Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5Hogdympyr 9, 2001
Srpox govsanaxn` :yg.i` Warwa-ya3 yv By.acya3

Yrc78.14

Ysa3761.9-11

A7 Byd75.8-11

>ovg712.32-40

 

Yrgana3in can2u

 

6Mi4 waqnar5 ‘okrig h0d5 orowhydyv 2yr Ha3ru hajyxav 2yzi dal arka3ov;ivnu1 ?aqyxe4k 2yr sdaxova/knyru yv tramu o.ormov;yan 3adgaxovxek1 “or2yxek 2y-k 2cyl a3nbisi  harsdov;ivn mu` or [I ma,ir5 can2 mu or [I bagsir yv za3n yrginki me] tizyxek5 ovr o4[ co.u grna3 anor m0dynal yv o4[ al xyxu grna3 za3n gr/yl1 Orowhydyv ovr or e 2yr harsdov;ivnu` hon g4ulla3 nayv 2yr sirdu1

 

Ar;ovn /a-anyr

 

6Badrasd y.ek5 2yr c0dinyru 2yr me]kin amraxovxa/ yv jracnyru` wa-a/5 nman a3n /a-anyrovn5 oronk gu sbasyn or irynx deru harsaniken wyrata-na35 orbeszi yrp deru ca3 yv tov-u zarne` irynk anmi]abes panan tov-u1 Yrani a3n /a-anyrovn5 oronx deru yrp gov ca3` ar;ovn gu cdne zirynk1 G4usym 2yzi ;e ink ir me]kin c0di bidi gabe5 bidi nsdyxne wirynx yv ink bidi sbasarge anonx1 Yranyli yn a3n /a-anyru oronx deru zirynk ar;ovn gu cdne yrp ges ci,yrin gam avyli ov, dovn ta-na31 Pa3x a3s al cidxek5 or y;e danderu cidnar ;e co.u o4r =amovn bidi ca35 ar;ovn gu mnar yv ;o3n [er dar or co.u badu kantylow dovnu mdne1 Ovrymn5 tovk al badrasd y.ek5 orowhydyv Martov Ortin 2yr [agngala/ =amovn grna3 cal1

 


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001