Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 No3ympyr 18, 2001
Nor Niv;

QA{WYRACEN YDK +7 GIRAGI

PARYGYNTAN #ISNAGI

 

YSA#I MARCAREI CIRKEN (25.9-26.7)

            A3n oru bidi usyn7

       ahavasig myr Der Asdova/u5 orovn abavina/ eink1

Aniga ‘rgyx myz5

Orowhydyv i4nkn e Deru orovn 3ovsaxa/ eink1

Xn/ank yv ovraqanank myr ‘rgov;yan hamar1

Orowhydyv a3s lyran wra3 Asdova/ myz bidi ba,dbane5

Isg Mowapu bidi goqg-de a3nbes`

In[bes 3artu gu goqgrdyn gamnasa3low1

A3o45 Asdova/ ir 2y-ku bidi yrgare

Yv za3n qy.jaxne ov gorovsdi madne5

Za3n war pyrylow a3n par2ovnken

Orovn gu 2cder an1

Asdova/ bidi ‘lxne kov par2r yv amovr barisbnyrt5 o4w Mowap5

Zanonk cydnin havasaryxnylow1

A3n 0ru Hreasdani me] hydyvyal yrcu bidi yrcyn7

Z0ravor e myr ka.aku5 orowhydyv

myr “rgi[u i4nkn e anor barisbn ov badovaru1

Paxe4k t-nyru5 ;o. nyrs ca3 artarov;yan hydyvo. Yv j,mardov;ivnu baho. =o.owovrtu7

A3n =o.owovrtu5 or j,mardov;ivnu gu ba,dbane yv qa.a.ov;ivnu gu bahbane1

Mi,d kyzi4 3ovsaxink5 De4r5

O~w Asdova/5 my/ yv 3avidynagan7 tovn5 or qonarhyxovxir yv war 2cyxir yrginki pnagi[ hry,dagnyru5

Bidi gor/anys nayv martox hz0r ka.aknyru yv zanonk cydnin bidi havasaryxnys1

Qonarhnyrn ov hyzyru mia3n bidi pnagin a3t ka.aknyrovn me]5 yv dnangnyru bidi yr;an hon hasdadovylov1

Paryba,dnyrov jampan ov.i. e5 Asdova/ har;a/ yv badrasda/ e anonx jampan1

 

B)>OS A_AKYALI GO>ME “ILIBBYXINYROVN CROVA? NAMAGEN (1.1-11)

B0.os yv Dimi;eos5 Krisdos #isovsi /a-anyrs5 gu crynk 2yzi` Krisdos #isovsi miaxa/ polor havadaxyalnyrovt or “ilibbei go.myru gu pnagik5 in[bes nayv ybisgobosnyrovn ov sargavacnyrovn1 :o. Asdova/ myr Ha3ru yv Deru #isovs Krisdos ,norhk yv qa.a.ov;ivn barcyvyn 2yzi1

Amen ancam or 2yz 3i,ym` cohov;ivn gu 3a3dnym im Asdov/o3s1 Amen ancam or 2yr polorin hamar g\a.0;ym` ovraqov;yamp g\a.0;ym5 orowhydyv a-a]in 0ren min[yv hima 2yr masnagxov;ivnu pyrik avydaran[ov;yan cor/in1 Yv wsdah ym ;e Asdova/5 or a3t pari cor/u sgsav 2yr me]5 za3n ir gadarovmin bidi hasxne min[yv Krisdos #isovsi 0ru ca31 Iravovnk gu hamarym a3sbes qorhil 2yr polorin masin yv 2yz sirdis me] ovnim5 orowhydyv polort al masnagix y.ak in/I wijagova/ ,norhkin5 ulla43  pandargov;yans un;axkin5 ulla43 yrp azad wijagow Avydaranu gu ba,dbanei ov gu hasdadei1 Mia3n Asdova/ cide ;e o~rkan gar0dxa/ ym 2yz5 Krisdos #isovsi corowowu1

Im a.0;ks e or 2yr seru avyli yv avyli aji asdova/cidov;yamp yv  gadaryal tado.ov;yamp5 orbeszi grynak lavu undryl yv Krisdosir calsdyan 0ru 2yz cdne makovr yv anpasir5 yv #isovs Krisdosi mi]oxav artar cor/yrow harsdaxa/` badja- ullak or Asdova/ ‘a-acorovi yv cowovi1

 

#ISOVS KRISDOSI AVYDARANEN USD >OVGASI (9.44-50)

Min[ =o.owovrtu gu zarmanar ir gadara/ cor/yrovn wra35 #isovs a,agyrdnyrovn ta-nalow usav78La4v mdig urek yv mi4 mo-nak asiga7 martov Ortin bidi madnovi martox 2y-ku91 Saga3n a,agyrdnyru [hasgxan q0skin imasdu5 orowhydyv Asdova/ irynxme /a/ga/ er` orbeszi [hasgnan1 Mivs go.me al gu waqna3in iryn harxnylov a3s masin1

A,agyrdnyru sgsan wijapanil ;e irynxme o|w e my/u1 #isovs cidnalow anonx mda/ovmu5 manovg mu a-av yv ir m0d gancnyxnylow usav7 8Ow or a3s manovgu untovni im anovnows` zis untovna/ g\ulla35 yv ow or zis untovna/ e5 untovna/ g\ulla3 zis .rgo.u1 Orowhydyv ow or 2yr me] amynen ‘okrign e5 an e my/u91

#owhannes usav7 8Wartabyd5 megu dysank or kov anovnowt tyvyr gu haner yv mynk arcilyxink iryn5 orowhydyv kov hydyvortnyret [e91 #isovs usav7 8Aecylk mi4 ullak iryn7 orowhdyv an or haga-ag [e 2yzi5 gu n,anage ;e 2yr go.mn e91


No3ympyr 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001