Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 Ma3is 31, 2001
QE 0r #inanx

>ovg720.27-21.4

Cor/k725.23-26.32

#ovt71.8-15

Mad;722.15-46

 Marg712.35-44

 Orov|n ortin e Krisdos

 

       #isovs dajarin me] ovsovxanylov un;axkin harxovx =o.owovrtin7

       6 )renki ovsovxin[nyru I|n[bes g4usyn ;e Krisdos Tavi;I Ortin e5 yrp Tavi; ink Sovrp Hocien nyr,n[ova/ usav76

8 Deru usav im Diro]s76

A] go.ms nsde5

 Min[yv ;,naminyrt odkyrovt dag tnym

Orbes badovantan91

Y;e Tavi; za3n der gu go[e5 in[be|s ovrymn Krisdosu anor ortin e1

 

       Zcov,axek )renki ovsovxi[nyren

 

       +o.owovrtu hajo3kow mdig g4uner #isovsi5 or ir ovsovxovmnyru ,arovnagylow` g4user7

       6 Zco43, y.ek )renki ovsovxi[nyren oronk gu siryn a-avor zcysdnyrow ,r]il5 hrabaragnyrov wra3 martoxne 3arcalir paryvnyr untovnil5 =o.owarannyrov me] a-a]in a;o-nyru cravyl yv un;riknyrov un;axkin` badovo3 dy.yru1 Meg go.me a3rinyrovn dovnyru anonx 2y-ken gu 3a,dagyn5 isg mivs go.me gy./avorov;yamp irynx a.0;ku g4yrgaryn1 Asor hamar avyli qisd tadabardov;ivn bidi untovnin1

 

       A3ri gno] lovman

 

       #isovs gyxa/ er dajari can2anagin m0d yv gu tider =o.owovrtu5 or tram gu nyder can2anagin me]1 <ad mu harovsdnyr my/ covmarnyr nydyxin1 A.kad a3ri mun al ygav yv nydyx yrgov lovma35 or kani mu tahygan g4une1 #isovs m0du gan[yx ir a,agyrdnyru yv usav anonx7

       6 Wsda4h cidxek or a3s ;,ova- a3rin poloren ,ad tram nyda/ y.av can2anagin me]5 orowhydyv mivsnyru irynx avylort covmarnyren nydyxin5 min[ aniga5 haga-ag [kavor ullalovn5 in[ or ovner` nydyx5 im ampo4.] abrovsdu1

 

 

 

      

#owh713.1-15

 

#isovs ir a,agyrdnyrovn odkyru gu lova3

 

       Zadigi d0nin naq0ryagin #isovs cindalow ;e hasa/ e =amu5 yrp a3s a,qarhen ir H0ru kow bidi yr;a35 siryx anonk oronk a3s a,qarhi me] iryn hydyvortnyr ein yv /a3r asdijan siryx zanonk1

       Yrp #isovs yv ir a,agyrdnyru un;rik g4unein5 Sadanan arten isg Isgariodaxi Somini ortiin` #ovta3i mdkin me] tra/ er #isovsu madnylov qorhovrtu1 #isovs cidnalow hantyr2 or Ha3ru amen I,qanov;ivn dova/ e iryn yv ;e ink Asdov/me yga/ e yv Asodv/o3 g4yr;a35 ylav sy.anen5 meg go.m trav ir wra3i hacovsdu yv .yn]ag mu a-nyow` me]kin gabyx1 Aba ]ovr a-nylow` lyxovx  gonkin me] yv sgsav a,agyrdnyrovn odkyru loval yv me]kin gaba/ .yn]agow srpyl1 Yrp ygav Simon Bydrosin m0d5 aniga usav7

       6 De4r5 to|vn im odkyrs bidi lovas1

       #isovs badasqanyx7

       6 In[ or g4unym` tovn hima [ys hasgnar5 pa3x 3ydo3 bidi hasgnas1

       Bydros usav7

       6 Yrpy4k tovn im odkyrs bidi [lovas1

       #isovs badasqanyx7

       6 Y;e odkyrt [lovam` in/I hyd pa=In bidi [ovnynas1

       6 De4r56 usav Simon Bydros5 ovrymn o4[ mia3n odkyrs lova5 a3l nayv 2y-kyrs yv clovqs1

       #isovs badasqanyx7

       6 An or lovaxova/ e` makovr g4ulla35 hydyvapar mia3n odkyru loval bedk e1 Tovk makovr ek5 pa3x o4[ polort1

       Kani #isovs cider ;e o4w bidi madner zink5 aha ;e in[ov usav` 8Tovk makovr ek5 pa3x o4[ polort91

#isovs ir a,agyrdnyrov odkyru lovale ydk` hacav ir hacovsdnyru yv grgin sy.an pazmyxav1 Aba harxovx7

       6 Cide|k in[ uri 2yzi1 Tovk zis 8Wartabyd9 yv 8Der9 gu go[ek yv ji,t g4usek5 orowhydyv irabes al ym1 Art5 y;e yv` or Der yv Wartabyd ym` lovaxi 2yr odkyru5 tovk al badavor ek irarov odkyru loval1 Ys 2yzi 0rinkg mu dovi5 orbeszi tovk al irarov unek a3n` in[ or ys 2yzi uri1


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001