Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5 Ma3is 30, 2001
QZ 0r #inanx1 Bahk

>ovg720.20-26

Cor/k725.13-22

#ovt71.1-7

#owh712.44-50

 

Mad;722.1-14

 

 

       Harsanikin hraviryalnyrovn a-agu

 

       Ipr badasqan5 #isovs tar2yal a-agnyrow usav =o.owovrtin7

       6 Yrginki arka3ov;ivnu gu nmani hydyvyalin76 :acavor mu ir ortiin hamar hasanik sarkyx1 Aniga ir /a-anyru .rgyx5 orbeszi hraviryalnyru harsaniki gan[yn5 saga3n hraviryalnyru myr=yxin cal1 Tar2yal ovri,

/a-anyr al .rgyx` anonx badovirylow7 8Usek hravirylnyrovn76 ja,gyro3;u badrasd e5 zovaragnyrs yv barard gyntaninyru mor;ova/ yn5 ov amen in[ gazm ov badrasd e7 hrammyxek harsaniki91 Pa3x hravirylnyru garyvorov;ivn [dovin7 megu ir acaragu cnax5 mivsu ir a-yvdovrin5 isg ovri,nyr al /a-anyru p-nyxin /y/yxin yv sbannyxin1 :acavoru yrp asiga lsyx5 pargaxav yv ir zinovornyru .rgyx5 oronk ojracor/nyru sbannyxin yv anonx ka.akn al a3ryxin1 #ido3 ;acavoru usav ir /a-anyrovn7 8Harsaniku badrasd e5 pa3x hraviryalnyru ar=ani [ein1 Hima hrabarag caxek yv o4w or cdnek` hraviryxe4k harsaniki91 ?a-anyru jampanyru yllylow` havakyxin polor anonk or cdan5 ;e4 [aryru yv ;e4 parinyru5 yv harsaniki srahu lyxovyxav hraviryalnyrow1

       Yrp ;acavoru nyrs mdav tidylov hamar hraviryalnyru5 dysav megu or harsaniki bad,aj hacovsd [er haca/ ov usav anor7 8Paryga4m5 I|n[bes hos mdar a-anx harsaniki hacovsd ovnynalov91 Martu baban2yxav1 A3n adyn ;acavoru sbasavornyrovn usav7 8Gabyxe4k anor odkyrn ov 2y-kyru yv tovrsu qavarin me] nydyxek7 hon aniga ;o4. la3 yv ag-anyru grjde91 Orowhydyv gan[ova/nyru ,ad yn5 pa3x undrova/nyru`

 

Marg712.18-34

       #arov;yan harxu

 

       Satovgyxinyren omank ygan #isovsi m0d1Satovgyxinyru g4usyn` ;e

my-ylnyrov 3arov;ivn [ga31 Anonk #isovsi usin7

       6 Wartaby4d5 Mowses hydyvyal 0renku cryx myzi7 8Y;e amovsnaxa/ megu my-ni a-anx zavag 2cylov5 ;o. martovn y.pa3ru amovsnana3 a3riin hyd5 orbeszi ir y.p0ru zavag da391 +amanagin myr m0d y0;u y.pa3rnyr ga3in1 A-a]inu amovsnaxav yv my-av a-anx zavag 2cylov1 Yrgrort y.pa3ru amovsnaxav anor gno] hyd yv my-av` a-anx zavag 2cylov1 Yrrortn al5 yv min[yv y0;nyrort y.pa3ru no3nbes amovsnaxan a3t gno] hyd yv my-an a-anx zavag 2cylov1 Poloren wyr] ginn al my-av1 Art5 my-ylnyrov 3arov;yan 0ru5 yrp anonk 3arov;ivn a-nyn5 ginu anonxme oro|vn bidi badgani5 kani y0;n al amovsnaxan anor hyd1

       #isovs badasqanyx7

       6 Cide|k in[ov tovk molora/ ek1 Molora/ ek` orwyhydyv [ek hasgnar o4[ Sovrp cirkyru yv o4[ al Asdov/o3 z0rov;ivnu1 Yrp my-ylnyru 3arov;ivn

a-nyn5 martig yv ginyr bidi [amovsnana4n5 a3l yrginki hry,dagnyrovn nman bidi ullan1 Isg my-ylnyrov 3arov;ivn a-nylovn masin Mowsesi cirkin me] [e|k gartaxa/ a3ro. Moryniin trovacu1 Hon Asdova/ Mowsesi usav7

8 Y4s ym Aprahami Adova/u5 Isahagi Asdova/u yv #agopi Asdova/u91 Gu n,anage ;e Asodva/ my-ylnyrovn Asdova/u [e45 a3l o.]yrovn1 Ovsdi tovk [aazanx molora/ ek1

 

       Garyvoraco3n badoviranu

 

       )renki ovsovxi[ mu lsylow anonx wijapanov;ivnu5 m0dyxav yv dysnylow ;e i4n[bes #isovs lav badasqanyx anonx5 harxovx #isovsi7

6 O|rn e garyvoraco3n badoviranu1

#isovs badasqanyx7

       6 Garyvoraco3 badoviranu hydyvyaln e7 8Lse Isra3el5 myr Der Asdova/u miag Dern e91 Yv 8Sire4 kov Der Asdova/t ampo.] srdowt5 ampo.] hociowt5 ampo.] mdkowt yv ampo.] z0rov;yampt91 Yrgrortu or asor nman e5 asiga e7 8Sire4 ungyrt kov an2it bes91 A3s yrgovken avyli my/ badoviran [ga31

)renki ovsovxi[u usav7

       6 Ji4,t e5 Wartabyd5 ov.i. usir` ;e Asdova/ miag Dern e yv ange zad ovri, Asdova/ [ga35 yv bedk e siryl za3n ampo.] srdow5 ampo.] z0rov;yamp yv ampo.] mdkow5 in[bes nayv siryl ungyru` an2in bes5 orowhydyv asiga ,ad avyli g4ar=e kan polor o.]ageznyrn ov zohyru1

       #isovs dysnylow anor dova/ qylaxi badasqanu5 usav7

       6 Asdov/o3 arka3ov;ynen hy-ov [y4s1

       Yv a3lyvs o[ ok gu hamar2ager harxovm unyl #isovsi1

 


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001