Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 Ma3is 17, 2001
LC 0r #Inanx  

>ovg713.10-21

Cor/k719.1-20

Mad;715.1-20

A7#owh72.24-25

            Hydyvapar` tovk 2yr srdin me] bahyxek Diro] q0skyru5 or sgizpen lsyxik1 Y;e 2yr me] bahek in[ or sgizpen sorwyxak5 tovk al H0ru yv Ortiin miaxa/ bidi mnak1 Yv asiga no3ninkn 3avidynagan gyankun e5 or Krisdos myzi dal qosdaxav1

#owh78.21-30

 Ys a3s a,qarhen [ym

 

       #isovs tar2yal usav anonx7

       6 Aha ys g4yr;am7 tovk bidi nd-ek zis5 yv bidi my-nik 2yr my.kin me]5 orowhydyv [ek grnar cal hon` ovr ys g4yr;am1

       Hryanyru gu harxnein irarov7

       6 G4use` ;e [ek grnar cal hon ovr ys g4yr;am7 arty0k an2nasba|n bidi ulla31

       #isovs badasqanyx7

       6 Tovk a3s a,qarhin gu badganik pa3x ys wyren gov cam7 tovk a3s a,qarhen ek5 pa3x ys a3s a,qarhen [ym1 Aha asor hamar 2yzi usi5 ;e 2yr my.kyrovn me] bidi my-nik1 A3o45 y;e [havadak ;e Ys ym5 tovk bidi my-nik 2yr me.kyrovn me]1

        Anonk harxovxin7

       6 O|w ys tovn1

       6 An` or sgizpen isg gu q0ser 2yzi hyd56 badasqanyx #isovs1 6 Wyr masin ,ad usyliknyr ovnim yv ,ad panyr` 2yz tadabardylov hamar1 Pa3x an or zis .rgyx` j,marid e5 yv ys hima a3s a,qarhin g4usym a3n` in[ or irme lsyxi1

       Saga3n anonk [hasgxan ;e #isovs H0ru masin gu q0ser1 Ovsdi usav anonx7

       6 Yrp martov Ortin par2raxnek5 a3n adyn bidi cidnak ;e Ys ym5 yv ;e o[in[ g4unym ys in2me5 a3l gu q0sim a3n` in[ or Ha3rs sorwyxovx in/i1 Yv an or zis .rgyx` in/I hyd miasin e1 Aniga zis a-an2in [2cyx5 orowhydyv mi,d gu gadarym a3n` in[ or hajyli e iryn1

       A3s q0skyrovn wra3 ,adyr havadaxin #isovsi1

Marg77.31-37

 

            #isovs qovl yv hamr mart mu gu p=,ge

 

       #isovs Divrosi sahmannyren mygnylow5 Sitoni wra3ow anxav Tygabolisi sahmannyren yv ygav Calilya3in lijin yzyrku1 Yv aha iryn pyrin qovl yv hamr mart mu5 qntrylow or 2y-kow tne anor wra31 #isovs za3n ampoqen hy-ov` meg go/m darav5 madnyru anor agan]nyrovn me] trav5 3ydo3 ;kyx yv tbav anor lyzovin1 Aba yrgink na3yxav5 ha-a[yx yv usav7

       6 Ya;a45 or gu n,anage 8Paxove491

       No3n wa3rgyanin anor agan]nyru paxovyxan yv lyzovn paxovylow` sgsav ganonavro gyrbow q0sil1 #ydo3 #isovs badoviryx =o.owovrtin or oyve megovn [usyn1 Saga3n i4n[kan al aniga gu badoviren or [dara/yn5 anonk a-avyl [aow gu badmein a3s masin1 Martig /a3r asdijan gu zarmana3in yv g4usein7

       6 A3s martu amen in[ lav gu gadare7 no3nisg qovlyrovn lsyl gov da3 yv hamryrovn` q0sil1


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001