Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5Hogdympyr 20, 2001
Srpox Avydaran[axn Mad;eosi5 Margosi5 >ovgasov yv #owhannov  

Imasd79.13-10.2

Yzyg71.3-11

Zak76.1-8

Y’ys74.7-13

>ovg76.13-19

 

            A-av0dovn ir m0d gan[yx ir a,agyrdnyru yv anonxme dasnyrgov hoci undryx5 oronk nayv a-akyal go[yx1 A3t a-akyalnyrn ein` Simonu5 or Bydros al anonayx5 anor y.pa3ru` Antreasu5 #agoposu5 #owhannesu5 “ilibbosu5 Par;o.omeosu5 Mad;eosu5 :owmasu5 As’eosi ortin` #agoposu5 naqan2a3o3z go[ova/ Simonu5 #agopi ortin` #ovtan yv Isgariodaxi #ovtan5 or madni[u y.av1

 

       #isovs g4ovsovxane yv gu p=,ge

 

       Aba anox hyd da’arag dy. Mu I]av1 Hon ein polor a,agyrdnyru5 in[bes nayv =o.owrovti my/ pazmov;ivn mu havakova/ er Hreasdani poor go.myren5 Yrovsa.emen yv ,r]aga3ken yv Divrosi ov Sitoni /owyzyrya3 ,r]annyren1 Polorn al yga/ ein #isovis q0skyru mdig unylov yv irynx hivantov;ivnnyren pov=ovylov1 Anonk oronk [ar ocinyre gu da-abein` gu p=,govein1 Ampo.] =o.owovrtu g4ovzer iryn tb[il5 orowhydyv irme z0rov;ivn tovrs g4yller yv gu p=,ger polorn al1

 

 


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001