Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5Hogdympyr 5, 2001
Bahk

P7 Gorn712.19-13.4

Marg711.15-26

 

#Isovs dajaru gu makracor/e

 

       Yrovsa.em ygan1 #isovs dajar mdav yv sgsav tovrs hanyl anonk oronk dajarin me] a-ov/aq g4unein1 Lovma3aoqnyrovn sy.annyru yv a.avnywaja-nyrovn a;o-nyru ,r]yx yv ;o3l [dovav or oyve megu oyve pan anxne dajarin ,r]aagin me]en1 Aba =o.owovrtin sgsav ovsovxanyl5 usylow7

       6 Sovrp cirkyrovn me] crova/ e 5 ;e 8im dovns polor =o.owovrtinyrovn hamar a.0;ki dovn bidi go[ovi95 min[ tovk za3n avazagnyrov or]i wyra/a/ ek1

       Avac kahananyru yv )renki ovsovxi[nyru lsyxin asiga yv sgsan mi]ox mu nd-yl5 ;e i4n[bes sbannyn za3n1 Anonk #isovsen gu waqna3in orowhydyv ampo.] =o.owovrtu gu hianar anor ovsovxovmnyrovn wra31

 

       {orxa/ ;zyniin tasu

 

       A-av0d ganovq5 yrp no3n jampa3en g4anxnein5 dysan ;zynin 5or armaden [orxa/ er1 Bydros 3i,yx badaha/u yv usav7

       6 Wartaby4d5 ahavasig ;zynin or ani/yxir` [orxyr e1

       #isovs usav anonx7

       6 Asdov/o3 wra3 havadk ovnyxek1 Wsda4h y.ek ow or a3s lyran use7 8Y4l yv /ow ingir9 yv y;e mdkin me] [daragovsi5 a3l havada3 ;e ir usa/u bidi ulla35 i4n[ or use` bidi gadarovi1 A3s badja-ow g4usym 2yzi5 ;e i4n[ or a.0;kow qntrek havadaxek or bidi sdanak yv 2yr qntra/u bidi drovi 2yzi1 Yv yrp g4a.0;ek5 nyryxe4k y;e pan mu ovnik ovri,in tem5 orbeszi 2yr yrgnavor Ha3rn al 2yzi nyre 2yr 3anxanknyru1 orowhydyv y;e tovk ovri,in [nyrek5 2yr yrgnavor Ha3rn al 2yr 3anxanknyru bidi [nyre 2yzi1


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001