Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 Ma3is 28, 2001
QT 0r #inanx

Marg711.12-26

Cor/k724.1-26

P7#owh71.1-13

#owh712.24-26

 

>ovg720.1-8

 

No3n a3t 0ryrovn` min[ #isovs dajarin me] =o.owovrtin g4ovsovxaner yv Avydaranu gu karozer5 avac kahananyru yv )renki ovsovxi[nyru yrexnyrovn hyd wra3 hasan yv usin anor7

6 use4 myzi5 I|n[ I,qanov;yamp tovn a3s cor/yru g4unys1 o|s kyzi a3t I,qanov;ivnu dovav1

#isovs badasqanyx7

6 Ys al harxovm mu ovnim 2yzi1 Use4k in/I` #owhannesi mgrdylov I,qanov;ivnu Asdov/me| drova/ er iryn5 ;e martoxme1

Anonk irarov hyd sgsan qorhil yv usyl7

6Y;e usynk` 8Asdov/me95 bidi use` 8Ovrymn in[o|v [havadaxik anor95 isg y;e usynk 8Martoxme9 a3n adyn ampo.] =o.owovrtu myz bidi kargo/e5 orowhydyv polors al hamozova/ yn or #owhannes marcare mun e1

Aba badasqanyxin7

6{y4nk cidyr ;e o4vrge er a3t I,qanov;ivnu1

#isovs anonx usav7

6 A3n adyn y4s al 2yzi [ym usyr ;e i4n[ I,qanov;yamp a3s cor/yru gu gadarym1

 

 

Mad;721.18-32

 

#isovs g4ani/e ;zynin

 

       #a]ort a-av0d5 yrp #isovs ka.ak gu wyrata-nar5 an0;yxav1 Jampovn wra3 ;zyni mu dysnylow` m0dyxav anor5 pa3x dyryve zad o[in[ cdav1 Ovsdi usav7

       6 Asge ydk 3avidyan bdov. [ovnynas1

       Yv wa3rgyanin ;zynin [orxav1 A,agyrdnyru yrp dysan asiga` zarmaxan yv harxovxin7

       6 In[be|s ;zynin wa3rgyanin [orxav1

       #isovs badasqanyx7

       6 Wsdah y.ek or y;e havadk ovnynak yv [gasga/ik5 o4[ mia3n bidi garynk gadaryl ;zyniin badaha/u5 a3l no3nisg y;e a3s lyran usek` 8yl yv /ow ingir9 bidi gadarovi1 Yv a.0;a/ adyn in[ or havadalow qntrek` bidi sdanak1

 

       #isovsi I,qanov;yan harxu

 

       Aba #isovs dajar ygav1 Min[ g4ovsovxaner5 iryn m0dyxan avac kahananyru yv =o.owovrti yrexnyru5 ov harxovxin7

       6 I|n[ I,qanov;yamp gu gadarys a3s panyru1 O|w kyzi a3t I,qanov;ivnu dovav1

       #isovs badasqanyx7

       6 La4v5 ys al 2yzi harxovm mu ovnim7 y;e badasqanek in/i5 ys al 2yzi g4usym ;e i4n[ I,qanov;yamp g4unym asonk1 #owhannesi mgrdylov I,qanov;ivnu ovrge| er7 Asdov/me| drova/ er iryn ;e martoxme1

       Anonk sgsan irarov mi]yv qorhil yv usyl76 8Y;e usynk` 8Asdov/me drova/ er95 myzi bidi use ;e in[o4v [havadaxik iryn7 isg 8Martoxme er9 [ynk grnar usyl` =o.owovrten waqnalow5 orowhydv amen mart cide ;e #owhannes j,mardabes marcare e91 Ovsdi badasqanyxin #isovsi7

       6{ynk cidyr1

       #isovs al anonx usav7

       6 A3n adyn ys al 2yzi [ym usyl ;e i4n[ I,qanov;yamp g4unym a3s panyru1

 

       Yrgov ortinyrov a-agu

 

       6Art5 I|n[ e 2yr gar/iku1 Mart mu yrgov zavagnyr ovner1 A-a]in zavagin cnax ov usav7 8D.a4s5 a3s0r a3ci cna a,qadylov91 Aniga badasqanyx5 usylow7 8G4yr;am97 pa3x [cnax1 Aba ha3ru mivs zavagin cnax yv no3nu usav1 Yrgrort zavagu badasqanyx7 8{ym yr;ar97 pa3x 3ydo3 z.]ax ov cnax1 Art5 a3s yrgovken o|r megu ir h0ru gamku gadara/ y.av1

       6Yrgrortu56 badasqanyxin1 Yv #isovs usav7

       6 G4usym 2yzi5 ;e maksavornyrn ov bo-nignyru bidi ganqyn 2yz yv 2yzme a-a] bidi mdnyn Asdov/o3 arka3ov;ivnu1 Orowhydyv #owhannes ygav yv 2yzi artar gyanki mu jampan xo3x dovav5 pa3x tovk [havadaxik anor5 min[ maksavornyrn ov bo-nignyru havadaxin1 No3nisg asiga dysnyle ydk [z.]axik ov [havadaxik iryn1

 

      


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001