Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 Ma3is 8, 2001
IT 0r #inanx  

>ovg79.51-62

 

       Samaragan civ. Mu gu myr=e #isovsi movdku

 

       Yv yrp a,qarhen wyranalov =amanagu hasav5 #Isovs oro[yx Yrovsa.em yr;al1 Irme a-a] badcamavornyr .rgyx5 oronk caxin yv mdan Samaria3in civ.yren megu` badrasdov;ivn dysnylov hamar1 Saga3n =o.owovrtu zonk [untovnyx5 kani #isovs tebi Yrovsa.em g4ov..over1 Yrp ir a,agyrdnyren #agoposu yv #owhannesu dysan asiga5 usin7

       6 De4r5 g4ovzyn usynk or yrginken grag dy.a3 yv sbanne zanonk1

#isovs tar2av5 3antimanyx zirynk5 usylow7

6 {e4k cidyr ;e i4n[ dysag hocii gu badganik1 Orowhydyv Martov Ortin [ygav martigu gorsnxnylov5 a3l` zanonk ‘rgylov1

Yv ovri, civ. Mu caxin1

 

Amen in[ 2cyl #isovs hydyvylov hamar

 

       Min[ jampov wra3 ein5 megu usav #isovsi7

       6 Ovr or yr;as` ydyvet bidi cam1

       #isovs badasqanyx7

       6 A.ovesnyru or] ovnin5 yrginki ;-[ovnnyru` po3n5 saga3n Martov Ortin clovqu hanc[yxnylik dy. [ovni1

       Ovri,I mun al usav7

       6 Hydyve4 in/i7

       An usav7

       6 De4r5 ;o3l dovr or naq yr;am yv ;a.ym ha3rs1

       #isovs badasqanyx7

       6 @ce4 or my-ylnyru ;a.yn irynx my-ylnyru5 isg tovn cna4 yv Asdov/o3 ;acavorov;ivn karoze1

       Ovri, mu usav7

       6 Der5 bidi hydyvim kyzi5 pa3x ;o3l dovr or naq yr;am undanikes hra=y,d a-nym1

       #isovs badasqanyx7

       6An or 2y-ku majin gu tne yv yd gu na3i5 3armar [e Asdov/o3 ;acavorov;yan1

 

Cor/k714.7-17

P7 Byd71.12-19

#owh76.1-14

Mad;712.22-37

 

#isovs yv Pey.zypov.

 

       Aba #isovsi pyrin go3r yv hamr tivahar mu5 yv #isovs p=,gyx za3n5 a3nbes or hamr yv go3r martu sgsav q0sil ov dysnyl1 Polor nyrganyru zarmaxan yv gu harxnein7

       6 Arty0k asiga| e Krisdosu5 Tavi;i Ortin1

       Pa3x “arisyxinyru yrp lsyxin5 usin7

       6 Aniga tyvyrov i,qanin` Pey.zypov.i z0rov;yamp e or tyvyru tovrs gu hane1

       #isovs yrp cidxav anonx mda/ovmu5 usav7

       6 Oyve ;acavorov;ivn or inkn ir me] pa=an6pa=an g4ulla3` gu gor/ani5 yv oyve ka.ak gam undanik or inkn ir me] pa=nova/ e ` gancovn [I mnar1 Y;e Sadanan ir cor/agalnyrovn tem g4ylle5 ovrymn inkn ir me] pa=an6 pa=an y.a/ e7 art anor ;acavorov;ivnu in[be|s grna3 gancovn mnal1 Y;e ys Pey.zypov.i z0rov;yamp e or tyvyru gu hanym5 2yr hydyvortny|ru orovn z0rov;yamp tovrs gu hanyn zanonk1 Ovrmn 2yr isg hydyvortnyru 2yz bidi tadabardyn1 Isg y;e Asdov/o3 Hociin z0rov;yamp [ar ocinyru gu hanym5 gu n,anage ;e Asdov/o3 ;acavorov;ivnu arten hasa/ e 2yzi1

       Ow or in/i hyd [e` in/I haga-ag e7 ow or in/I hyd [I havakyr` gu xrove1 A3s badja-ow g4usym 2yzi76 Martig orkan al my.k cor/yn gam ha3ho3ov;ivn unyn5 Asdova/ bidi nyre anonx a3t poloru7 pa3x bidi [nyre anor or Sovrp Hociin gu ha3ho3e5 a3sinks gu naqade za3n1 Oyve megu or Martov Ortiin tem q0si` Asdova/ bidi nyre anor5 pa3x Sovrp Hociin tem q0so.in bidi [nyre5 o4[ a3s a,qarhi me] yv o4[ al hartyr2yalin1

 

?a-u yv bdov.u

 

       6 Y;e g4ovzys lav bdov. Ovnynal` /a-u a-o.] bahyxek5 isg y;e /a-u lav [bahek` bdov.n al ce, g4ulla31 Orowhydyv ivrakan[ivr /a- ir bdov.en gu jan[xovi1 I=yrov /novntnyr5 I|n[bes grnak lav panyr q0sil5 yrp tovk [ar ek5 kani pyranu wrdin me] y.a/n e or gu q0si1 Pari martu ir srdi pari can2en parik gu hane5 isg [ar martu ir srdi [ar can2en` [arik1 G4usym 2yzi76 Tabasdani 0ru mart ir polor tadarg q0skyrovn hamar ha,iv bidi da31 Orowhydyv kov q0skyrowt bidi tadyn kyz5 gam artaraxnylov hamar kyz yv ga4m` tadabardylov1

 

 

Marg75.21-34

 


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001