Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 No3ympyr 11, 2001
Nor Niv;

QA{WYRAXEN YDK :7 GIRAGI

 

YSA#I MARCAREI CIRKEN (24.1-14)

            Aha Deru bidi gor/ane yv avyre ampo.] a,qarhu5 dagnovwra3 bidi une a,qarhu yv bidi xrove anor pnagi[nyru1

       A4l garyli bidi [ulla3 zanazanyl o4rn e a,qarhaganu yv oru` kahanan5 o4w e a.aqinu yv o4w /aqo.u5 o4w e ‘oq dovo.u yv ow` a-no.u5 o4w e bardaderu yv ow` bardabanu1

       Yrgiru ampo.]ov;yamp bidi gor/ani5 bidi 3a’,dagovi yv avarovi561

       Yrgiru ir gor/anovmu gu sca35 a,qarhu` ir gor/anovmu ov avyru7 amqarhi .ygawarnyru no3nbes gu scan5 orowhydyv a,qarhu an0ren martoxmow lyxovyxav5 oronk Diro] )renku odnagoq urin5 anor badovirannyru ‘oqyxin yv anor hyd gnkova/ 3avidynagan Ovqdu [3arcyxin1

       A3t isg badja-ow Asdov/o3 nzowku bidi harova/e yrgiru5 orowhydyv anor pnagi[nyru my.an[yxin7 yv ,ad ki[ bidi ullan harova/en azada/nyru1

       Cinin qmo. bidi [ovnyna35 a3cin` ka.o.5 qraqjanku ha-a[anki bidi ‘oqovi5 ovraq ;mpovgnyru bidi l-yn5 ampari,dnyrov snabar/ov;ivnn ov harsdov;ivnu wyr] bidi cdnyn5 knarnyrov 2a3nu bidi tatri1

       Martig am0;ow bidi mnan5 cinin bidi [garyna3 zirynk ovraqaxnyl5 yv 0.in ly.i bidi ;ovi qmo.nyrovn1

       Aha polor ka.aknyru avyrovyxan5 dovnyrov t-nyru ‘ag mnaxin5 orowhydyv nyrs mdno. [ga31

       Amynovryk cinii ‘oqaren o.p ga35 xn/ov;yan 2a3nyru l-yxin5 ovraqov;ivnu martoxme ‘aqav1 Ka.aknyru ama3axan5 dovnyru lkova/ mnalen gor/anyxan1

       A3o45 Deru a3sbes bidi warovi a,qarhi polor =o.owovrtnyrovn hyd7 in[bes martig 2i;ynin gu ;0;ovyn5 a3sbes Deru bidi ;0;ove zirynk5 yv irynxme inga/nyru bidi a.a.agyn ov o.pan1

       Pa3x yrgri wra3 mnaxo.nyru miasnapar bidi ovraqanan Diro] ‘a-kow1

 

 

B)>OS A_AKYALI GO>ME Y”YSAXINYROVN CROVA? NAMAGEN (5.15-33)

            Hydyvapar 2yr abrylagyrbin ov,atrov;ivn urek1 Mi4 abrik anmd0ren5 a3l imasdovnnyrov bes1 )cdacor/yxe4k =amanagu5 orowhydyv a3s 0ryru [ar yn1 Ovsdi anmdov;ivn mi4 unek7 hasgxek ;e i4n[ g\ovze Deru 2yzme1 Cyrin mi4 ta-nak ciniin or ana-agov;yan gu dani7 a3l masnavorapar Sovrp hociow lyxovyxek5 irarov hyd sa.mosnyrow5 0rhnov;ivnnyrow ov hocyvor yrcyrow q0syxek5 yv 2yr sirdyrovn me] mi,d yrcyxek ov sa.mos usek Diro]1 Dyvapar5 amen pani hamar ,norhagalov;ivn 3a3dnyxek H0r Asdov/o35 myr Diro] #isovs Krisdosi anovnow1

       Krisdosi hanteb 2yr  badga-anku arda3a3dyxek` irarov hnazantylow1 giny4r5 hnazantyxe4k 2yr amovsinnyrovn5 in[bes Diro] bidi hnazanteik5 orowhydyv amovsin mu ir gno] clovqn e5 a3nbes in[bes Krisdos clovqn e ygy.yxiin` ir marmnin5 orovn ‘rgi[n e ink1 Hydyvapar5 in[bes ygy.yxin Krisdosi gu hnazanti5 a3nbes al ginyru amen pani me] irynx amovsinnyrovn ;o. hnazantin1

       A3ry4r5 siryxe4k 2yr ginyru a3nbes` in[bes Krisdos siryx ygy.yxin yv ir gyanku dovav anor hamar5 orbeszi ]ovri lovaxovmow za3n makre yv ir q0skyrow srpe5 a3nbes mu` or ygy.yxin iryn nyrga3ana3 ampo.]agan ‘a-6 kow5 a-anx oyve aradi gam qor[omi gam ovri, ;yrov;yan5 a3l ulla3 sovrp yv anarad1 Ji,t no3n 2yvow amovsinnyr bardin irynx ginyru siryl orbes irynx marminu7 orowhydyv ir ginu siro.u inkzink sira/ g\ulla35 yv [ga3 megu or inkzinku ade7 amen mart al gu snovxane yv gu qname ir marminu5 in[bes Krisdos gu snovxane yv  gu qname ygy.yxin` ir marminu5 orovn antamnyrn ynk polors5 anor marminen yv osgornyren1

       Sovrp cirkin me] crova/ e7 Aha a3s badja-ow a3ru bidi ;o.ov ir ha3ru ov ma3ru yv ir gno] miana35 yv yrgovku meg marmin bidi ullan1

       My/ qorhovrt mu ovni ir me] a3s q0sku5 or ys Krisdosi yv ygy.yxiin hamar usova/ gu  gar/ym1 Pa3x no3nu gu wyrapyri nayv 2yzme ivrakan[ivrin5 orowhydyv ivrakan[ivu a3r bedk e ir ginu sire ir an2in bes5 yv amen gin bedk e 3arce ir amovsinu1

 

 

#ISOVS KRISDOSI AVEDARANEN USD >OVGASI (8.49-57)

            Min[ #isovs gu q0ser5=o.owrtabydin dovnen megu ygav yv iryn usav7 8A.]igt my-av5 a3lyvs mi4 waqnar5 mia3n havada4 yv a.]igt bidi abri91

       Yrp #isovs =o.owrtabydin dovnu hasav5 [2cyx or oyve megu nyrs mdne` paxi Bydrosen5 #agoposen5 #owhannesen yv a.]gan h0rmen ov m0rmen1 Nyrs cdnovo.nyru polorn al gov la3in ov g\o.pa3in1 #isovs usav anonx7 8Mi4 lak7a.]igu my-a/ [e5 a3l gu knana391 Anonk zink gu /a.rein5 orowhydyv cidein or a.]igu my-a/ e1 #isovs polorn al tovrs hanyx5 p-nyx a.]gan 2y-ken yv par2ra2a3n usav7 8O4w ‘okrig5 odki4 yl91 Anmi]abes anor hocin wyratar2av yv odki gancnyxav1 Aba #isovs hrama3yx or ovdylik dan a.]gan5 min[ /no.ku ab,ahar y.a/ er1 #isovs anonx badoviryx or badaha/in masin oyve megovn pan [usyn1No3ympyr 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001