Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 Ma3is 29, 2001
QY 0r #inanx

Marg711.27-12.17

Cor/k724.27-25.12

C7#owh71.1-15

#owh712.27-43

 

>ovg720.9-19

 

{ar m,agnyrov a-agu

#ydo3 #isovs hydyvyal a-agu badmyx =o.owovrtin1     

6Megu a3ci mu dngyx yv za3n war2ov daovav m,agnyrov5 ing ink yrgar =amanagow mygnyxav1 A3cygov;ki =amanag /a-a3 mu .rgyx m,agnyrovn m0d5 orbeszi a3ciin pyrken ir pa=inu dan iryn1 M,agnyru /y/yxin za3n yv 2y-novna3n yd .rgyxin1 Aba ovri, /a-a3 mu .rgyx7 pa3x m,agnyru za3n al /y/yxin5 anarcyxin yv 2y-novna3n yd .rgyxin1 Yrrort mun al .rgyx1 M,agnyru za3n al wiravoryxin yv tovrs nydyxin1

A3ciin deru usav7 8I|n[ unym5 siryli ortis bidi .rgym7 ;yryvs badga-in ange91 Pa3x m,agnyru yrp dysan irarov usin7 8Adiga e =a-ancortu7 ygek sbannynk za3n5 orbeszi =a-ancov;ivnu myzi mna319 Aba za3n a3cien tovrs hanyxin yv sbannyxin1 Hima5 a3ciin deru I|n[ bidi une m,agnyrovn1 Pnaganapar` bidi ca35 bidi sbanne naqgin m,agnyru yv a3cin ovri,nyrov da31

+o.owovrtu yrp asiga lsyx5 usav7

6Haba I|n[ gu n,anage a3n5 in[ or Sovrp cirkyrovn me] crova/ e76

8A3n karu or ,ino.nyru myr=yxin cor/a/yl53ydo3 angivnakar y.av91

Ow or a3t karin zarnovi ` bidi qordagovi5 yv orovn wra3 or i3na3` za3n bidi jzme1

Mad;721.33-46

 

{ar m,agnyrov a-agu

 

       6 A3s a-agn al lsyxek1 Galova/ader mart mu gar5 or a3ci mu dngyx5 [ors go.men xangabadyx5 hn2ani hamar ‘osu ‘oryx5 a,darag mun al ,inyx yv za3n war2ov dovav m,agnyrov5 isg ink ovri, yrgir mygnyxav1 Yrp a3cygovtki =amanagu ygav5 ir /a-anyru .rgyx m,agnyrovn m0d` pyrken ir pa=inu a-nylov hamar1 M,agnyru /a-anyru p-nyxin5 megu /y/yxin5 mivsu sbannyxin5 ovri, mun al kargo/yxin1 A3ciin deru tar2yal /a-anyr .rgyx5 naqginen ,ad avyli ;ivow5 pa3x asonx al no3nu urin1 Amynen wyr]u ir ortin .rgyx anonx` mda/ylow7 8:yryvs im orties badga-in91 Pa3x m,agnyru yrp dysan ortin` irynk irynx usin7 8Asiga e =a-ancortu5 ygek sbannynk za3n5 orbeszi anor =a-ancov;yan diranank91 Ovsdi a3cien tovrs hanyxin za3n yv sbannyxin1

       Yv #isovs harxovx7

       6 Art5 yrp a3ciin deru ca35 I|n[ bidi une a3t m,agnyrovn1

       Anonk badasqanyxin7

       6 Wsdahapar a3t [ar martigu [ara[ar bidi sbanne yv a3cin war2ov da3 ovri, m,agnyrov5 oronk pyrki ir pa=inu =amanagin bidi dan iryn1

       Aba #isovs usav7

       6 Sovrp cirkyrovn me] [e|k gartaxa/76

       8A3n karu or ,ino.nyru myr=yxin cor/a/yl5

       ink angivnakaru y.av1

       Asiga Deru gadaryx5

       Ov myr a[kyrovn skan[yli e91

Ow or a3t karin zarnovi` bidi qordagovi5 yv orovn wra3 or aniga i3na3` bidi jzme za3n1 Asor hamar g4usym 2yzi ;e Asdov/o3 arka3ov;ivnu 2yzme bidi a-novI yv drovi =o.owovrti mu5 or bd.apyr gu tar2ne za3n1

       Yrp avac kahananyru5 )renki ovsovxi[nyru yv “arisyxinyru lsyxin a3s a-agnyru5 hasgxan or irynx hamar usav1 G4ovzein 2yrpagalyl #isovsu5 pa3x waqxan =o.owovrten5 or za3n ipryv marcare g4untovner1

 

      

 


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001