Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 No3ympyr 1, 2001
Nor Niv;

No3ympyr 1

Srpo3n #owhannov Osgypyran Ha3dabydin

 

Ysa3749.1-6

Cor/k720.25-38

#owh715.17-25

 

Tar2yal gu badovirym 2yzi5 siryxe4k zirar1

 

A,qarhi adylov;ivnu

 

       6 Y;e a,qarhu 2yz g4ade5 cidxek or naq zis adyx1 Y;e a3s a,qarhin badgana/ ulla3ik` a,qarhu 2yz bidi sirer5 orbes irme y.o. megu1 Pa3x a,qarhu 2yz g4ade orowhydyv ys 2yz a3s a,qarhen zadyxi 5 yv tovk a3s a,qarhin [ek badganir a3lyvs1 #I,yxe4k a3s q0sku or usi 2yzi5 ;e 8?a-an ir diro]me avyli my/ [e91 Y;e zis hala/yxin5 2yz al bidi hala/yn7 y;e im q0skyrs cor/atryxin5 aba 2yrn al bidi cor/atryn1 Pax a3s poloru 2yzi bidi unyn im anovnis badja-ow5 orowhydyv zis .rgo.u [yn jan[nar1 Y;e a,qarh yga/ [ulla3i yv q0sa/ [ulla3i irynx5 my.k bidi [ovnyna3in7 pa3x hima irynx my.kin hamar oyve artaraxovm [ovnin1 Ow or zis g4ade5 im Ha3rs ada/ g4ulla31 y;e irynx me] gadara/ [ulla3i a3nbisi cor/yr5 oronk ovri, o[ ok ura/ e5 anonk my.k bidi [ovnyna3in1 Saga3n aha anonk dysan im cor/yrs yv adyxin ;e4 is yv ;e4 Ha3rs1 Art5 gu gadarovi irynx )renki me] crova/u5 or g4use 8Zis adyxin` a-anx oyve badja-i91


No3ympyr 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001