Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Ma3is 26, 2001
QP 0r #inanx

>ovg718.35-19.28

Cor/k722.30-23.11

A7#owh7 5.1-12

#owh711.55-12.11

Marg710.33-45

Mad;720.17-28

 

#isovs yrrort ancam gu q0si ir mahovan yv 3arov;yan masin

 

       Yv min[ #isovs Yrovsa.em g4yr;ar5 meg go.m a-av dasnyrgov a,agyrdnyru yv jampov un;axkin usav anonx7

6 Aha Yrovsa.em g4yr;ank5 ovr Martov Ortin bidi madnovi avac kahananyrovn yv )renki ovsovxi[nyrovn 2y-ku5 oronk zink mahovan bidi tadabardyn yv aba 3an2nyn hy;anosnyrovn5 oronk bidi /a.ryn zink5 /y/yn yv qa[u hanyn7 pa3x yrrort 0ru aniga 3arov;ivn bidi a-ne1

 

       Zypyteosi ortinyrovn m0r qntranku

 

       A3n adyn Zypyteosi ortinyrovn ma3ru ir zavagnyrovn hyd m0dyxav #isovsi yv /ovngi calow ange pan mu gu qntrer1

       6 I|n[ g4ovzys56 harxovx #isovs1

       Aniga badasqanyx7

       6 qosdaxir or im a3s yrgov zavagnyrs kov arka3ov;ant me] megu a] go.mt yv mivsu 2aq go.mt bidi nsdin1

       #isovs badasqanyx7

       6 {ek cidyr ;e i4n[ g4ovzek1 Grna|k qmyl da-abarki a3n pa=agen orme ys bidi qmym5 gam grna|k 3an2n a-nyl a3n mgrdov;ivnu orow ys bidi mgrdovim1

       6 Grnank56 badasqanyxin anonk1

       #isovs usav anonx7

       6 Artaryv tovk bidi qmek a3n pa=agen5 orme ys bidi qmym yv mgrdovik a3n mgrdov;yamp5 orow ys bidi mgrdovim5 pa3x im a] yv 2aq go.ms nsdyxnylov iravovnku ims [e5 a3l a3t dy.yru Ha3rs bidi da3 anonx` oronx hamar badrasda/ e1

       Yrp mivs dasu a,agyrdnyru lsyxin asiga5 pargaxan yrgov y.pa3rnyrovn wra31 #isovs polors al ir m0d gan[yx yv usav7

       6 Cidek or azcyrov I,qannyru gu diryn irynx hbadagnyrovn wra3 yv .ygawarnyru g4i,qyn irynx =o.owovrtnyrovn wra31 Pa3x 2yr baraca3in a3tbes bedk [e ulla31 Y;e 2yzme megu ovze my/ ullal` bedk e 2yr sbasavoru ulla35 yv y;e 2yzme megu ovze a-a]in ullal` bedk e 2yr /a-an ulla35 orowhydyv Martov Ortin inkn al5 [ygav ovri,nyrov go.me sbasavorov;ivn untovnylov5 a3l orbes ‘rgacin dalov1

 


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001