Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5 Ma3is 16, 2001
LP 0r #inanx  

>ovg712.49-13.9

Cor/k718.12-28

Marg77.17-30

Mad;714.22-36

A7 #owh72.18-23

#owh78.12-20

             Krisdosi haga-agortu

 

       Zavagnyrs5 wyr]in =amanagu hasyr e1 Tovk lsa/ ek5 ;e Ny-u` Krisdosi haga-agortu bidi ca31 Art5 aha pazma;iv Krisdosi haga-agortnyr yryvan yla/ yn5 orme gu cidynk ;e wyr]in =amanagn e1 Myr me]en ylan anonk5 pa3x myzme [ein7 orowyhydv y;e myzme ulla3in` myzi hyd al bidi mna3in1 Pa3x myzme hy-axan5 orbeszi 3a3dni ulla3` ;e anonxme oyve megu myzme [er1

       Saga3n tovk Sorvp Hociin barcyvu ovnik5 orowyhydv anow er or 2yz 0/yx Sovrpu5 Krisdos5 yv tovk cidek amen pan1 A3s namagu 2yzi gu crym` o4[ ;e orowyhydyv j,marov;ivnu [ek cidyr5 a3l` unthaga-agu5 hasdadylov hamar ;e cidek za3n yv ;e j,mardov;ynen oyve sdov;ivn [I /nir1

       Hydyvapar` O|w e sdaq0su5 y;e o[ an` or g4ovrana3 ;e #isovsu Krisdosn e1 Krisdosi haga-agortn e a3nbisin5 or g4ovrana3 ;e4 Ha3ru yv ;e4 Ortin1 Orowhydyv ow or gu myr=e ortin` Ha3rn al myr=a/ g4ulla37 isg ow or g4untovni Ortin` Ha3rn al untovna/ g4ulla31

#isovs` a,qarhi lo3su

       #isovs tar2yal q0syxav =o.owovrtin 5 usylow7

       6 Y4s ym a,qarhi lo3su1 Ow or in/i gu hydyvi` qavari me] bidi [kale5 a3l bidi ovnyna3 a3n lo3su or gyankin g4a-a]norte1

       “arisyxinyru usin7

       6 Tovn ys kov an2it masin wga3ov;ivnu dovo.u hydyvapar a3t wga3ov;ivnu untovnyli [e1

       #isovs badasqanyx7

       6 Haga-ag anor or y4s ym im masin wga3o.u5 a3sovhantyr2 a3t wga3ov;ivnu j,marid e5 orowhydye cidym ;e ovrge4 yga3 yv ov4r g4yr;am1 Pa3x tovk [ek cidyr ;e ys ovrge gov cam yv ovr g4yr;am1 Tovk ardakin yryvo3;neren gu tadek7 ys o[ ok gu tadym1 Isg y;e tadylov ullam` tadasdans j,marid e5 orowhydyv a-an2in [ym5 a3l im hyds e nayv zis .rgo. Ha3ru1 @yr )renkin me] isg crova/ e5 ;e yrp yrgov hocii dova/ wga3ov;ivnnyru hama2a3n yn irarov5 ovrymn a3t wga3ov;ivnu j,marid e1 Ys ym im masis wga3o.u yv Ha3ru or zis .rgyx` an al gu wga3e im masis1

       Anonk harxovxin iryn7

       6 O|vr e Ha3rt1

       #isovs badasqanyx7

       6 Tovk o4[ zis gu jan[nak5 o4[ al Ha3rs1 Orowhydyv y;e zis jan[na3ik` Ha3rs al jan[xa/ bidi ulla3ik1

       #isovs a3s q0skyru usav dajari car2adan me] ovsovxa/ adyn1 O[ ok zink 2yrpagalyx5 orowhydyv dagavin anor =amanagu hasa/ [er1

 


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001