Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 No3ympyr 17, 2001
Nor Niv;

No3ympyr 17

Srpox a-akyloxn ` Antreie yv ‘ilibbosi

 

Imasd79.13-10.2

Yrym716.16-19

Cor/k78.26-40

#owh71.35-51

 

#isovsi a-a]in a,agyrdnyru

 

       #a]ort 0r #owhannes tar2yal hon gyxa/ er ir yrgov a,agyrdnyrovn hyd1 Dysnylow or #Isovsu a3tdy.en g4anxner5 usav7

       6 Ahavasig Asdov/o3 ca-novgu1

       Yrgov a,agyrdnyru lsylow #owhannesi a3s q0sku5 hydyvyxan #Isovsi1 #isovs yrp ydyv tar2av yv dysav or anonk iryn gu hydyvin5 usav7

       6 I|n[ g4ovzek1

       Anonk usin7

       6 _appi45 o|vr gu mnas1 6 _appi gu n,anage wartabyd5 a3sinkn` ovsovxi[61

       #isovs badasqanyx7

       6 Ygyk yv dysek1

       Anonk caxin yv dysan ;e o4vr gu mnar5 yv a3t 0ru anor m0d mnaxin5 orwhydyv ges0re ydk ,ovr] =amu [ors er1 Arntreasu` Simon Bydrosi y.pa3ru5 megn er a3n yrgov a,agyrdnyren5 oronk #owhannesi wga3ov;ivnu lsyxin yv #isovsi hydyvaxan1 Aniga anmi]abes ir y.pa3ru` Simonu cdav yv usav anor7

       6 Mysian cdank1 6 Mysia gu n,anage Krisdos5 a3sinkn )/yal61

       #ydo3 darav zink #isovsi m0d1 #isovs na3yxav anor yv usav7

       6 Tovn Simonn ys5 #ownani ortin1 Tovn Gy’as bidi go[ovis1 6 Gy’as gu n,anage Bydros5 a3sinkn =a3-61

 

 

       #isovs gu gan[e “ilibbosu yv Na;ana3elu

 

       #a]ort 0r #isovs mdatryx Calilya yr;al1 Dysav “ilibbosu yv usav anor7

       6 Hydyve4 in/i1

       “ilibbos Py;sa3ita3en er5 Antreasi yv Bydrosi ka.aken1 “ilibbos cdav Na;ana3elu yv usav anor7

       6 Cdank a3n martu5 orovn masin cryxin Mowses` ir )renki cirkin me]5 in[bes nayv marcarenyru1 Aniga #isovsn e5 #owse’I ortin5 nazare; ka.aken1

       Na;ana3el harxovx7

       6 Pa3x garyli| eor Nazare;en lav pan mu ylle1

       “ilibbos usav7

       6 Ygo4vr yv dys1

       Yrp #isovs dysav Na;ana3elu or iryn gov car5 usav anor7

       6 Ahavasig j,marid Isra3elaxi mu5 orovn me] nyncov;ivn [ga31

       Na;ana3el harxovx7

       6 Ovrge| gu jan[nas zis1

       #isovs badasqanyx7

       6 Dagavin “ilibbosu kyz [gan[a/` dysa3 kyz5 yrp ;zyniin dagn eir1

       Na;ana3el usav7

       6 _appi45 tovn Asdov/o3 Ortin ys5 tovn Isra3eli ;acavorn ys1

       #isovs badasqanyx7

       68:zyniin dag kyz dysa39 usylov|s hamar gu havadas7 asge ydk avyli my/ panyrov aganadys bidi ullas1

       Yv q0sku ,arovnagylow usav7

       6 Wsda4h y.ek5 yrginku paxova/ bidi dysnek yv Asdov/o3 hry,dagnyru` oronk g4yllyn ov g4i]nyn Martov Ortiin wyryv1


No3ympyr 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001