Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5Hogdympyr 21, 2001
QA{WYRAXEN YDK Z7 GIRAGI

Ysa3i Marcarei Cirken (20.1-21.6)

            Asorysdani Sarcon ;acavorin hramanow Dara;an hramanadari Azodos calen yv badyrazmow za3n cravylen yryk darinyr a-a]5 Deru hydyvyal badoveru dovav  Amosi orti Ysa3iin7 8Cna4 hacovsdt wra3et hane yv ho.a;a’t al` odkyret91 Ysa3I marcaren usova/u gadaryx yv sgsav myrg ov pobig bdudil1 Deru a3sbes usav7 8Aha yryk dari e or im /a-as` Ysa3I myrg ov pobig gu bdudi1 Adiga n,an yv 0rinag bidi ulla3 ycibdaxinyrovn yv y;owbaxinyrovn hamar1 :o. hasgnan ;e ji,t a3tbes Asorysdani ;acavoru cyri bidi dani ycibdaxinyrn ov y;owbaxinyru5 /yr ;e yridasart5 polorn al myrg ov pobig5 irynx am0;o3kn al pax5 orbeszi qa3daragovi Ycibdosu1 Bardov;yan madnova/ ycibdaxinyru am0; bidi zcan y;owbaxinyrovn hamar5 oronx wra3 tra/ ein irynx 3o3su7 orowhydyv y;owbaxinyrn ein Ycibdosi wra3 i,qo.u1 A3n 0ru ‘.,daxinyrn bidi usyn7 Mynk asonx 0cnov;yan abavina/ eink5 min[ty- asonk no3nisg irynk zirynk [grxan azadyl Asorysdani ;acavoren7 my|nk in[bes bidi azadink91

       Papyloni wyrapyro. badcamu76

       Anabaden anxno. Mrrigin bes

       ‘o;orig mu gov ca3 aha anabad yrgren1

       Ahavor e dysilku5 yv in/i 3a3dnova/u` sarsa’yli1

       Aha avyro.u g\avyre5 aniravo.u g\anirave1

       Dysilkis me] ylamaxinyru wras 3ar2agyxan5

       Barsig badcamavornyru im wras ygan1

       “oqanag ci,yru hancisdow anxunylov5 hy/yxi7

       sirds to.ow lyxovyxav5 yrgovnku zis p-nyx /nntagan gno] mu bes1

       g/govyxa3 or [lsym5 ]anaxi [dysnyl5

       midks moloryxav5 ,’o;ov;yan me] ung.myxa3 yv waqu zis badyx1

       Dysa3 qnjo3ki sy.an mu trova/5 g\ovdein ov gu qmein5

min[ antin tedyr bahag gyxa/ ein1

yv aha lsovyxav7

Yle4k5 I,qanny4r5 2yr wahannyru a-ek1

yv Deru in/i usav7

8can to4vn al an2amp ted gyxir5

yv in[ or dysnys` badme91

 

 

B0.os A-akyali Go.me Ca.adaxinyrovn Crova/ Namagen (4.3-18)

            Orkan adyn or hocyvorabes an[a’ahas eink` pnov;yan o3=yrovn g\yn;argoveink ov gu /a-a3eink1 Pa3x hima 3armar =amanagu hasa/ hamarylow5 Asdova/ a,qarh .rgyx ir Ortin or martga3in m0rme mu /nav yv Mowsisagan )renkin dag abryxav5 orbeszi myz 0renkin cyrov;ynen ‘rge yv Asdov/o3 ortinyr tar2une1 Art5 orowhydyv ir ortinyrn ynk` Asdova/ myr sirdyrovn me] .rgyx ir Ortiin hocin5 orow zAsdova/ 8Ha3r9 gu go[ynk1 Ovsdi a3lyvs /a-a3 [ek5 a3l orti7 yv kani orti ek` Asdov/o3 qosdovmu bidi =a-ancek1

       Ji,t e or naqabes yrp zAsdova/ [eink jan[nar` [asdov/nyrov gu /a-a3eink1 Pa3x hima or zAsdova/ jan[xak yv manavant Asdova/ al 2yz jan[xav5 i|n[bes grgin gu wyrata-nak pnov;yan dgar yv qy.j o3=yrov ba,damovnkin yv wyrsdin g\ovzek anonx /a-a3yl7 3adovg garyvorov;ivn gov dak oro, 0ryrov yv amisnyrov5 oro, =amanagnyrov gam darinyrov1 Gu   waqnam or 2yzi hamar dara/ ampo.] a,qadanks zovr anxa/ ulla31

       Gu qntrym5 y.pa3rnyr5 in/I bes y.ek5 orowhydyv ys al =amanag mu 2yzi bes ei1

       @yzi tem pnav cancad mu [ovnim1 Unthaga-agu5 hargav gu 3i,ek ;e sgizpu yrp avydaranu 2yzi karozylov yga35 dgar ei marmnow7 yv haga-ag anor or hivant wijagows ‘or2ank y.a3 2yzi5 [anarcyxik zis5 o[ al arhamarhyxik7 a3l zis untovnyxik a3nbes` in[bes Asdov/o3 hry,dagu gam #isovs Krisdosu bidi untovneik7 yv ovraqov;yamp urik adiga1 Hima I|n[ badahyxav1 Grnam wga3yl 2yzi hamar5 or y;e garyli ullar` 2yr a[kyru gu haneik yv gov da3ik in/i1 Mi;e j,maridu q0sa/ ullalovs hamar ;,nami| y.a3 2yzi1 Mi4 gar/ek ;e 2yzi hanteb hasnavor hydakrkrov;ivn xovxapyro. a3t martigu 2yr pariku gu qorhin1 O4[1 Anonk g\ovzyn 2yz in2me pa=nyl5 orbeszi ampo.]ov;yamp irynx hydyvik1 Pa3x yrani dyvapar pariin naqan2aqntir ulla3ink5 yv o[ mia3n yrpor ys 2yr  me] nyrga3 ym1

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd >ovgasi (4.14-24)

       #isovs Calilia wyratar2av Sovrp Hociin z0rov;yamp5 yv ampo.] cava-in me] ir hampavu dara/ovyxav1 Anonx =o.owarannyrovn me] g\ovsovxaner` ar=ananalow polorin hiaxovmin yv cowasankin1

       Ygav Nazare; ka.aku5 ovr my/xa/ er5 yv ir soworov;yan hama2a3n <apa; 0ru =o.owaran cnax1 Yrp odki ylav gartalov 0rovan un;yrxova/u5 iryn dovin Ysa3i Marcarein cirku1 Paxav yv cdav a3n dy.u ovr g\user7

       Diro] hocin wras e7

orowhydyv 0/yx zis

yv .rgyx` a.kadnyrovn ‘rgov;yan avydis dalov5

srdapygnyru mqi;arylov5

avydylov` ;e

cyrinyru bidi azadacrovin5

go3ryrovn a[kyru bidi paxovin5

harsdaharova/nyru bidi azadin7

yv 3a3dararylov ;e aha hasa/ e =amanagu

yrp Deru bidi ‘rge ir =o.owovrtu1

Aba cirku coxyx5 dovav ba,d0nya3in yv nsdav1 +o.owaranin me] cdnovo.nyrovn polorin a[kyru iryn syvy-a/ ein5 yrp usav7 8A3s marcareov;ivnu or tovk lsyxik5 aha a3s0r iraganaxav91 Amenkn al dbavorova/ ein irme5 yv hianalow anor ,norhali q0skyrovn wra35 g\usein7 8Andarago3s in/i bidi usek hydyvyal a-a/u7 P=i4,g5 tovn kyz p=,ge1 Yv bidi usek7 In[ or lsyxink ;e cor/yr ys ga’a-naovmi me]5 a3sdy.` kov ka.akit me] al gadare91 Yv avylxovx7 8Pa3x tovk al cidek5 or marcaren ir /nntawa3rin me] 3arc [ovni91


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001