok cide ;e y4rp bidi ca3 a3t 0ru gam =amu7 o4[ yrginki hry,dagnyru5o4[ isg Ortin5 pa3x` mia3n Ha3ru91

 


Sybdympyr 2001
G Y Y { H O <
30           1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001