Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Ma3is 27, 2001
QC 0r #inanx5 Nor ?a.gazart

>OVGAS ( 19.29-48)

            Yrp #isovs m0dyxav Py;a’acei yv Py;ania3i5 m0digu a3n lyran or @i;ynyax gu go[ovi5 a,agyrdnyren yrgov hoci .rgyx` anonx badovirylow7

       6 Caxek sa timaxi civ.u1 Haziv mda/` hon gabova/ avanag mu bidi cdnek5 orovn wra3 o4[ ok nsda/ e dagavin1 Kagyxek za3n yv pyrek1 Y;e oyve megu  harxne ;e in[o4v gu kagek5 iryn usek` 8Deru bedk ovni anor91

Yrgov a,agyrdnyru caxin yv amen in[ cdan a3nbes` in[bes #isovs usa/ er irynx1 Avanagu hon er1 Yv min[ gu kagein za3n5 anor deryru usin irynx7

6In[o|v gu kagek avanagu1

Anonk badasqanycin7

6 Deru bedk ovni anor1

Yv za3n pyrin #isovsi1 Aba irynx wyrargovnyru trin avanagin wra3 yv #isovs hy/xovxin anor wra31 Yv min[ gu 3a-a]anar5 =o.owovrtu wyrargovnyru jampovn wra3 gu ‘-er1

Yrp m0dyxav Yrovsa.emi5 hon ovr @i;ynyax lyran za-iwaru gu sgser5 a,agyrdnyru polorn al sgsan ovraqov;yamp yv par2ra2a3n zAsdova/ 0rhnapanyl` irynx dysa/ polor hra,acor/ov;ivnnyrovn hamar5 usylow7

8)rhnyal e ;acavoru or gov ca3 Diro] anovnow7 qa.a.ov;I~vn yrginki me] yv ‘a~-k Par2ryalin91

“arisyxinyren omank ampoqin me]en usin #isovsi7

6Wartaby~d5 a,agyrdnyrt sasde or l-yn1

#isovs badasqanyx7

6G\usym 2yzi5 or y;e adonk l-yn` karyru bidi  a.a.agyn1

 

Yrp #isovs avyli m0dyxav Yrovsa.emi yv dysav za3n5 laxav anor wra3 yv usav7

6Cone a3s0r cidna3ir ;e i4n[ pani me] gu ga3ana3 qa.a.ov;ivnt1 Pa3x a3lyvs bidi [grnas dysnyl1 Orowhydyv 0ryr bidi can5 yrp ;,naminyrt ,ovr]t badne, bidi gancnyn5 bidi ba,aryn yv amen go.me bidi ny.en kyz1 Himna3adag bidi unyn kyz yv  sbannyn pnag[ov;ivnt1 Kar kari wra3 bidi [2cyn5 orowhydyv [cidxar =amanagu yrp Asdova/ ygav kyz ‘rgylov1

 

Aba dajar mdav yv sgsav tovrs hanyl a.avnywaja-nyrn ov cno.nyru5 lovma3a’oqnyrovn sy.annyru ,r]yx yv usav anonx7

6Sovrp cirkyrovn me] crova/ e7 8Dovns a.0;ki dovn bidi ulla395 min[ tovk avazagnyrov or]I wyra/a/ ek za3n1

#isovs amen 0r dajarin me] g\ovsovxaner1 Avac kahananyru5 )renki ovsovxi[nyrn ov =o.owovrtin .ygawarnyru g\ovzein zink sbannyl1 Pa3x [ein cidyr ;e i4n[bes unyn5 manavant or ampo.] =o.owovrtu anor pyrnen gaqova/` mdig g\uner iryn1

 

 

A_AKYALNYROV COR?YRU (23.12-35)

            #a]ort a-av0d5 garc mu hryanyr irarov kow ygan yv irynk zirynk nzowki dag tnylow` yrtovm urin [ovdyl yv  [qmyl` min[yv [sbannyn B0.osu1 Ka-asovn hocien avyli ein a3s yrtovmu uno.nyru1 Anonk m0dyxan avac kahananyrovn ov yrexnyrovn yv usin7

       6 Mynk myz nzowki dag tnylow yrtovm urink` pan [ja,agyl5 min[yv B0.osu [sbannynk1 Tovk Adyanin anovnow hazarabydin lovr .rgyxek or za3n 2yzi .rge5 badja-apanylow` ;e g\ovzek ir masin avyli sdo3c dy.ygov;ivn ovnynal1 Isg mynk badrasd g\ullank arten yv dagavin hos [hasa/` gu sbannynk zink1

       B0.osi kro] d.an a3s tavatrov;ivnu imanalow5 ygav z0ranox yv B0.osin badmyx1 B0.os harivrabydnyren megu gan[ylow5 usav7

       6 A3s badanin hazarabydin dar5 orowhydyv iryn usylik my ovni1

       Harivrabydu za3n hazarabydin darav yv usav7

       6Pandargyal B0.osu zis gan[yx yv qntryx or a3s badanin kyzi pyrym5 orowhydyv kyzi usylik mu ovni1

       Hazarabydu badaniin 2y-ken p-nylow meg go.m darav yv harxovx7

       6I|n[ ovnis in/i usylik1

       Badanin usav7

       6Hryanyru hama2a3nyxan kyzme qntryl5 or wa.u B0.osu Adyan .rgys5 orbes ;e avyli manragrgid harxov’or2ylov hamar za3n1 Pa3x mdig mi4 unyr irynx7 orowhydyv irynx me]en ka-asovne avyli martig irynk zirynk nzowki dag tnylow yrtovm ura/ yn [ovdyl ov [qmyl` min[yv [sbannyn za3n7 yv hima taran mda/ ov badrasd` gu sbasyn kov hramanit1

       Hazarabydu badanin jampyx5 badovirylow7

       6Oyve megovn mi4 usyr in[ or in/i 3a3dnyxir1

 

       Aba hazarabydu harivrabydnyren yrgov hoci gan[ylow usav7

       6Yrgov harivr hydyvag5 y0;anasovn hy/yal yv yrgov harivr dicavor zinovornyr ;o. badrasd ullan ci,yrovan =amu innin tebi gysaria jampa3 yllylov1 B0.osin hamar al crasd badrasdyxek yv za3n abahow gyrbow Fyliks ga-aqari[in hasxovxek1

       Namag mun al cryx5 hydyvyal powantagov;yamp76

       8Glavtios Llisiasi go.me` noren cyrazanxov;ivn Fyliks ga-awari[in1 O.]o3n91

       8 Hryanyr p-nyr ein a3s martu yv zink sbannylov wra3 ein1 Imanalow or h-oma3yxi e5 wra3 hasa3 yv zink azadyxi1 Ovzyxi cidnal ;e i4n[ 3anxankow g\ampasdanyn zink7 ovsdi irynx Adyanu dari zink7 yv hasgxa3 ;e irynx )renkin wyrapyro. qntirnyrov hamar g\ampasdanyn7 a3sinkn` mahovan gam pandargov;yan ar=ani 3anxank mu [ovni1 Pa3x yrp in/I imaxovxin` ;e hryanyr tav mu lara/ yn ir gyankin tem5 za3n isgo3n kyzi4 .rgyxi5 hrama3ylow or ampasdano.nyru kyzi nyrga3axnyn irynx usyliknyru1 O.] y.ir 91

       Hazarabydin hramanin hama2a3n5 hydyvag zinovornyru a-in B0.osu yv ci,yrow Andibadris ‘aqatryxin5 yv 3a]ort 0ru za3n irynx ungyraxo. hy/yalnyrovn 3an2nylow` irynk z0ranox wyratar2an1 Hy/yalnyru Gysaria hasan yv namagu ga-awari[in dalow` B0.osn al anor nyrga3axovxin1 Ga-awari[u namagu gartax yv B0.osin harxovx ;e ga3srov;yan o4r nahancen e7 yv hasgnale ydk ;e Giligia3en e5 usav7

       6Yrp or kyz ampasdano.nyru can` gu lsym kyz1

       Yv hrama3yx or za3n Hyrowtesi abarankin me] bahyn1

 

 

A7 #OWHANNESI (5.13-21)

            Asiga cryxi 2yzi5 Asdov/o3 Ortiin havadaxo.nyrovt5 orbeszi cidagxik` ;e 3avidynagan gyank ovnik1

       Ovsdi hamar2ag gyrbow gu timynk Asdov/o35 a3n wsdahov;yamp` or yrp ir gyankin hama2a3n pan mu qntrynk` gu lse myz1 Yv yrp cidynk ;e myr qntranknyru gu lse5 zink nayv` ;e bidi sdanank in[ or gu qntrynk irme1

       Yrp megu dysne5 ;e ir havadaxyal y.pa3rnyren megu co/yx my.k mu or mahaxov [e5 ;o. a.0;e4 Asdov/o3` or gyank da3 anor1 Asiga g\usym mia3n anonx hamar` oronx my.kyru mahaxov [yn5 orowhydyv mahaxov my.kyr al gan5 oronx hamar [ym usyr or a.0;e1 Amen aniravov;ivn my.k e5 pa3x amen my.k mahaxov [e1

       Cidynk5 ;e ow or Asdov/me /na/ e` [I my.an[yr5 a3l Asdov/o3 /novntu` Krisdos gu bahbane za3n yv {aru anor [i m0dynar1 :ebed ampo.] a,qarhu {arin yn;aga3 ulla35 mynk cidynk ;e Asdov/me ynk1

       Yv cidynk` ;e Asdov/o3 Ortin ygav ov paxav myr midkyru5 orbeszi jan[nank j,marid Asdova/u1 Mynk miaxa/ ynk j,marid Asdov/o3 yv anor Ortiin` #isovs Krisdosi1 A4n e j,marid Asdova/u yv 3avidynagan gyanku1

       Ortyagny4r5 tovk 2yz gov-kyre hy-o4v bahyxek1

 

 

#OWHANNES (12 12-23)

            #a]ort 0r5 =o.owovrti my/ pazmov;ivn mu5 or Zadigi d0nin a-i;ow Yrovsa.em yga/ er5 yrp lsyx ;e #isovs Yrovsa.em gov ca35 armavynii jiv.yr a-av yv #isovsu timavorylov ylav5 par2ra2a3n a.a.agylow7

       8Owsanna~5

       0rhnya~l ulla3 an` or gov ca3 Diro] anovnow5 Isra3eli ;acavoru91

       #isovs e, mu cdnylow` nsdav anor wra35 in[bes or Sovrp cirkyrovn me] crova/ e76

       8Mi4 waqnar5 o~w Yrovsa.em5 Sioni4 a.]ig7 aha ;acavort kyzi gov ca3 i,ov mu avanagin wra3 nsda/91

       #isovsi a,agyrdnyru a3s poloru [hasgxan adynin5 pa3x yrp #isovs ‘a-avorovyxav` a3n adyn 3i,yzin5 ;e a3s gadarova/nyru #isovsi hamar crova/ ein yv irynk a3t crova/n er or gadaryxin1 Polor anonk5 oronk #isovsi hyd ein` yrp aniga >azarosu gan[yx cyryzmanen yv za3n my-ylnyren  3arovxanyx5 a3t masin wga3ov;ivn gov da3in1 A3t isg badja-ow Yrovsa.em cdnovo.nyru polorn al zink timavorylov ylan5 orowhydyv lsa/ ein5 ;e i4n[bes aniga 3arov;yan hra,ku cor/a/ er1 Isg “arisyxinyru irarov g\usein7

       6Gu dysne|k or pan mun al [ink grnar unyl7 aha ampo.] a,qarhu iryn gu hydyvi1

       D0nin a-i;ow garc mu 3o3nyr al yga/ ein Yrovsa.em` Asdov/o3 yrgrbacylov1 Anonk m0dyxan “ilibbosi5 or Calilya3I Py;sa3ita ka.aken er5 yv a.a[ylow usin7

       De4r5 g\ovzynk #isovsu dysnyl1

       “ilibbos ygav Antreasin usav yv yrgovku miasin #isovsi nyrga3axovxin anonx qntranku1

       #isovs badasqanyx anonx7

       6Aha martov Ortin ‘a-avorovylov =amu hasav1

 

 

MAD:EOS (20.29-21.17)

       Yrp #isovs yv ir a,agyrdnyru Yrikowen tovrs g\yllein5 my/ pazmov;ivn mu hydyvyxav iryn1 Jampov yzyrkin nsda/ yrgov go3ryr5 yrp lsyxin or #isovs g\anxni5 sgsan a.a.agyl7

       6O.orme4 myzi5 #iso~vs Tavi;i4 Orti1

       #isovs ganc a-av5 ir m0d gan[yx go3ryru yv harxovx7

       6I|n[ g\ovzek or unym 2yzi1

       Anonk badasqanyxin7

       6De4r5 ;o. myr a[kyru paxovin1

       #isovs c;ax yv anonx a[kyrovn tbav1 Go3ryru anmi]abes sgsan dysnyl yv hydyvyxan #isovsi1

       Yrp Yrovsa.emi m0dyxan yv hasan Py;’ace5 @i;ynyax lyran go.in5 #isovs ir a,agyrdnyren yrgovku .rgyx` anonx badovirylow7

       6Caxek a3s timaxi civ.u yv anmi]abes hon gabova/ e, mu bidi cdnek ir avanagin hyd7 kagyxek yv in/i pyrek1 Yv y;e megu a-arge5 usek7 8Deru bedk ovni95 yv anmi]abes ;o3l bidi da3 2yzi1

       Asiga badahyxav5 orbeszi iraganana3 in[ or Deru usa/ er marcarein pyrnow76

       8Yrovsa.emi usek76

       Aha ;acavort kyzi gov ca37

       Aniga hyz e5 nsda/` i,ov mu avanagin wra391

       A,agyrdnyru caxin yv gadaryxin in[ or #isovs badoviryx irynx1 Pyrin e,n ov avanagu yv irynx wyrargovnyru anonx wra3 trin1 Aba #isovs nsdav avanagin wra31 +o.owovrten ,adyr irynx wyrargovnyru gu ‘-ein jampovn wra35 ovri,nyr /a-yren osdyr gu gdrein yv gu dara/ein jampovn wra31 Yv ampo.] pazmov;ivnu5 or ;a’0rin me] #isovsi a-]yven g\yr;ar gam gu hydyver iryn5 g\a.a.ager76

       8)rhnov;I~vn Tavi;i Ortiin5 0rhnyal e an` or govca3 Diro] anovnow1

       )rhnov;i~vn Par2ryalin91

       Yrp #isovs Yrovsa.em mdav5 ampo.] ka.aku t.rtyxav1

       6O~w e asiga56 gu harxnein ka.aki pnagi[nyru1

       Yv ampoqu gu badasqaner7

       6Asiga #isovs marcaren e5 Calilya3i Nazare; ka.aken1

       Aba #isovs dajar mdav yv tovrs w-ndyx polor anonk5 oronk dajari ,a]a’agin me] a-ov/aq g\unein7 lovma3a’oqnyrovn sy.annyru yv a.avnywaja-nyrovn a;o-nyru ,r]yx yv usav anonx7

       6Sovrp cirkyrovn me] crova/ e7 8Im dovns a.0;ki dovn bidi go[ovi95 min[ tovk za3n avazagnyrov or]i wyra/a/ ek1

       Dajarin me] #isovsi m0dyxan go3ryr yv ga.yr5 yv aniga p=,gyx zanonk1 Yrp avac kahananyru yv )renki ovsovxi[nyru dysan #isovsi gadara/ hra,knyru yv lsyxin a.a.agu manovgnyrovn5 oronk dajarin me] gu co[ein7 8)rhov;i~vn Tavi;I Ortiin95 pargaxan yv #isovsi usin7

       6Gu lsy|s in[ g\usyn adonk1

       #isovs badasqanyx7

       6A3o45 [e|k gartaxa/ Sovrp cirkin sa q0sku5 ;e 8Manovgnyrov yv ga;ngyr yryqanyrov pyrnow cowysd hivsyxin91

       Aba #isovs zanonk 2cylow ka.aken tovrs ylav` tebi Py;ania5 yv hon ci,yryx1

 

 

MARGOS (10.41-11.11)

            Yrp mivs dasu a,agyrdnyru lsyxin asiga5 sgsan parganal #agoposi yv #owhannesi wra31 #isovs zanonk ir m0d gan[yx yv usav7

       6Cidek or azcyrov i,qan ngadova/nyru gu diryn irynx hbadagnyrovn wra3 yv .ygawarnyru g\i,qyn irynx =o.owovrtnyrovn wra31 Pa3x 2yr baraca3in a3tbes bedk [e4 ulla31 Y;e 2yzme megu ovze my/ ullal` bedk e 2yr polorin sbasavor ulla35 yv y;e 2yzme megu ovze a-a]in ullal` bedk e polorin /a-an ulla35 orowhydyv Martov Ortin5 inkn al [yga4v ovri,nyrovn go.me sbasavrov;ivn untovnylov5 a3l sbasavorylov yv  ir gyanku ,adyrovn hamar orbes ‘rgacin dalov1

       Yrikow ygan1 Yrp #isovs ir a,agyrdnyrovn yv my/ pazmov;yan mu hyd tovrs gov car Yrikowen5 Dimei ortin` Pardimeosu5 or go3r movraxgan mun er5 jampov yzyrkin nsda/ er1 Yrp lsyx or anxno.u Nazowryxi #isovsn e5 sgsav a.a.agyl7

       6Tavi;i4 Orti5 #iso~vs5 o.orme4 in/i1

       <adyr sasdyxin za3n or l-e5 isg aniga avyli par2r 2a3now g\a.a.ager7

       6Tavir;i4 Orti5 o.orme4 in/i1

       #isovs ganc a-av yv hrama3yx iryn pyryl go3ru1 Anonk gan[yxin go3ru yv usin7

       6Ka]alyrove45 y4l5 kyz gu gan[e1

       Aniga wyrargovn nydyx5 odki xadgyx yv #isovsi m0dyxav1 #isovs harxovx anor7

       6I|n[ g\ovzys or unym kyzi1

       Go3ru badasqanyx7

       6Wartaby4d5 g\ovzym or a[kyrs paxovin1

       #isovs usav7

       Cna45 havadkt kyz p=,gyx1

       Anmi]abes anor a[kyru paxovyxan yv jampov un;axkin #isovsi gu hydyver1

       Yrp m0dyxan Yrovsa.emi5 Py;’acei yv Py;ania3i5 @i;ynyax lyran m0digu5 #isovs ir a,agyrdnyren yrgov hoci .rgyx5 anonx badovirylow7

       6Caxek sa timaxi civ.u7 haziv mda/` hon gabova/ avanag mu bidi cdnek5 orovn wra3 o[ ok nsda/ e dagavin1 Kagyxe4k za3n yv pyre4k1 Y;e oyve megu harxne` 8In[o|v gu kagek avanagu95 iryn usek` 8Deru anor bedk ovni95 yv aniga anmi]abes hos bidi .rge za3n1

       Yrgov a,agyrdnyru caxin yv tovrsu ‘o.oxin me] cdan avanagu5 dan mu tran gabova/5 ov kagyxin za3n1 Hon gyxno.nyren omank usin7

       6A3t i|n[ g\unek5 in[o|v gu kagek avanagu1

       A,agyrdnyru badasqanyxin a3nbes` in[bes badovira/ er #isovs7 ovsdi ;o3l dovin irynx1 A,agyrdnyru pyrin za3n #isovsi yv irynx wyrargovnyru avanagin wra3 trin1 Aba #isovs nsdav anor wra31 <adyr irynx wyrargovnyru gu ‘-ein jampovn wra35 isg ovri,nyr /a-yren osdyr gu gdrein yv gu dara/ein jampovn wra31 Anonk oronk #isovsi a-a]yven g\yr;a3in gam gu hydyvein iryn5 g\a.a.agein76

       8Owsanna~ Par2yalin5

       0rhnya~l ullas tovn or  gov cas Diro] anovnow7

0rhnya~l ulla3 kov ;acavorov;ivnt5

myr h0r Tavi;i ;acavorov;ivnu5 or gov ca3 qa.a.ov;I~vn yrginki me] yv ‘a~-k Par2ryalin91

#isovs  Yrovsa.em mdav yv dajar cnax5 ovr ir ,ovr]u amen in[ a[ke anxovx1 Yv orowhydyv arten yrygo3 y.a/ er5 dasnyrgov a,agyrdnyrovn hyd Py;ania cnax1


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001