Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Ma3is 13, 2001

I: )R #INANX

D)N YRYVMAN SRPO# QA{IN

Ca.adaxinyrovn  (6.14-18)

            Calow in/i5 ka4v lixi or myr Diro] #isovs Krisdosi qa[en zad ovri, panow bar/ynam1 A3t qa[in mi]oxav a,qarhu my-a/ e a3lyvs in/i hamar5 in[bes ys my-a/ ym a,qarhin hamar1 Garyvoru martovs ;l’adova/ gam an;l’adova/ gam an;l’ad ullalu [e5 a3l` nor arara/ ullalu1 :o. Asdova/ qa.a.ov;ivnn ov o.ormov;ivnu ullan polor anonx hyd` oronk a3s sgzpovnkin hama2a3n g\abrin7 polor anonx` oronk ir undryal =o.owovrtu  gu gazmyn1

       A3sovhydyv5 qntrym5 oyve megu a,qarhig hocyrow ;o. zis [ny.e5 orowhydyv ys #isovs gu badganim5 in[bes marmnis wra3 werkyrovn sbinyru gu wga3yn1

       Y.pa3rny4r5 myr Der #isovs Krisdosi ,norhku 2yr polorin hyd ulla31 Amen1

 

 

>ovgas (11.33-12.12)

            Oyve megu jracu wa-yle ydk [i bahyr gam ga;sa3i dag [i tnyr5 a3l a,danagi wra3 gu tne5 orbeszi nyrs mdno.nyru lo3su dysnyn1 A[kn e marmnin jracu7 yrp a[kt a-o.] e` ampo.] marmint lovsavor g\ulla35 isg yrp a[kt wada-o.] e` ampo.] marmint qavar g\ulla31 Ovrymn zco~3,5 [ulla~3 ;e kov me]t y.o. lo3su qavari1 Y;e ampo.] marmint lovsavor e5 a-anx qavari masnig mu ovnynalov5 a3n adyn amen in[ lovsavor bidi ulla35 a3nbes` in[bes yrp jracu ir ,o.yrow gu lovsavore kyz1

       Dagavin #isovs gu q0ser5 yrp “arisyxi mu qntryx irme or ir dovnu ja,I ca31 #isovs nyrs mdav yv sy.an pazmyxav1 Yrp “arisyxin asiga dysav` zarmaxav5 orowhydyv ja,ylen a-a] #isvos [lovaxovyxav1 Deru usav anor7

6Hima tovk` “arisyxinyrt5 cava;in yv bnagin ardakinu makrylov mdahoc ek5 min[ 2yr nyrsu 3a’,dagov;yamp yv [arov;yamp lyxovn e1 Anmidny4r5 an ardakinu sdy./yx5 nyrkinn al ink [sdy./y|x1

       Pa3x in[ grnak` dovek ipryv o.ormov;ivn5 yv aha amen in[ makovr bidi ulla3 2yzi hamar1

Wa~3 2yzi5 “arisyxiny4r5 or ananovqin5 ‘ycyna3in yv a3l gana[y.ennyrov dasnavortu gov dak5 pa3x g\andysek Asdov/o3 artarov;ivu ov seru1 Asonk bedk e car/atryl5 a-anx mivsnyrovn andysylov1

Wa~3 2yzi5 “arisyxiny4r5 or =o.owarannyrovn me] badovo3 a;o-nyru nsdil gu sirek5 in[bes nayv hrabaragnyrov wra3 3arcalix paryvnyr untovnil1

Wa~3 2yzi5 orowhydyv gu nmanik cyryzmannyrov5 oronk [yn n,marovir yv oronx wra3en martig g\anxnin` a-anx cyryzman ullalu cidnalov1

Asor wra3 )renki ovsovxi[nyren megu usav #isovsi7

6Wartaby4d5 a3s q0skyru usylow my4z al anarca/ g\ullas1

#isovs badasqanyx7

6Wa~3 2yzi al5 )renki4 ovsovxi[nyr5 or t=ovaragir py-nyr gu tnek martox ovsyrovn yv tovk 2yr madin /a3rown isg [ek 0xnyr a3t py-nyru grylov1

Wa~3 2yzi5 orowhydyv marcarenyrovn tamparannyru gu ,inek5 min[ty- 2yr ha3ryrn ein or zanonk sbannyxin1 Ahavasig arten isg gu wga3ek ;e hama2a3n ek 2yr ha3ryrov cor/yrovn1 Anonk marcarenyru sbannyxin5 isg tovk anonx tamparannyru gu ,inek1 Asor hamar Asdov/o3 imasdov;ivnu g\use78 Anonx marcarenyr yv badcamavornyr bidi .rgym5yv irynk bidi sbannyn anonxme omank yv hala/yn mivsnyru91 Hydyvapar Asdova/ a3s syrovnten bidi a-ne a,qarhi sgizpen i wyr` polor marcarenyrovn ;a’ova/ aryan wre=u5 Apyli arivnen min[yv arivnu Zakaria3i5 or dajarin yv zoharanin mi]yv sbanovyxav1 A3o47 g\usym 2yzi5 polor ojirnyrovn badi=u a3s syrovntu bidi gre1

Wa~3 2yzi5 )renki4 ovsovxi[nyr5 or cidov;yan tran panalin gu bahek7 tovk [ek mdnyr yv g\arcilek anonx` or g\ovzyn mdnyl1

)renki ovsovxi[nyrn ov “arisyxinyru yrp lsyxin #isovsi a3s q0skyru5 or polor martox timax usav5 am0;ow mnaxin1 Sgsan zink knnatadyl yv iryn hyd zanazan harxyrov masin wijatanil5 orbeszi ir isg q0skyrow zink /ov.agi me] 2xyn yv ampasdanyn zink1

Min[ hazaravor martig sgsan #isovsi ,ovr] q-novil5 a3nkan or irar gu goqg-dein5 #isovs ir a,agyrdnyrovn usav7

6Naq yv a-a] zcov,axe4k “arisyxinyrovn ;;qmoren5 a3sinkn` anonx gy./avorov;ynen1 {ga3 /a/ovg pan or [3a3dnovi yv o[ al ca.dni pan` or [cidxovi1 Orowhydyv in[ or mov;in me] g\usek` 0r xyrygow bidi lsovi5 yv in[ or a-an2in synyagi me] irarov agan]in gu ‘s’sak` danikyren par2ra2a3n bidi karozovi1

6Siryliny4r5 2yzi g\usym76 Mi4 waqnak anonxme oronk marminu gu sbannyn yv aba ovri, pan [yn grnar unyl1 Usym ;e orme4 bedk e waqnak1 Waqxek Asdov/me5 or 2yz sbannyle ydk I,qanov;ivn ovni t=oqk nydylov1 A3o45 g\usym 2yzi5 ange waqxek1 Hinc jnj.ovgu dasu tahygan [\a|r=yr5 yv saga3n anonxme megn isg Asdov/o3 go.me mo-xova/ [e1 Calow 2yzi5 2yr clqovn ivrakan[ivr mazn isg hamrova/ e1 Hydyvapar mi4 waqnak5 orowhydyv tovk polor jnj.ovgnyrn avyli ar=ek ovnik Asdov/o3 a[kin1

6Yv g\usym 2yzi76 Ow or martox a-]yv tavani ;e in/I gu hydyvi5 Martov Ortin al zink iryn hydyvort bidi tavani Asdov/o3 hry,dagnyrovn timax1 Isg ow or zis ovrana3 martox a-]yv5 no3nbes al Martovn Ortin bidi ovrana3 zink Asdov/o3 hry,dagnyrovn timax1 Asdova/ gu nyre anor` or Martov Ortiin tem gu q0si5 pa3x pnav bidi [nyre anor` or Sovrp Hocin gu naqade5 orowhydyv ura/u ha3ho3ov;ivn e1

Yrp 2yz =o.owaran danin gam ga-awari[nyrov yv i,qannnyrov timax hanyn tadylov hamar5 mi4 mdahocovik ;e i4n[bes bidi ba,dbanek tovk 2yz yv gam i4n[ bidi usek5 orowhydyv Sovrp Hocin 2yzi bidi sorwyxne a3t =amovn 2yr usyliku1

 

      

Cor/k A-akylox cirken (17.1-15)

       Am’ibolis yv Abo.onia ka.aknyru ,r]yle ydk Bo.os yv <iza :ysa.onige ygan5 ovr hryanyrov =o.owaran mu gar1 Bo.os usd ir soworov;yan cnax5 yv yryk <apa; 0ryr anonx karozyx1 Gu panar ov gu paxadrer Cirkyru5 anonxmow g\abaxovxaner ;e i4n[bes Krisdos bidi [ar[arover ov my-ylnyren 3arov;ivn a-ner5 yv g\user7 8A3n #isovsu zor ys 2yzi gu karozym5 a4n e Krisdosu5 qosdaxova/ “rgi[u91 :ysa.onigyxinyren omak havadaxin yv B0.osi ov <i.a3I 3aryxan1 No3bes anonx 3aryxan ,ad mu asdova/aba,d 3o3nyr yv ngada-yli ;ivow yryvyli ginyr1

       Hrya3 a-a]nortnyr naqan2yxan5 yv ‘o.oxnyren kani mu tadargabord an0rennyr havakylow ampoq gazmyxin5 ampo.] ka.aku qu6 –owyxin yv #asoni dan wra3 qov=yxin` B0.osn ov <i.an p-nylov yv =o.owovrtin a-]yv hanylov hamar1 Pa3x yrp zanonk [cdan5 #asonn ov kani mu ovri, havadaxyalnyr ka,yxin darin ka.aki i,qannyrovn a-]yv5 bo-a6 low7 8A3n martigu oronk ampo.] a,qarhu  irar anxovxin5 hima myr ka.aku ygyr yn5 yv #asovn ir dovnu a-yr e zirynk1 Asonk poloru ga3syr 0renknyrovn haga-ag gu cor/yn5 orowhydyv ovri, ;acavor mu gu jan[nan5 #isovs anovnow91 A3s q0skyrow anonk q-owyxovxin ampoqu yv ka.aki i,qannyru1 Saga3n i,qannyru #asonen yv mivs krisdonyanyren yra,qavorov;ivn a-nylow azad ar2agyxin zanonk1

       Haziv ci,yru wra3 hasa/5 krisdonyanyr Pyria .rgyxin B0.osn ov <i.an5 oronk yrp hon hasan` hryanyrov =o.owaranu caxin1 Pyria3i hryanyru avyli azadamid ein kan :ysa.onigyxinyru5 ovsdi my/ 30=arov;yamp untovnyxin Asdov/o3 q0sku yv amen 0r Cirkyru gu  knnein5 dysnylov hamar ;e j,mari|d yn B0.osi karoza/nyru1 Anonxme ,adyr havadaxin1 Nmanabes havadaxin pazma;iv aznovagan 3o3n ginyr yv a3ryr1 Pa3x yrp :ysa.onigei hryanyru imaxan ;e B0,os Pyria3i me] yvs Asdov/o3 q0sku karozyx5 hon al ygan =o.owovrtu crc-ylov yv q-owov;ivn sdy./ylov  hamar1 Ovsdi havadaxyalnyru anmi]abes B0.osu min[yv /owyzyrk .rgyxin5 isg <i.a yv Dimo;eos hon manaxin1 B0.osi ungyraxo.nyru zink min[yv A;enk hasxovxin yv aba Pyria tar2an5 <i.a3I yv Dimo;eosi hamar B0.osen badover a-nylow or ,ovdow can ir m0d1

 

 

#owhannes A-akyali Unthanaragan A-a]in Namagen (1.1-10)

            Mynk lsyxink5 myr a[kyrow dysnak yv myr 2y-kyrow ,0,a’yxink Ortin5 Panu5 or sgizpen isg gyanki sdy./i[n er1 Aniga no3ninkn gyankn er or 3a3dnovyxav1 Mynk dysank yv gu wga3ynk5 2yzi badmylow anor masin5 a3sinkn 3avidynagan gyankin masin5 or H0ru hyd er yv a3=m myzi 3a3dnovyxav1 In[ or dysank ov lsyxink gu badmynk 2yzi5 orbeszi tovk al masnagix ta-nak a3n ha.ortagxov;yan or mynk ovnink H0ru yv anor Ortvo3n #isovsi Krisdosi hyd5 yv 2yr ovraqov;ivnu gadaryal ulla31 Aha ;e in[ov  gu crynk 2yzi a3s namagu1

       Badcamu or irme lsyxink yv 2yzi gu ‘oqanxynk5 sa e` ;e Asdova/ lo3s e7 pnav qavar [ga3 anor me]1 Art5 y;e usynk Ha.ortagix ynk irynyv mivs go.me ,arovnagynk qavari me] abril5 gu sdynk aha yv j,mardov;yan tem gu cor/ynk1 Isg y;e Asdov/o3 lo3sin me] kalynk5 in[bes ink lo3si me] e5 a3n adyn j,mardabes ha.ortagix g\ullank irarov5 yv ir Ortvo3n #isovsi arivnu gu srpe myz amen my.ke1

       Y;e usynk my,k [ovnink5 mynk myz gu qapynk yv gu myr=ynk j,mardov;ivnu untovnil1 Isg y;e qosdowanink myr my.kyru5 wsdah y.ek ;e Asdova/ or artar e` bidi nyre myr my.kyru yv myz bidi srpe myr polor sniravov;ivnnyren1 Y;e my.k [cor/yxinkusynk5 sdaq0s gu hanynk zAsdova/5 kani ir q0sku [ynk untovnir1

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen usd #owhannesi (7.14-23)

            Da.avaraharax d0nagadarov;yan m0davorabes gesin5 #isovs dajar ylav yv sgsav ovsovxanyl1 Hryanyr gu zarmana3in yv g\usein7 8In[be|s a3s martu Sovrp Cirkyru cide5 yrp pnav [e ovsa/ zanonk91 #isovs badasqanyx anonx7 8In[ or 2yzi g\ovsovxanym` im wartabydov;ivns [e5 a3l anoru` or zis .rgyx1 Ow or g\ovze Asdov/o3 gamku gadaryl5 bidi hasgna3 ;e Asdov/me| e a3s wartabydov;ivnu5 ;e ys i4m hy.inagov;yamps gu q0sim1 An or ir hy.inagov;yamp gu q0si` ir an2in hamar ‘a-k gu ‘nd-e5 isg an or zink .rgo.in ‘a-ku gu ‘nd-e5 j,marid e yv qapeov;ivn [ga3 anor me]1 Mowses 2yzi )renku [dova|v7 saga3n 2yzme o[ ok gu hnazanti )renkin1 In[o|v g\ovzek zis sbannyl91 +o.owovrtu badasqanyx7 8 Tivaha|r ys5 i|n[ ys7 o|w g\ovze kyz sbannyl91 #isovs badasqanyx7 8Hra,k mu cor/yxi yv polort wrtowyr ek1 Mowses hrahancyx ;l’adyl 2yr zavagnyru6 ;eyv Mowses [er sgso.u5 a3l 2yr naqaha3ryru6 yv tovk 2yr zavagnyru gu ;l’adek <apa; 0row1 Y;e megu gu ;l’adek <apa; 0row5 orbeszi [pyganovi Mowsesi )renku5 in[o|v za3raxa/ ek in/I tem5 orowhydyv megu ampo.]ov;yamp p=,gyxi <apa; 0row1 yryvo3;nyren mi4 tadek5 a3l artar tadasdan gadaryxek91

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Mad;eosi (13.53-58)

            Yrp #isovs wyr]axovx a3s a-agnyru mygnyxav honge yv ygav ir ha3ryni cava-u5 ovr =o.owaranin me] sgsav sorwyxnyl anonx1 Lso.nyru gu zarmana3in ov g\usein7

       6Ovrge| 2y-k 2ca/ e a3skan imasdov;ivn yv hra,acor/ z0rov;ivn1 Asiga ada.2acor/in ortin [e|7 ir ma3ru Mariam [e| yv y.pa3rnyru` #agopsu5 #osesu5 Simonu yv #ovtan1 ir Ko3ryru polorn al myr m0d [y|n pnagir1 A3s amenu ovrge| iryn1

       Yv a3s badja-ow gu t=ovarana3in havadal iryn1

       #isovs usav anonx7

       Marcaren ir ha3ryni cava-in yv undanikin me] 3arc [ovni1

       Yv anonx anhavadov;yan badja-ow hon ,ad hra,knyr [gadaryx1

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Margosi (6.30-44)

       A-akyalnyru wyratar2an #isovsi m0d yv anor badmyxin in[ or gadaryxin yv sorwyxovxin1 #isovs usav anonx7

       6Ygek yr;ank ama3i dy. mu5 ovr a-an2in grnank ullal yv hon ki[ mu gu hanc[ink1

       Orowhydyv =o.owovrten ,adyrovn yr;al6calovn badja-ow ovdylov isg a-i; [eink ovnyxa/1 Hydyvapar irynk a-an2in navag a-in yv caxin ama3I wa3r mu1 Yrp =o.owovrtu dysav anonx yr;alu yv cidxav ;e #isovs anonx hyd e5 ,r]aga3 ka.aknyrov pnagi[nyren ,adyr lijin yzyrken wazylow` anonxme a-a] hasan anonx yr;alik wa3ru`1 Yrp #isovs navagen tovrs ylav yv dysav ampoqu5 c;ax anonx5 orowhydyv howiv [ovnyxo. o[qarnyrov gu nmanein1 Aba sgsav ,ad panyr ovsovxanyl anonx1

       Yrp pavagan =amanag anxav5 a,agyrdnyru m0dyxan #isovsi yv usin7

       Ama3I dy. ynk5 yv arten pavagan ov, e7 ar2age4 =o.owovrtu5 orbeszi ,r]aga3 acaragnyrn ov civ.yru yr;an irynx hamar ovdylik cnylov5 orowhydyv ovdylik [ovnin1

       #isovs anonx usav7

       6To4vk dovek anonx ovdyliku1

       Anonk harxovxin7

       6G\ovzy|s or yr;ank yv yrgov harivr ar/a; tahygani hax cnynk zanonk gyragrylov hamar1

       #isovs usav7

       6Kani| hax ovnik5 caxk sdovcyxek1

       6Hinc hax yv yrgov 2ovg1

       #isovs hrama3yx a,agyrdnyrovn5 or =o.owovrtu qovmp6qovmp nsdyxnyn talar qodin wra35 yv anonk harivragan yv 3isovnagan hocinyre pa.gaxa/ qovmpyrow nsdan1 Aba #isovs a-av hinc haxu yv yrgov 2ovgu5 a[kyru yrgink par2raxovx5 0rhnyx5 gdryx haxyru yv dovav a,agyrdnyrovn` orbeszi pa,qyn5 yv yrgov 2ovgyru pa=nyx =o.owovrtin1 Polorn al gyran ov g,daxan5 yv avylxa/ haxi yv 2ovgi gdornyru havakylow` dasnyrgov saga- lyxovxin1 Isg ovdo.nyrovn ;ivu5 mia3n a3r martigu ha,ova/5 ,ovr] hinc hazar er1Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001