Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 No3ympyr 25, 2001
Nor Niv;

#ISNAGI A7 GIRAGI

 

YSA#I MARCAREI CIRKEN (36.1-9)

            Yzygia3i ;acavorov;yan dasnu[orrort darin5 Asorysdani Synynkyrim arkan 3ar2agyxav Hresdani pyrtaka.aknyrovn wra3 yv zanonk cravyx1 Laki, ka.aken5 Synykyrim my/ z0rkow mu ir hramanadaru .rgyx Yrovsa.em5 Yzygia ;acavorin hyd panagxylov1 Hramanadaru ygav ganc a-av ;a’i[in ardu dano. Jampovn wra3 cdnovo. ]raxankin wyrin avazanin kow1 Yzygia3I go.me anor kow ygan Ky.gia3I orti Y.iagimu5 or arkovni hazarabydn er5 hrowardagnyrov kardov.ar Somnasu yv Asa’I orti #owaku5 or ar2anacrov;ivn baho. Kardov.arn er1 Hramanadaru usav anon7

       6 8Caxe4k usek Yzygia3in76 A3sbes g\use Asorysdani my/ ;acavor7 I|n[ pani abavinyr ys1 Yryvaga3ov;yamp ov q0skow badyrazm gu m.ovi|1 Orov| abavinyr ys hima5 or in/I [ys yn;argovir1 Y;e 3o3st tryr ys Ycibdosin5 a3t y.yce maganin wra35 aniga ]aq]aqova/ e arten7 anor g-;no.u g\i3na3 yv anow ir 2y-kn al gu wiravore1 A3o45 ]aq]aqova/ y.ec mun e Ycibdosi ;acavoru5 ‘aravonu5 yv a3tbes al bidi ]aq]aqovin polor anor abavino.nyru1 Isg y;e usek7 Myr Deru Asdov/o3n abavina/ ynk5 adiga no3ninkn a3n asdova/u [e|5 orovn par2ratir srpady.inyrn ov zohasy.annyru kantyl dovav Yzygia5 yv Hreasdani pnagi[nyrovn badoviryx or mia3n Yrovsa.emi me] cdnovo. anor sy.anin a-]yv yrgrbacov;ivn unyn1 Yge4k ovrymn5 im diro]s` Asorysdani ;acavorin miaxek5 yv ys 2yzi yrgov hazar 2i gov dam5 y;e tovk grnak a3tkan hy/yalnyr dal1 Isg y;e a3tkan hy/yal al [ovnik5 yv 2yr 3o3su mia3n Ycibdosi yv anor hy/ylacovntin wra3 tra/ ek5 a3n adyn im diro]s yr;aga3 govsagalnyren no3nisg 3ydinin [ek grnar tem tnyl91

 

B)>OS A_AKYALI GO>ME :YSA>ONIGYXINYROVN CROVA? A_A}IN NAMAGEN (1.1-10)

            Mynk` B0.os5 Si.ovanos yv Dimo;eos5 gu crynk 2yzi` ;ysa.onigyxinyrov ygy.yxiin or H0r Asdov/o3 yv Der #isovs Krisdosi gu badgani1 <norhk yv qa.a.ov;ivn 2yzi1

       Myr a.0;knyrovn me] mi,d gu 3i,ynk 2yz yv antatar 2yzi hamar cohov;ivn gu madovxanynk Asdov/o31 H0r Asdov/o3 a-]yv mi,d gu 3i,ynk ;e i4n[bes gyanki gu wyra/ek 2yr havadku5 seren m.ova/ gu /a-a3ek ovri,nyrovn5 yv myr Diro] #isovs Krisdosi 3ovsalow` ny.ov;ivnnyrov gu hampyrek1

       Y.pa3rnyr5 cidek ;e Asdova/ 2yz siryx yv undyx5 orowhydyv myr karozov;yamp Asdova/ ir Avydaranu 3a3dnyx 2yzi o4[ mia3n q0skow5 a3l nayv z0rov;yamp5 a3sinkn Sovrp Hocii nyrcor/ov;yamp5 yv gadaryal wsdahov;ivn nyr,n[yx 2yzi1 Tovk lav cidek ;e 2yr me] i4n[bes abryxank5 2yzi 0rinag ullalov hamar1 Myzi nmanylow tovk Diro]  nmana/ y.ak5 kani or haga-ag  2yr gra/ polor ny.ov;ivnnyrovn` Sovrp Hociin barcyva/ ovraqov;yamp untovnyxik myr karozov;ivnu5 yv 2yr a3t un;axkow 0rinag y.ak Magytonia3i yv Aka3ia3i polor havadaxyalnyrovn1 Artaryv tovk 2yr 0rinagow Diro] q0sku h-[agyxik o4[ mia3n Magytonia3I yv Aka3ia3i me]5 a3lyv amen dy. ovr Asdov/o3 wra3 ovnyxa/ 2yr havadkin hampavu dara/ovyxav1 A3nbes or a3lyvs o4[ bedu gu zcank pan mu avylxunylov5 o4[ al mynk myz nyrga3axnylov5 orowhydyv ovr or yr;ank` martig irynk myr masin gu badmyn ;e i4n[bes 2yzi ygank yv tovk gov-kyru 2cylow Asdov/o3 tar2ak` gyntani yv j,marid Asdov/o3 /a-a3ylov hamar5 yv ;e i4n[bes gu sbasek or yrginken wyrsdin ca3 Asdov/o3 Ortin #isovsu5 or Asdova/ my-ylnyren 3arovxanyx5 yv or myz bidi ‘rge calik pargov;ynen1

 

#ISOVS KRISDOSI AVYDARANEN USD >OVGASI (12.13-31)

            +o.owovrten megu #isovsi usav7 8Wartaby4d5 use y.p0rs or myr H0r 2ca/ =a-ancen im pa=ins da3 in/i91 #isovs badasqanyx7 8O4w mart5 o|w zis tadavor gam iravovnki pa=anarar garcyx 2yr wra391 Aba ta-nalow =o.owovrtin5 garcyx 2yr wra391 Aba ta-nalow =o.owovrtin5 ,arovnagyx7 8Na3yxe4k yv zcov,axek acahov;yan polor dysagnyren5 orowhydyv martov mu gyanku gaqyal [e ir ampara/ harsdov;yanen91

       #isovs anonx a-ag mu al q0syxav yv usav7

       8Harovsd mart mu gar5 orovn ardyru a-ad pyrk dovin1 An inkniryn gu mda/er ov g\user7 I|n[ unylov ym5 orowhydyv hovn2ks amparylov hamar ,dymarannyrovn me] dy. [mnax1 A3o45 cidym in[ bidi unym1 Bidi kagym ,dymarannyrs5 avyli untar2agnyru bidi ,inym yv hon amparym xoryns yv ampo.] pyrkyrs1 Aba ys in/I bidi usym76 O~w mart5 kani or yrgar barinyrov hamar ampara/ harsdov;ivn ovnis5 hanci4sd ure7 gy4r5 qme4 yv ovraqaxi4r1 Pa3x Asdova/ usav iryn7 Anmi4d mart5 a3s ci,yr isg hocit kyzme bidi a-nyn7 oro|vn bidi mna3 badrasda/t91 Yv #isovs yzragaxovx7 8No3nn e baracan polor anonx5 oronk mia3n irynx an2yrovn hamar harsdov;ivn gu tizyn5 ‘oqanag Asdov/o3 a[kin harsdanalov91

       Aba #isovs ir a,agyrdnyrovn usav7 8Mi4 mdahocovik 2yr abrovsdin hamar ;e i4n[ bidi ovdek5 yv o4[ al 2yr marminnyrovn hamr ;e i4n[ bidi hacnik1 Orowhydyv gyanku avyli garyvor e kan ovdyliku5 yv marminu avyli garyvor` kan hacovsdu1 Tidyxek ac-avnyru5oronk o4[ gu syrmanyn5 o4[ gu hn2yn5 o4[ ,dymarannyr ovnin yv o4[ amparnyr5 saga3n Asdova/ gu gyragre zanonk1 Asdova/ bidi [gyragre| 2yz5 tovk` or Asdov/o3 a[kin ;-[ovnnyren cyrazanx ek1 Mdahocovilu oyve 2yvow 2yr gyanku g\yrgare|1 Y;e novazaco3n panu [ek granar unyl5 in[o|v ovrymn ovri, panyrow gu mdahocovik1 Tidyxe4k yv dysek ;e i4n[bes g\aji ta,di ,ov,anu1 O4[ gu hivse yv o4[ al hacovsd gu gare1 Havadacek or no3nisg So.omon ir ampo.] ‘a-kin me] anonxme megovn bes cy.yxig [grxav hacnil1 Y;e Asdova/ a3tbes a.ovor gu hacxne qodu or a3s0r ta,din me] e yv wa.u gragu bidi nydovi5 2yz avyli lav bidi [hacxne|5 ;yrahavadny4r1 Hydyvapar5 mi4 mdahocovik o4[ 2yr ovdylikow yv o4[ al 2yr qmylikow1 Mi4 mdadan]ek tovk 2yz5 orowhydyv asonk poloru hy;anosnyrovn 3adovg yn1 @yr Ha3ru cide or a3t polorin bedk ovnik1 A3l5 ovzyxek or Asdov/o3 arka3ov;ivnu ca35 yv Asdova/ a3t poloru avyliow bidi da3 2yzi91


No3ympyr 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001