Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5Hogdympyr 7, 2001
QA{WYRACEN YDK T7 GIRAGI

 

Ysa3i Marcarei Cirken (17.7-14)

       Yrp a3n 0ru ca35 martu ir arari[in mia3n bidi 3ovsa35 ir a[kyru Isra3eli sovrp Asdov/o3n bidi 3a-e1

       A3lyvs ir 3o3su bidi [gabe myhyannyrovn gam ir 2y-acor/ [asdova/nyrovn1 Martig mia3n Isra3eli sovrp Asdov/o3n bidi 3ovsan1 A3lyvs irynx a[kyru bidi [3a-yn irynx car,yli [asdova/ovhiin ‘a3de ar2anignyrovn1

       A3n 0ru ka.aknyrt bidi lkovin yv avyrovin5 a3nbes` in[bes barbovyxan amorhaxinyrov yv qyvaxinyrov ka.aknyru Isra3elaxinyrov 3ar2agovmin timax5 kani or tovn lkyxir zAsdova/5 kov ‘rgi[t5 yv mo-xar Deru5 kov 0cnagant1 Art5 kani or kov dnga/ bardext yv xana/ syrmyrt 0dar [asdova/nyrov novirova/ yn5 in[ or al dngys5 yv xana/t no3n 0rn isg /a.gi` saga3n hovn2kin artivnk bidi [ovnynas7 a3n 0ru Asdova/ h0r mu bes ir =a-ancov;ivnu bidi pa=ne5 yv tovn orbes hadovxovm` drdmov;ivn bidi ovnynas1

       Wa~3 polor a3n azcyrovn oronk alygo/ /owov mu bes Asdov/o3 tem gu molycnin yv oronk aliknyrov nman gu ,a-a[yn1

       No3nisg y;e /owyrovn bes anhamar ullan anonk5 owgianosi aliknyrovn sasdgov;ivnn isg ovnynan` saga3n Asdova/ bidi jzme ov xrove zanonk a3nbes` in[bes howu gu k,e 3artin ,iv.u5 in[bes mrrigu g\avle ga-6 kyrovn hana/ ‘o,in1

       O.p ov go/ow bidi ‘agovi 0rn irynx5 a-av0du ty- [paxova/` a4l co3ov;ivn bidi [ovnynan1 Aha a43s bidi ulla3 myr 3a’,dagi[nyrovn5 myr go.obdi[nyrovn wijagova/ jagadaciru1

 

B0.os A-akyali Go.me Gorn;axinyrovn Crova/ Yrgrort Namagen (13.5-13)

            Knnyxe4k tovk 2yz5 dysnylov hamar ;e no3n havadkin me] gu mna|k1 “or2yxe4k tovk 2yz5 Krisdosi nyrga3ov;ivnu gu zca|k 2yr nyrsitin5 ;e barzabes ir anovnu gu grek1 #ovsam cidek ;e mynk a3t ‘or2u 3a]o.abes gadara/ ynk1 Yv gu qntrynk Asdov/me or [arik [cor/ek1 Asiga usylow [ynk ovzyr mynk myz undir xo3x dal7 unthaga-agu5 g\ovzynk or tovk parin cor/ek5 no3nisg myz am0;ow 2cylov [a’1 Orowhydyv Asdov/o3 j,mardov;yan tem o[in[ grnank unyl5 a3l grnank mia3n anor hamar a,qadil1 Ovraqov;yamp 3an2n g\a-nynk dgaranal5 mia3n ;e tovk z0ranak1 Ovsdi g\a.0;ynk or hydyzhyde  gadaryal ullak1 Asiga hy-oven gu crym 2yzi5 orbeszi yrp cam` bedk [ovnynam qsdov;yamp warovylov 2yzi hyd a43n i,qanov;yamp or Deru in/i dovav ov..ylov hamar yv o4[ ;e bad=ylov1

       Gu ‘agym namags5 y.pa3rnyr7 o4.] y.ek1 Gadaryal ullalov a,wadaxek7 mqi;arovyxek1 Hamyra,q yv qa.a.ov;yamp abryxek irarov hyd5 yv a3n adyn qa.a.ov;yan ov siro3 Asdova/u 2yzi hyd  bidi ulla31

       Siro3 hampo3row o.]ovnyxek zirar1 A3sdy.i krisdonyanyru g\o.]ovnyn 2yz1 Der #isovs Krisdosi ,norhku5 Asdov/o3 seru yv  Sovrp Hocii ha.ortov;ivnu 2yr polorin hyd ullan1 Amen1

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Margosi (11.27-33)

            #isovs yv ir a,agyrdnyru tar2yal Yrovsa.em ygan1

       Min[ #isovs dajarin me] gu bduder5 iryn m0dyxan kahana3abydnyru5 0renki ovsovxi[nyrn ov yrexnyru5 yv harxovxin7 8I|n[ i,qanov;yamp gu gadarys a3s panyru1 O|w kyzi a3t I,qanov;ivnu dovav91 #isovs anonx badasqanyx7 8La4v5 2yzi bidi usym ;e in[ I,qanov;yamp g\unym asonk5 y;e tovk al im harxovmis badasqanek1 #owhannesi mgrdylov I,qanov;ivnu Asdov/me| drova/ er iryn ;e martoxme1 Badasqanyxek dysnym91

       Anonk sgsan irarov mi]yv qorhil yv usyl7 8Y;e usynk` Asdov/me drova/ er5 myzi bidi use ;e in[o4v [havadaxik iryn7 isg 8martoxme er9 [ynk grnar usyl91 A3sbes g\usein` =o.owovrten waqnalow5 orowhydyv amen mart cider ;e #owhannes j,mardabes marcare er1 Ovsdi badasqanyxin #isovsi7 8{ynk cidyr91 #isovs al irynx harxovmin badasqanylow usav7 8A3n adyn ys al 2yzi [ym usyr ;e i4n[ I,qanov;yamp g\unym a3s panyru91


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001