Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 Ma3is 7, 2001
I 0r #inanx  

>ovg79.37-50

 Cor/k713.44-14.6

P7 Byd7 1.1-11

 

       O.]o3n

 

       Ys` Simon Bydros #isovs Krisdosi /a-an yv a-akyalu5 gu crym 2yzi` or myr Asdov/o3n yv “rg[in` #isovs Krisdosi artar dn0rinov;yampu ar=ani y.ak myzi hyd pa=nylov havadku1 :o. 2yr wa3yla/ ,norhkn ov qa.a.ov;ivnu a-adanan` asdov/o3 yv myr Diro] #isovsi masin 2yr ovnyxa/ cidov;yampu1

 

       Krisdonya3in go[ovmu

 

       Krisdos ir asdova/a3in z0rov;yamp myzi barcyvyx amen in[ or anhra=y,d e asdov/aba,d gyanki mu hamar5 myzi jan[xnylow an` or ir ‘a-kown ov z0rov;yampu myz iryn gan[yx1 Aniga ;angacin ov my/amy/ qosdovmnyr dovav myzi5 orbeszi anonxmow ha.ortagix ullank asdov/a3in pnov;yan5 2yrpazadovylow a,qarhi me] diro. Gorsdapyr xangov;ivnnyren1 Ador hamar al5 amen ]ank urek5 or 2yr havadkow a-akinov;ivn 2y-k pyrek5 a-akinov;yamp` cidov;ivn` cidov;yamp` =ov=galov;ivn5 =ov=galov;yamp` asdov/ba,dov;ivn5 asdova/ba,dov;yamp` y.pa3rsirov;ivn5 y.pa3rsirov;yamp` ser1 Y;e a3s a-akinov;ivnnyru ovnynak5 yv ovnynk mi,d avyliow5 wsdah y.ek` or myr Der #isovsi cidov;yampu gu lyxovik yv ancor/ ov anbdov. [ek mnar1 Isg ow or a3s a-akinov;ivnnyru [ovni` midkow go3r e ov garjadys5 orowhydyv mo-xa/ e ir anxyali my.kyren srpova/ ullalu1

       Hydyvapar5 y.pa3rnyr5 ]anaxek avylio4w ga-[il a3n go[ovmin orovn 2yz hraviryx Asdova/` undrylow 2yz1 Y;e a3tbes warovik` pnav my.ki me] [ek i3nar5 yv a3tbisow 2yzi la3n0ren iravasov;ivn gu drovi mdnylov myr Diro] yv ‘rg[in` #isovs Krisdosi 3avidynagan arka3ov;ivnu1

 

 

#owh75.31-47

Mad;712.1-21

 

       <apa; 0ru 3arcylov harxu

 

       <apa; 0r mu #isovs xoryni ardyrovn me]en g4anxner1 A,agyrdnyru an0;yxa/ ullalow` sgsan hasg ‘rxnyl yv ovdyl1 Yrp “arisyxinyru asiga dysan5 usin #isovsi7

       6 Dy4s5 a,agyrdnyrt i4n[ g4unyn7 pan mu` or myr )renku g4arcile <apa; 0row unyl1

       #isovs badasqanyx7

       6 Ze|k gartaxa/ ;e i4n[ urav Tavi;5 yrp ink yv ir hyd y.o.nyru an0;yxan1 Asdov/o3 dovnu [mda|v byv a-a]avorov;yan haxyru [gyra|v5 pan mu` or )renkin hama2a3n ard0nova/ [er iryn yv o[ al iryn hyd y.o.nyrovn` a3l mia3n kahananyrovn1 Gam [e|k gartaxa/ )renkin me]5 ;e <apa; 0ryru kahananayru dajarin me] gu srpab./yn <apa; 0ru yv saga3n adiga my.k [I hamarovir irynx1 Aha g4usym 2yzi5 or dajaren avyli my/ megu ga3 hos1 Y;e irabes hasgna3ik ;e i4n[ gu n,anage Asdov/o3 sa q0sku7 8O.ormov;ivn g4ovzym yv o4[ ;e zoh95 a3n adyn [eik tadabardyr anmy.nyru5 orowhydyv Martov Ortin Dern e <apa;in1

 

³

 

Marg74.35-5.20


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001