Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5Hogdympyr 28, 2001
QA{WYRAXEN YDK E7 GIRAGI

Imasdov;yan Cirken (14.1-18)

       Ovri, mu5 or amyhi aliknyrov untme]en

       Navow jamportylov gu badrasdovi5

       “a3de gov-ki mu g\a.0;e5

       “oqanag wsdahylov zink ‘oqatro. navovn5

       or ;ebed ,ahov hamar hnarova/ e

       yv jardar arhysdavori 2y-kow ,inova/5

       saga3n to4vn ys5 o~w Ha3r5

       or kov dys[ov;yampt za3n gu warys7

       to4vn ys or /owovn me]` jampa3 gu panas

yv aliknyrovn me]`  abahow ,avi.5

       yv adow isg xo3x gov das ;e amen wdance grnas ‘rgyl5

       no3nisg y;e an’or2 ulla3 .ygi clovq gancno.u1

       pa3x kov gamkt e`

       or imasdovn sdy./acor/ov;ivnt martox /a-a3e7

       aha ;e in[o4v martig

       irynx gyankyru gu wsdahin amyna’okr ‘a3din5

       yv no3nisg lasdow mu aliknyru jy.kylow

       o.]6a-o.] dy. gu hasnin1

       Artaryv5 ]rhy.y.i adyn al5

       Yrp ampardavan hsganyru gorovsdi madnyxir5

       No3` a,qarhi 3o3su5 lasda’a3din abavinyxav

       Yv kov 2y-kowt a-a]nortovyxav5

       A,qarhi me] martga3in syrovntu abahowylov hamar1

       Hydyvapar 0rhnyal e a3n ‘a3du

       Or artarov;yan badja- g\ulla37

       Pa3x ani/yal yn ;e4 2y-acor/ gov-ku yv ;e4 za3n ,ino.u5

       Megu` za3n ,inylovn hamar5

       Isg ‘ov-n ‘a3du` asdova/ go[ovylovn hamar1

 

Ysa3i Marcarei Cirken (33.22-34.1)

            De4rn e myr ha3ru5 Dern e myr tadavoru5

       Dern e myr I,qanu5 Dern e myr ;acavoru5

       Dern e myr ‘rgi[u5 i4nkn e or myz bidi ‘rge1

       A3n adyn5 navyrovt barannyru bidi ‘din5

       Ga3myru bidi i3nan7

       Al o4[ a-acasd barzylov bedk bidi ulla35 o4[ al tr0,ag5

       Yv navyrt mnalen bidi ka3ka3ovin1

       Deru ir war2adrov;ynen bidi [zrge oryve megu5

       Ji,t in[bes 3a.;anage  mu wyr] yrp avaru my/ ulla3`

       Ga.yrn ancam ange pa=in mu g\a-nyn1

       A3n adyn a3lyvs 3ocnov;ivn yv xav  co3ov;ivn bidi [ovnynan5

       Orowhydyv Deru bidi nyre ir =o.owovrtin my.kyru1

       M0dyxe4k5 o4w hy;anosnyr5 yv lsyxek5

       Aga4n] trek5 o4w i,qannyr7

       ;o. yrgrin pnagi[nyru yv a,qarhi =o.owovrtnyru lsyn1

 

B0.ow A-akyali Go.me Gorn;axinyrovn Crova/ A-a]in Namagen (1.18-24)

            Qa[ylov;yan masin q0silu 3imarov;ivn gu ;ovi gorsovo.nyrovn hamar5 min[ myzi` ‘rgov;yam timo.nyrov hamar Asdov/o3 z0rov;ivnn e aniga5 Artaryv marcareov;yan me] crova/ e7

       Imsdovnnyrovn imasdov;ivnu bidi qa’anym5 qylacinyrovn qylku bidi gorsnxnym1

       A3n adyn o|vr bidi mnan imasdovnnyru gam ovsyalnyru yv gam a3s a,qarhi harxyru knno. Jardasannyru1 {e| or Asdova/ xo3x dovav ;e a3s a,qaarhi imasdov;ivnu 3imarov;ivn e5 orowhydyv a,qarhu ir ovnyxa/ imasdov;yamp [grxav jan[nal zAsdova/ yv anor imasdov;ivnu5 Asdova/ ovzyx 3imarov;ivn hamarova/ qa[in karozov;yamp ‘rgyl havadaxo.nyru1 Yv kani hryanyr hra,k g\ovzyn5 isg 3o3nyr imasdov;ivn gu ‘nd-yn5 mynk qa[ova/ Krisdosu gu karozynk5 or ca3;ag.ov;ivn e hryanyrovn hamar yv 3imarv;ivn` hy;anosnyrovn hamar5 ;ebed no3n a3t hryanyren yv 3o3nyren gan[ova/nyru yv tar2I yga/nyru Krisdosu g\untovnin orbes Asdov/o3 z0rov;ivnu yv Asdov/o3 imasdov;ivnu1

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Mad;eosi (24.27-36)

            Myr Deru #isovs Krisdos g\use7

       8Martov Ortin bidi ca3 ga3/agi nman5 or yrp ‘a3ladage` gu lovsavore ampo.] yrgnagamaru5 aryvylken aryvmovdk1 Ar/ivnyru gu havakovin hon ovr tiag ga31

       8Ny.ov;yam a3t 0ryren anmi]abes ydk aryvu bidi qavari yv lovsinu a3lyvs bidi [‘a3li7 yrginken asd.yru bidi i3nan yv yrgna3in marminnyru bidi sasanin1 Aba martov Ortiin n,anu bidi yryvi yrginki me]5 yv a,qarhi polor =o.owovrtnyru bidi o.pan5 yrp dysnyn martov Ortin or gov ca3 yrginki ambyrovn wra3 pazma/` z0rov;yamp yv my/ ‘a-kow1 Yrp my/a2a3n ‘o.u hn[e5 an ir hry,dagnyru bidi .rge5 orbeszi havakyn ir undryalnyru a,qarhi [ors go.myren5 yrginki meg /a3ren min[yv mivsu1 :zynin ;o. 2yzi 0rinag ulla31 Yrp dysnek or anor jiv.yru gu gagov.nan yv dyryv g\ar2agyn5 cidek ;e ama-u m0d e1 No3nbes al5 yrp polor usa/nyrs gadarovin5 cidxek ;e martov Ortiin calovsdu m0d e1 Wsda4h y.ek5 or a3s syrovntu [anxa/` asonk poloru bidi badahin1 No3nisg y;e yrginkn ov yrgiru anhydanan5 q0skyrs bidi [anhydanan1

       Saga3n o4[ ok cide ;e y4rp bidi ca3 a3t 0ru gam =amu7 o4[ yrginki hry,dagnyru5 o4[ isg Ortin5 pa3x` mia3n ha3ru91

 


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001