Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Sybdympyr 16, 2001
M0d )ren

 

QA{WYRAX

 

 

Ysa3i Marcarei Cirken (49.13-23)

            Ovraqaxi4r yrgink5 xn/a4 yrgir5

       Ovraqa2a3n a.a.agyxek5 o4w ly-nyr5 

       Diro] artarov;ivnu badmyxek5 o4w plovrnyr5

       Orowhydyv Deru ir =o.owovrtin o.ormyxav

       Yv ir =o.owovrtin qonarhnyru mqi;aryx1

       Yrovsa.emi =o.owovrtu g\user7

       Deru zis lkyx ov mo-axav1

       Pa3x Deru g\user7

       8Mi;e ma3r mu grna|3 ir tiyxovxa/ zavagu mo-nal5

       gam ir orowa3nen /na/ yryqa3in [c;al7

       pa3x no3nisg y;e a3tbisi ma3r mu cdnovi5

       ys kyz bidi [mo-nam pnav1

       Dy4s5 aha5 kyz a’yrovs me] ngaryxi5

       Yv avyrag barisbnyrovt badgyru mi,d a[kis a-]yv e1

       <ovdow zavagnyrt gu  wyrata-nan5

       min[ kyz kanto.nyrn ov avyro.nyru gu hy-anan1

       <ovr]t na3e yv dy4s5

       arten zavagnyrt gu havakovin ov kyzi gov can1

       Yv ys5 gyntani Asdova/s5 g\usym7

       Anonk kyz bidi /a/gyn badmovjani bes

       Yv anonxmow bidi zartarovis harsi bes1

       Avyragnyrt yv kantova/ ov gor/ana/ ka.aknyrt

       ,ovdow ny. Bidi can pnagi[nyrovt hamar5

       yv kyz harsdaharo.nyru bidi hy-anan1

       0darov;yan me] gorsova/ zavagnyrt

       bidi ta-nan yv usyn76 A3s dy.u ny. E myzi5

dy. dovr or pnagink1

yv tovn inknirynt bidi qorhis7

Asonk o|w /nav in/i7

[e| or anzavag yv a3ri mnaxi

Yrp zavagnyrs aksorovyxan ov bantqdaxan5

Zis minag ;o.low7

Art5 ovrge| ygan yv o|w my/xovx zanonk91

Der Asdova/ a3sbes g\use76

8Aha ys ‘rgov;ivns hy;anosnyrovn wra3 bidi dara/ym

yv mi n,ans =o.owovrtnyrov me] bidi gancnym7

anonk crga/ bidi pyryn kov zavagnyrt5

irynx ovsyrovn wra3 bidi pyryn kov tovsdryrt1

:acavornyr kyz bidi snovxanyn7

min[yv cydin qonarhylow kyzi bidi yrgrbacyn

ov odkyrovt ‘o,in bidi lizyn5

yv bidi cisnas ;e y4s ym Deru7

in/i abavino.nyru yrpyk am0;ow bidi [mnan91

 

 

B0.os A-akyali Go.me Ca.adaxinyrovn Crova/ Namagen (6.14-18)

            Calow in/i5 kav lixi or myr Diro] #isovs Krisdosi qa[en zad ovri, panow bar/ynam1 A3t qa[in mi]oxav my.ki a,qarhu my-a/ e a3lyvs in/i hamar5 in[bes ys my-a/ ym a3t a,qarhin hamar1 Garyvoru martovs ;l’adova/ gam an;l’ad ullalu [e5 a3l nor arara/ ullalu1 :o. Asdov/o3 qa.a.ov;ivnn ov o.ormov;ivnu ullan polo4r anonx hyd` oronk a3s sgzpovnkin hama2a3n g\abrin7 polo4r anonx` oronk ir undryal =o.owovrtu gu gazmyn1

       A3sovhydyv5 qntrym5 oyve megu a,qarhig hocyrow ;o. zis [ny.e5 orowhydyv yv #isovsi gu badganim5 in[bes marmnis wra3 werkyrovn sbinyru gu wga3yn1

       Y.pa3nyr5 myr Der #isovs Krisdosi ,norhku 2yr polorin hyd ulla31 Amen1

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd #owhannesi (3.13-21)

            Myr Deru #isovs Krisdos g\use76

       8O[ ok yrgink ylav paxi martov Ortien5 or i]av yrginken5 ovr gu cdnover1 Yv in[bes or Mowses b.n2ya3 02u par2raxovx anabadin me]5 no3nbes al bedk e martov Ortin par2rana35 orbeszi anor havadaxo.u 3avidynagan gyank ovnyna31 Orowhydyv Asdova/ a43nkan siryx a,qarhu5 or min[yv isg ir mia/in Ortin dovav5 orbeszi anor havadaxo.u [my-ni5 a3l 3avidynagan gyank ovnyna31 Orowhydyv Asdova/ ir Ortin a,qarh .rgyx5 o4[ ;e orbeszi a,qarhu ‘rge1 Ow or gu havada3 anor` [i tadabardovir7 isg ow or [i havadar anor5 arten isg tadabardova/ e5 Asdova/ mia/in Ortiin [havadalovn hamar1

       8Yv tadabardov;ivnu a3s e7 haga-ag anor or lo3su a,qarh ygav5 martig qavaru lo3sen avyli siryxin5 orowhydyv [arov;ivn gu cor/ein1 Ow or [ar cor/ gu gadare5 g\ade lo3su yv lo3sin [i car5 orbeszi ir cor/yru [3a3dnovin1 Saga3n ow or gu gadare in[ or j,marid e5 lo3sin gov ca35 orbeszi 3a3dni ulla3 ;e ir cor/yru Asdov/o3 gamkin hama2a3n cor/ova/ yn91


Sybdympyr 2001
G Y Y { H O <
30           1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001