JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5 Ma3is 25, 2001
QA 0r #inanx

>ovg718.15-34

Cor/k721.37-22.29

#owh711.47-54

Mad;719.16-20.16

Marg710.28-32

A7#owh74.7-21

 

Asdova/ ser e

 

       Sirylinyr5 sirynk irar5

       Orowhydyv seru Asdov/o3 barcyvn e7

       Ovsdi ow or gu sire` Asdov/me /na/ e

       Yv zAsdova/ gu jan[na31

       Isg or or [I siryr` zAsdova/ [I jan[nar5

       Orowhydyv Asdova/ ser e1

       Asdov/o3 seru hydyvyal 2yvow

       Myzi 3a3dnovyxav76

       Asdova/ ir mia/in Ortin .rgyx a,qarh5

       Orbeszi anow gyank ovnynank1

       A3s e aha j,marid seru7

       O[ ;e mynk siryxink zAsdova/5

       A3l Asdova/ ink siryx myz

Yv ir Ortin .rgyx

Myr my.kyru kavo. Ipryv Zoh1

 

Sirylinyr5 y;e Asdova/ a3sbes siryx myz5 aba ovrymn mynk yvs bedk e irar sirynk1

       Oyve megu pnav zAsdova/ [e dysa/1 Y;e irar sirynk` gu n,anage ;e Asdov/o3 hanteb seru myr me] gadaryal e yv Asdova/ myzi miaxa/ gu mna31 Abaxo3xu ;e mynk Asdov/o3 miaxa/ gu mnank yv Asdova/` myzi5 no3ninkn ir Hocin e or Asdova/ myzi dovav1 Yv mynk dysank ov gu wga3ynk5 ;e Ha3ru ir Ortin .rgyx5 orbeszi aniga a,qarhi “rgi[u ulla31 Ow or gu tavani ;e #isovs Asdov/o3 Ortin e` Asdov/o3 miaxa/ gu mna3 yv Asdova/ al` anor1 Yv mynk havadaxink ov jan[xank a3n seru or Asdova/ ovni myzi hanteb1

Asdova/ ser e1 Ow or siro3 me] gu mna3` aniga Asdov/o3 miaxa/ gu mna3 yv Asdova/ al` iryn miaxa/1 Y;e Asdov/o3 hanteb seru a3sbes gadaryal e myr me]5 tadasdanin 0ru hamar2ag gyrbow gu gancnink Asdov/o3 timax5 orowhydyv a3s a,qarhi me] g4abrink ji,t a3nbes` in[bes Krisdos ink abryxav1 Ser ovnyxo.u waq [ovni5 orowhydyv gadaryal seru amen waq gu ‘arade1 Artaryv waqu badi=I hyd gab ovni5 yv ow or gu waqna3` siro3 me] gadaryal [e1

       Hydyvapar` mynk sirynk zAsdova/5 orowhydyv naq ink myz siryx1 A3n martu or g4use` 8Ys gu sirym zAsdova/95 pa3x ir y.pa3ru g4ade5 sdaq0s mun e1 Ow or [I siryr ir y.pa3ru` or gu dysne5 in[be|s grna3 siryl zAsdova/` or [I dysnyr1 Min[ty- Krisdosi myzi dova/ badoveru sa e76 Ow or zAsdova/ gu sire5 bedk e ir y.pa3rn al sire1


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001