Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Sybdympyr 23, 2001
M0d )ren

 

QA{WYRAXEN YDK P7 GIRAGI

 

 

Yasa3i Marcarei Cirken (14.3-17)

            A3n 0ru Deru wyr] bidi tne kov xavyrovt5 ny.ov;ivnnyrovt yv cyrov;yan andanyli /a-a3ov;yant5 yv bidi hancsdaxne kyz1 A3n 0ru hydyvyal o.panman a-agu bidi gartas Papyloni ;acavorin wra35 usylow76

       8I~n[bes gorsovyxav p-navoru5I~n[bes gorsovyxav a,qarhi xnxo.u1 Ahavasig Deru qordagyx my.avornyrovn lov/u5 lov/u i,qannyrovn5 yv anqna3 y.av anor hanteb` or gada.i molycnov;yamp yv andanyli dan]anknyrow azcyru gu godorer1

       Ampo.] a,qarh qa.a.yxav yv hancsdaxav7 martig ovraqov;yamp g\a.a.ayn1 Lipanani y.yvinnyrn ov ma3rinyrn al gu xn/an yv g\usyn7

       A3n 0ru or tovn gorsovyxar` oyve ‘a3dahad [ygav myz gdrylov1 T=oqkn isg dagnovwra3 y.av yrp tovn hon i]ar7 miancama3n ylan gancnyxan a,qarhagal polor hsganyru5 oronk azcyrov ;acavornyru irynx a;o-nyren war /xa/ ein1

       Poloru miasin usin kyzi7 To~vn al myzi bes p-novyxar yv myr wijagin ingar1 Ko~v al ‘a-kt cyryzman i]av yv ovraqov;ivnt ;a.ovyxav1 A3sovhydyv xyxyru kyzi nyrknag bidi ullan5 isg ortyru` wyrmag1 I|n[bes ingar yrginken7 o~w Arovsyag5 or a-av0dovn gu /aceir7 I~n[bes cydnin havasaryxar5 tovn` or polor azcyru odki dag a-a/ eir1 Mdket g\useir7Yrgink bidi yllym5 polor asd.yren wyr bidi hasdadym a;o-s5 bidi nsdim hivsisi a3n par2r lyran wra3 or asdova/nyrov =o.owady.in e7 ambyren avyli wyr bidi par2ranam yv par2ryalin bidi nmanim1 Pa3x aha t=oqk i]ar5 yrgri untyrku1 Kyz dysno.nyru bidi zarmanan yv usyn7 Sa| e a3n martu or a,qarhu gu to.axner yv ;acavornyru gu dabaler7 an` or ampo.] a,qarhu avyragi gu  wyra/er5 ka.aknyru gu kanter yv ir cyrinyru pnav irynx dovnyru [er tar2ner91

 

B0.os A-akyali Go.me Gorn;axinyrovn Crova/ Yrgrort Namagen (10.18-11.10)

            Isgagan undrova/u an [e4 or inkzink gu  cowe5 a3l an` or Diro] go.me gu cowovi1 Saga3n5 3ovsam ki[ mu nyro.amid g\ullak y;e anmd0ren ys al bar/ynam5 ura/nyrs 3i,yxnylow 2yzi1 Isg tovk hampyrov;yamp lsyxek1

       Ys 2yzi hanteb Asdov/o3 naqan2aqntrov;yamp lyxova/` g\ovzym or mia3n Krisdosu sirek5 in[bes makovr go3s mu or ir seru gu wyrabahe anor or ir amovsinu bidi ulla31 Pa3x gu waqnam or 2yr midku abagani yv hy6 -anak Krisdosi hanteb ampo.]agan yv makovr novirovmen5 ji,t in[bes Yvan qapovyxav 02in qoramang sovdnyren1 gu waqnam or no3nkan tivrov;yamp untovnik oyve megu or myr karoza/en darpyr hoci mu5 gam 2yr untovna/ Avydaranen darpyr avydaran mu gu karoze 2yzi1

       {ym cidyr ;e ys 2yr a3t n,anavor a-akyal6nyren panow  mu yd gu mna|m1 :ebed jardar q0so. mu [ym5 pa3x q0sa/s cidym1 Yv gar/ym adiga abaxovxanyxi 2yzi amen in[ow1 Arty0k sqa|l uri or Asdov/o3 Avydaranu 2ri0ren karozyxi 2yzi yv inkzinks qonarhyxovxi` 2yz par2raxnylov hamar1 @yvow mu mivs ygy.yxinyru go.obdyxi5 abrovsds anonxme a-nylow5 orbeszi 2yzi /a-a3ym 2ri0ren1 @yr kow y.a/ adyns no3nisg yrp gariki me] y.a3` 2yzme oyve megovn py- [y.a37 Magytonia3en yga/ y.pa3rnyru hocaxin bedkyrs1 Yv in[bes anxyalin zcov,axa35 asge wyr] yvs amen gyrbow bidi zcov,anam 2yzi py- ullale1 Pa3x Krisdosi j,mardov;yamp5 or im nyrsitis e5 g\usym` ;e a3s panyrow bidi bar/ynam ampo.] Aka3ia3I me]5 polorin badmylow1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Margosi (10.1-12)

       #isovs Ga’a-naovmen Hreasdani go.myru ygav` #ortanan cydin mivs go.men anxnylow1 Tar2yal qov-n pazmov;ivn mu ir ,ovr]u havakovyxav5 yv #isovs sgsav anonx ovsovxanyl ir soworov;yan hama2a3n1

       “arisyxinyru zink ‘or2ylov nbadagow m0dyxan iryn yv harxovxin7 8Oyve megu iravovnk ovni| ir ginu ar2agylov91 #isovs badasqanyx78Mowses 2yzi i|n[ badoviryx91 Anonk usin7 8Mowses ard0nyx pa=anman ;ov.; dal gno] yv ar2agyl za3n91 #isovs usav7 8Mowses 2yr anhantovr=o. ngaracrin badja-ow a3t 0renku sahmanyx 2yzi1 Min[ty- sgizpen5 sdy./acor/ov;yan =amanag5 Asdova/ arov yv ec sdy./yx martigu yv usav7 A3s badja-ow a3ru bidi 2ce ir ha3rn ov ma3ru yv ir gno] miana35 yv yrgovku meg marmin bidi ullan1 Hydyvapar a3lyvs yrgov [yn5 a3l meg marmin1 Ovsdi oyve megu ;o. [pa=ne anonk or Asdova/ miaxovx91

       Yrp dovn tar2an5 a,agyrdnyru no3n niv;in masin tar2yal harxovxin1 #isovs anonx badasqanyx7 8Y;e a3ru ar2age ir ginu yv ovri, mu a-ne` ,nov;ivn ura/ g\ulla3 anor tem1 No3nbes al5 ginu y;e 2ce ir amovsinu yv ovri, mu a-ne` ,nov;ivn ura/ g\ulla391


Sybdympyr 2001
G Y Y { H O <
30           1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001