Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5Hogdympyr 22, 2001
Srpoxn` >ovngianosi harivrab.ydin or havadax I qa[ylov;yan Krisdosi yv #owsy’a3 Asdova/h0rn5 #owsy’a3 Aryma;axvo3n5 parygamin krisdosi >azarov yv kyrxn Nora` Mar;a3i yv Mariamov  

A-ag715.27-32

#owl72.12-13

A7 Dim71.12-17

Mad;727.50-61

 

            Isg #isovs tar2yal a.a.agyx yv hocin avantyx1 Yv aha dajarin waraco3ru bardovyxav yv wyren war yrgov masi pa=novyxav5 yrgiru ,ar=yxav yv =a3-yru jy.kovyxav5 cyryzmanyru paxovyxan yv ,ad mu sovrp nn]yxyalnyr 3arov;ivn a-in1 Anonk cyryzmannyren ylav yv #isovis 3arov;ynen ydk Sovrp Ksa.aku mdan ovr ,adyrov yryvxan1

       Yrp harivrabydu yv ir hyd cdnovo. Zinovornyru5 oronk bahagov;ivn g4unein5 dysan yrgra,ar=u yv badaha/nyru5 sasdig waqxan yv usin7

       6 Irabes or asiga Asdov/o3 Oritin er1

       Hon pazma;iv ginyr al ga3in oronk hy-ovn gyxa/ gu tidein7 anonk Calilya3ie hydyva/ ein #isovsi` /a-a3ylov hamar anor1 Anonx me] ein Mariam Macta.ynaxin5 #agopi yv #owse’I ma3ru` Mariamu5 in[bes nayv Zypyteosi ortinyrovn ma3ru1

 

 

#isovsi ;a.ovmu

 

       Yrp yrygo3 y.av5 #owse’ anovnow harovsd megu5 or Arima;ya3en er yv or ink al a,agyrda/ er #isovsi5 cnax Bi.adosi m0d yv qntryx or #isovsi marminu iryn drovi1 Bi.ados hrama3yx or dan marminu1 #owse’ marminu a-nylow` makovr gdavow badankyx yv trav =a3-a’or nor paxova/ cyryzmani mu me]1 Aba cyryzmani movdkin my/ kar mu cloryx orbes ga’ari[ yv cnax1 Hon ein Mariam Macta.ynaxin yv mivs Mariamu5 oronk nsda/ ein cyryzmanin timaxu1

           


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001