Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5Hogdympyr 16, 2001
Srpox a-akyloxn` Anania3i5 Mada;ya35 “ilibbosi5 #owhannov5 <i.a3i yv Si.ovanosi  

Zak78.1-3

Cor/k79.1-22

>ovg79.1-6

 

#isovs g4a-ake dasnyrgov a,agyrdnyru

 

       #isovs gan[yx dasnyrgov a,agyrdnyru yv anonx z0rov;ivn yv I,qanov;ivn dovav polor [ar ocinyru hanylov yv hivantov;ivnnyru p=,gylov1 Aba zanonk .rgyx or Asdov/o3 arka3ov;ivnu karozyn yv hivantnyru p=,gyn1 Yv anonx usav7

       6 Jampov hamar 2yzi hyd o4[ meg pan a-ek7 O[ cavazan5 o[ barg5 o[ hax5 o[ tram5 o[ al avylort hacovsd ovnyxek1 Or dovnu or mdnek5 hon I]yvanyxek` min[yv or mygnik honge1 Isg yrp tovrs yllyk a3n ka.aken5 orovn pnagi[nyru 2yz [yn untovna/5 2yr odki 'o,in ;0;ovyxek` ipryv wga3ov;ivn anonx tem1

       A,agyrdnyru mygnylow` sgsan ,r]il ka.aknyrn ov civ.yru` Avydaranu karozylow yv hivantnyru p=,gylow amen dy.1


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001