Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 No3ympyr 4, 2001
Nor Niv;

QA{WYRAXEN YDK U7 GIRAGI

 

 

Ysa3i Marcarei cirken (22.15-25)

            A3sbes g\use Deru5 yrgna3in Z0rkyrov Deru7

       8Cna4 arkovni hazarabyd Somnasi tivanu mdir yv use iryn76

       In[o|v hos yga/ ys5 i|n[ cor/ ovnis hos5

       Or a3sdy. kyzi cyryzman ‘oryl ov das5

       A3s par2ovnkin wra3 kyzi =a3-a’or tamparan gu ,inys1

       Lse45 o~w mart5 yrgnavor Z0rkyrov Deru

       Kyz hotge bidi hane yv ka,g-dylow tovrs nyde7

       Bidi a-ne kyzme badmovjant yv ‘a-ki bsagt5

       Kyz my/ yv ansahman yrgir mu bidi nyde

       Yv hon bidi my-nis1

       Kov cy.yxig ga-kt anarcanki a-arga3 bidi ulla3

       Yv i,qanagan dovnt` odki goqan1

       Asdova/ kyz kov ba,d0net yv kov tirket bidi hy-axne1

       A3n 0ru bidi gan[ym im /a-as5

       Ky.gia3i orti Y.iagimu5

       Yv kov badmovjant anor bidi hacxnym5

       Anor bidi dam kov I,qanagan bsagt5

       Yv anor bidi 3an2nym arkovni hazarabydov;ivnu5

       Orbeszi h0r mu bes ga-aware

       Yrovsa.emi yv #ovta3I pnagi[nyru1

       Tavi;i dan wyragaxov;ivnu anor bidi dam7

       Bidi i,qe5 yv o4[ ok bidi unttimana3 anor1

       Ir wji-nyru paxar2ag bidi ullan7

       O4[ ok bidi garyna3 ‘agyl in[ or ink gu pana35

       Yv o4[ ok bidi garyna3 panal in[ or ink gu ‘age1

       Za3n i,qan bidi garcym yv amr0ren hasdadym

       Badin amraxova/ cami mu bes5

       Yv aniga ir h0ru dan ‘a-ku bidi ulla31

       Yv h0ru dan me] tirk ovnyxo. polor martigu5

       “okren min[yv my/

       Irynx 3o3su anor wra3 bidi tnyn

       Yv irme gaqova/ bidi ullan5

       Yv5 in[bes yrp dan mu polor an0;nyru5

       ‘okr amannyren min[yv my/ ga;sanyru

       meg came gaqovin` camu gu qaqdi ov g\i3na35

       a3nbes al56 g\use yrgnavor Z0rkyrov Deru56

       cami mu bes hasdadova/ Y.iagimn al bidi ,ar=i5

       bidi i3na3 ov gor/ani5

       yv anor ‘a-ku bidi gorsovi91

       Diro] wji-n e asiga1

 

 

B0.os A-akyali Go.me Y’ysaxinyrovn Crova/ Namagen (1.1-14)

            Ys5 B0.os5 Asdov/o3 gamkow #isovs Krisdosi a-akyalu5 gu crym Y’ysos pnago. y.pa3rnyrovt5 #isovs Krisdosi havadaxo.nyrovt1 :o. Asdova/ myr Ha3ru yv Der #isovs Krisdos ,norhk yv qa.a.ov;ivn barcyvyn 2yzi1

       )rhnyal e Asdova/5 myr Diro] #isovs Krisdosi ha3ru5 or Krisdosow myz 0rhyx yrginki me] amen dysagi hocyvor 0rhnov;yamp1 Aniga a,qarhi co3ov;ynen isg a-a] myz undra/ er` Krisdosi mi]oxav iryn badganylov hamar orbes sovrp yv anarad =o.owovrt5 yv  ir sirow myz naqasahmanyx #isovs Krisdosi 2y-kow ir ortinyru ullalov5 orowhydyv a43t er ir gamku yv /raciru1

       Ovsdi cowynk zink a3n ‘a-kin hamar or myzi ,norhyx ir siryli Ortiin mi]oxav1 Artaryv5 ano4w ‘rgovyxank yv anor arivnow myr my.kyrovn ;o.ov;ivn cdank1 O~rkan my/ e ir ,norhku or a-ad0ren dovav myzi` amyna3n imasdov;yamp yv cidov;yamp1 Orowhydyv ir gamkin hama2a3n myzi 3a3dnyx ,ad ganovqen badrasda/ ir /raciru sa e5 or yrp =amanagnyru irynx lrovmin hasnin5 Krisdos irmow bidi powantage amen in[ or ga3 yrginki me] yv yrgri wra31

       Asdova/5 or Krisdosow amen in[ gu 3a]o.yxne usd ir a-a]atra/ /racrin yv gamkin5 a-a]ovx hraviryx myz` ir =o.owovrtu ullalov yv ir ‘a-ku cowyrcylov7 mynk5 or Krisdosi 3ovsaxo.nyrovn a-a]innyren y.ank1 Tovk al5 yrp lsyxik j,marid karozov;ivnu5 a3sinkn Avydaranu or 2yzi ‘rgov;ivn pyrav5 havadaxik Krisdosi yv qosdaxova/ Sovrp Hociow gnkovyxak1 Yv Sovrp Hocin cravagan e` ;e bidi =a-ancynk Asdov/o3 qosdovmu5 yv orbes ir go.me ‘rgova/ =o.owovrt` ir ‘a-ku cowyrcynk1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd >ovgasi (8.17-21)

            Myr Deru #isovs Krisdos g\use76

       8{ga3 /a/ovg pan mu or [3a3dnovi yv gam ca.dni pan mu` or [cidxovi yv yryvan [ca31 Ovrymn ov,atir y.ek ;e i4n[bes g\untovnik a3s q0skyru5 orowhydyv ovnyxo.in bidi drovi5 isg [ovnyxo.en bidi a-novi no3nisg a3n` in[ or gu gar/e ;e ovni91

       #isovsi ma3rn ov y.pa3rnyru iryn ygan5 pa3x qov-n pazmov;yan badja-ow [grxan iryn m0dynal1 Lovr dovin iryn5 usylow7 8Ma3rt yv y.pa3rnyrt tovrsn yn yv g\ovzyn kyz dysnyl91 #isovs usav7 8Ma3rs ov y.pa3rnyrs anonk yn oronk Asdov/o3 q0sku gu lsyn yv gu cor/atryn1


No3ympyr 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001