Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5Hogdympyr 25, 2001
Srpox qari;yanxn yv wga3ixn` Ardymya35 Krisda’ori yv yrgovx gananxn` Galinigya3 yv Agivlynya3  

Imasd73.11-17

Ysa3751.22-52.3

A7 :ys72.13-16

#owh715.11-16

 

            Asonk usi 2yzi5 orbeszi im ovraqov;ivns 2yr me] ulla3 yv 2yr ovqov;ivnu gadaryal ulla31 Im badovers e` or sirek irar5 in[bes yv 2yz siryxi1 My/aco3n seru a3n sern e orow mart inkzink gu zohe ir parygamnyrovn hamar1

       Tovk im parygamnyrs ek5 y;e cor/atrek in[ or gu badovirym 2yz1 A3lyvs 2yz /a-a3 [ym go[yr5 orowhydyv /a-an [I cidyr ;e i4n[ g4une ir deru7 a3l` 2yz parygam go[yxi5 orowhydyv in[ or H0rmes lsyxi` 2yzi 3a3dnyxi1 Tovk [e or zis undryxik5 a3l y4s 2yz undryxi yv n,anagyxi 2yz` or yr;ak yv bd.apyr ullak yv 2yr bdov.u mna3ovn ulla35 orbeszi Ha3rs da3 2yzi in[ or im anovnows qntrek1

 

 


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001