Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Ma3is 6, 2001
IP7 )r #inanx Garmir Givrage

>ovg7(9.18-36)

)r mu #isovs a-an2in g\a.0;er1 Iryn hyd ein nayv ir a,agyrdnyru1 Anonx harxovx1

6+o.owovrtu im masis i|n[ g\use7o|w ym ys1

Anonk badasqanyxin7

6Omank g\usyn ;e #owhannes Mgrdi[n ys5 omank` Y.ia marcaren5 isg ovri,nyr g\usyn ;e naqgin marcarenyren megn ys5 or 3arov;ivn a-a/ e1

#isovs harxovx anonx5

6Isg to|vk in[ g\usek im masis1

Bydros badasqanyx7

6Tovn Asdov/o3 )/yaln ys5 Krisdosu1

#isovs qsdiv badoviryx anonx5 or oyve megovn [usyn asiga1 Aba avylxovx7

Martov Ortin bedk e or ,ad [ar[arovi yv myr=ovi avac kahananyren5 yrexnyren yv )renki ovsovxi[nyren7 zink bidi sbannyn5 yv saga3n yrrort 0ru 3arov;ivn bidi a-ne1

 

Yv polorin usav7

6Y;e megu ovze in/i hydyvil` ;o. ovrana3 ir an2u5 amen 0r ir qa[u a-ne yv ydyves ca31 Orowhydyv ow or ovze ir gyanku ‘rgyl` bidi gorsnxe za3n5 yv ow or in/i hamar gorsnxne ir gyanku` bidi ‘rge za3n1 I|n[ 0covd5 yrp megu ampo.] a,qarhu ,ahi5 pa3x ir gyanku gorsnxne gam inkzinkin wnase1 Ow or zis yv gam im q0skys untovnilu am0; ngade` Martov Ortin al za3n untovnilu am0; bidi ngade5 yrp ca3 ir ‘a-kow5 in[bes nayv ir H0r yv sovrp hry,dagnyrovn ‘a-kow1 Artaryv g\usym 2yzi5 ;e hos xdnovo.nyren omank bidi [my-nin` min[yv dysnyn Asdov/o3 ;acavorov;ivnu1

 

A3s q0skyru usylen ,ovr] ov;u 0ryr ydk5 #isovs ir hyd a-nylow Bydrosu5 #agoposu yv #owhannesu5 ly- ylav a.0;ylov1 Yv min[ g\a.0;er5 anor temku a3lagyrbyxav yv hacovsdu ‘a3lovn sbidag co3n a-av1

Yv aha yrgov hocinyr` Mowsesn ov Y.ian yryvyxan irynx ‘a-kow5 gu q0sein #isovsi hyd` ir mahovan masin5 or bidi badaher Yrovsa.emi me]1 Bydrosi yv iryn ungyraxo.nyrovn a[kyru kovnow /anraxa/ ein5 pa3x s;a’yxan yv dysan #isovsi ‘a-ku yv yrgov martigu5 oronk anor hyd ein1 Yrp Mowses ov Y.ia gu mygnein5 Bydros usav #isovsi7

6Wartaby4d5 lav e or hos mnank7 yryk wrannyr ,inynk` megu kyzi5 megu Mowsesi yv mivsu Y.ia3I hamar1

Saga3n [er cidyr ;e i|n[ g\user1 Dagavin Bydros gu q0ser5 yrp amb mu ygav yv ,ovki dag a-av zanonk1 A,agyrdnyru waqxan5 yrp ambu /a/gyx zirynk1 Ambin me]en lsovyxav 2a3n mu5 or g\user7

6A43s e im undryal Ortis5 anor mdig urek1

Min[ a3s 2a3nu gu lsover5 #isovs a-an2in er1 A,agyrdnyru a3t 0ryrovn lov- mnaxin yv oyve megovn [badmyxin irynx dysa/nyrovn masin1

 

 

Cor/k A-akylox cirken (13.16-43)

B0.os odki ylav5 2y-kow n,an urav orbeszi l-yn5 yv usav7

8O4w isra3elaxinyr yv asdova/awaq martig5 mdi4g urek1 A3s =o.owovrtin` Isra3eli Asdova/u undryx myr ha3ryru5 pazmaxovx myr =o.owovrtu or Ycibdosi me] orbes bantovqd g\abrer5 yv ir my/ z0rov;yamp zanonk honge hanyx1 <ovr] ka-asovn dari anabadin me] gyragryx zanonk1 Aba Kanaan yrgri pnagi[ y0;u azcyru bardov;yan madnylow5 anonx yrgiru myr =o.owovrtin dovav orbes =a-ancov;ivn1 A3s poloru y.an m0davorabes [ors harivr 3isovn darinyrov un;axkin1 A3novhydyv Tadavornyr dovav anonx5 min[yv Samovel marcarei =amangu5 yrp myr =o.owovrtu :acavor ovzyx5 yv Asdova/ ;acavor garcyx Savov.u5 Gisi ortin or Pyniamini xy.en er5 ka-asovn darovan hamar1 Aavov.en ydk anonx wra3 ;acavor garcyx Tavi;u5 orovn masin nayv wga3yx5 usylow7

Tavi;u5 #yssei ortin5 srdis q0so. an2n e5 or ampo.]ov;yamp im gamks bidi gadare1

8Anor syrovnten er or Asdova/ Isra3eli dovav ir qosdaxa/ “rgi[u` #isovs1 Pa3x naqkan anor hrabarag calu5 #owhannes Isra3eli ampo.] =o.owovrtin gu karozer or aba,qaryn yv mgrdovin1 Yv ir ba,d0nu lraxnylov =amanag5 #owhannes usav7 O|w gu gar/ek zis1 Ys 2yr sbasa/ an2u [ym1 Aha in2me wyr] gov ca3 aniga5 orovn g0,ignyru hanylov isg ar=ani [ym ys1

8Y.pa3rnyr5 Aprahamyan dohmi zavagnyr yv 2yr me] cdnovo. asdova/awaq martig7 ‘rgov;yan a3s badkamu Asdova/ 2yzi4 .rgyx1 Orowhydyv Yrovsa.emi pnagi[nyru yv irynx i,qannyru [jan[xan #isovsu5 yv za3n tadabardylow` gadara/ y.an q0sku marcarenyrovn or amen <apa; gu garta3in1 Yv ;ebed mahovan ar=ani 3anxank mu [cdan anor wra35 saga3n bahan]yxin Bi.adosen or sbannovi1 Yrp anor masin polor crova/nyru gadara/ y.an5 za3n qa[en i]yxovxin yv cyryzman trin1 Pa3x Asdova/ za3n my-ylnyren 3arovxanyx5 yv #isovs pazma;iv 0ryr yryvyxav anonx` oronk iryn hyd Calilia3en Yrovsa.em yga/ ein5 yv oronk hima ir wganyru yn =o.owovrtin a-]yv1 Mynk al5 aha5 2yzi g\avydynk5 ;e Asdova/ myr ha3ryrovn dova/ ir qosdovmu gadaryx myr 0ryrovn5 or anonx ortinyrn ynk1 A3t qosdovmu gadaryx` #isovsu 3arovxanylow5 in[bes yrgrort Sa.mosin me] al crova/ e7

Im ortis ys tovn5 a3s04r kyz /na31

8 No3n a3n iro.ov;ivnu5 or Asdova/ za3n my-ylnyren 3arovxanyx yv aniga a3lyvs pnav mah bidi [dysne5 qosdovm men e` myzi ov..ova/5orowhydyv Asdova/ a3sbes g\use7

@yzi bidi dam a3n isgagan 0rhnov;ivnu or Tavi;i qosdaxa35 yv in[bes ovri, Sa.mosaciru g\use7

Bidi [;o.ovs or kov /a-a3it marminu ‘dov;ivn dysne1

8Art5 Tavi; ir syrovntin me] Asdov/o3 /a-a3yle ydk my-av yv ir ha3ryrovn kow ;a.ovyxav5 yv ir marminu ‘dov;ivn [dysav1 Ovsdi imaxe4k5 y.pa3rnyr5 #isovsi mi]oxav my.kyrov ;o.ov;ivn gu karozovi 2yzi1 O4w or anor gu havada3` g\artatana3 ir polor my.kyren5 oronxme [grxak artaranal Mowsesi )renkin mi]oxav1 Zco43, y.ek ovrymn or 2yr wra3 [ca3 a3n in[ or marcarenyru g\usyn7

Dysek5 o4w arhamarho.nyr5 zarmaxek yv gorsovyxek5 orowhydyv 2yr 0ryrovn a3nbidi cor/ mu bidi unym5 orovn bidi [havadak5 no3nisg yrp megu badme 2yzi91

Yrp Pa-napas ov B0,os =o.owaranen tovrs ylan5 martig g\a.a[ein or mivs <apa; yvs no3n niv;in masin q0sin1 +o.owovrtin xrovylen ydk5 pazma;iv hryanyr yv hreov;yan tar2a/ paryba,d 0darazcinyr hydyvyxan B0.osi yv Pa-napasi5 oronk anonx hyd q0syxan yv hamozyxin zanonk or ,arovnagyn Asdov/o3 ,norhkin me] mnal1

 

Bydros A-akyali Unthanragan A-a]in Namagen (5.1-14)

Yrexny4r5 orbes yrixagix mu or 2yzi bes wga3 ym Krisdosi [ar[aranknyrovn yv 2yzi hyd al masnagix bidi ullam calik ‘a-kin or bidi 3a3dnovi5 g\a.a[ym 2yzi5 2yzi wsdahova/ Asdov/o3 H0du arar/yxek o4[ ;e ipr bardatrank gadarylow wyragaxov;yan 2yr ba,d0nu5 a3l gamavorapar5 in[bes Asdova/ g\ovze1 O4[ ;e trami siro3n5 a3l 30=arov;yamp1 O4[ ;e 2yzi wsdahova/ martox 2yr an2yru bardatrylow5 a3l 0rinag ullalow 2yr h0din7 orbeszi yrp Howovabydu 3a3dnovi` an;a-am ‘a-ki bsagu untovnik1

No3nbes al tovk5 yridasartny4r5 hnaza4nt y.ek /yryrovn1 Polort al qonarhapar /a-a3yxek irarov5 orowhydyv in[bes A-agax Cirku g\use7

Asdova/ haga-ag e ampardavannyrovn5 min[ qonarhnyrovn ,norhk gov da31

Hydyvapar Asdov/o3 hz0r 2y-kin dag qonarhyxek5 orbeszi yrp 3armar =amanagu ca3` 2yz par2raxne1 @yr polor hocyru Asdov/o3 2cyxek5 orowhydyv i4nku gu hoca3 2yr masin1

Ar;ovn yv badrasd y.ek5 orowhydyv 2yr ;,namin` Sadanan a-iv/i bes m-n[ylow gu ,r]I yv gllylov hamar megu gu ‘nd-e1 Hasdadovn havadkow tem trek anor5 cidnalow or a,qarhi me] polor 2yr y.pa3rnyrn al no3n [ar[aranknyren g\anxnin1 Yv polor ,norhknyrov barcyvi[u` Asdova/5 or Krisdos #isovsi mi]oxav ir 3avidynagan ‘a-kin gan[yx 2yz5 ngadi ovnynalow or [a’ow mu masnagix y.ak #isovsi [ar[aranknyrovn5 bidi 2yz gaztovre5 z0raxne yv amovr himyrov wra3 hasdade 2yz1 #avidyan i4rn yn imqanov;ivnn ov ‘a-ku1

Amen1

 

A3s hagirj namagu 2yzi cryxi Si.ovanosi 2y-kow6 or usd is myr havadarim y.pa3rnyren e6 orbeszi ka]alyrym 2yz yv wsdahyxnym ;e Krisdosi [ar[aragix ullalu Asdov/me drova/ isgagan ,norhk men e5 or tovk gu wa3ylek abahowapar1 A3sdy.5 Papyloni me] cdnovo. ygy.yxin5 or 2yr undrylagixn e5 g\o.]ovne 2yz1 No3nbes paryvnyr Margosen5 im orties1 Siro3 hampo3row o.]ovnyxek zirar1 Qa.a.ov;I~vn 2yr polorin or Krisdos #isovsi miaxa/ ek1 Amen1

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd #owhannesi7(5.19-30)

 

#isvos anonx usav7 8Hasdad cidxek5 ;e martov Ortin ink irme o[in[ gu gadare5 a3l gu gadare mia3n a3n` in[ or gu dysne ;e Ha3ru gu gadare1 Orowhydyv in[ or Ha3ru gu cor/e5 Ortin al no3nu gu cor/e1 Ha3ru gu sire Ortin yv anor xo3x gov da3 in[ or ink gu gadare1 Dagavin 2yr dysa/nyren avyli skan[yli cor/yr al xo3x bidi da3 Ortiin5 a3nbes or tovk bidi zarmanak1 In[bes or Ha3ru my-ylnyru gu 3arovxane yv gyank gov da3 anonx` oronx5 No3nbes al Ortin gyank gov da3 anonx` oronx ink g\ovze1 Yv ha3ru oyve megu [i tadyr5 a3l tadylov i,qanov;ivnu ampo.]ov;yamp 3an2na/ e ir Ortiin5 orbeszi polorn al badovyn Ortin5 in[bes or Ha3ru gu badovyn1 An or [i badovyr Ortin5 [i badovyr ha3ru or za3n .ga/ e1

8Hasdad cidxek5 an or im q0skyrs gu lse yv gu havada3 anor or zis .rgyx5 3avidynagan gyank ovni yv bidi [tadabardovi5 orowhydyv arten isg mahen gyanki anxa/ e1 Wsdah y.ek5 =amanag gov ca36 yv arten isg yga/ e6 yrp my-ylnyru Asdov/o3 Ortiin 2a3nu bidi lsyn yv lso.nyru bidi abrin1 Orowhydyv5 in[bes or ha3ru gyank barcyvylov z0rov;ivnu ovni ir me]5 a3t z0rov;ivnu dova/ e nayv Ortiin1 No3nbes al tadylov i,qanov;ivnu dovav Ortiin5 orowhydyv aniga martov Ortin e1 Ovrymn mi4 zarmanak or usi5 ;e aha gov ca3 =amanagu5 yrp polor anonk oronk cyryzmannyrov me] yn` bidi lsyn anor 2a3nu yv tovrs can7 anonk or parik cor/a/ yn` 3arov;ivn bidi a-nyn yv abrin5isg anonk or [arik cor/a/ yn` 3arov;ivn bidi a-nyn yv tadabardovin1 Ys in2me [e or gu tadym5 a3l gu tadym a3nbes in[bes H0rmes gu lsym7 yv ovrymn im tadasdans artar e5 orowhydyv gu cor/atrym o4[ ;e im gamks5 a3l gamku anor` or zis .rgyx91

 

 

Mad;eos (11.25-30)  

 

A3n adyn #isovs a3sbes a.0;yx7

6 Ha~3r5 yrginki yv yrgri Der5,norhagal ym kyzi5 or imasdovnnyren yv cidovnnyren /a/gyxir a3n` in[ or 3a3dnyxir barz ov hamysd martox1 A3o45 Ha43r5 tovn a3sbes ovzyxir1

Ha3rs amen in[ dova/ e in/i5 yv o[ ok gu jan[na3 Ortin` paxi H0rmen5 yv o[ ok gu jan[na3 Ha3ru` paxi Ortien5 gam paxi ange` orovn 3a3dnyl ovze Ortin1

In/i` ygek tovk polort5 3ocna/nyr yv p-navorova/nyr5 yv ys hancisd bidi dam 2yzi1 @yr wra3 a-ek im lov/s yv in2me sorwyxek5 orowhydyv hyz ym yv srdow qonarh5 yv tovk 2yr hocygan hancsdov;ivnu cidi cdnek1 Kani im lov/s tivrav danyli e yv py-s` ;y;yv1

 

 

Margos (4.26-34)  

 

       #ydo3 #isovs ,arovnagyx7

       6Asdov/oe arka3ov;ivnu gu nmani hydyvyalin76 Mart mu ardin me] syrm gu xane1 )ryr ov ci,yrnyr g\anxnin5 gu knana3 ov g\ar;nna3 min[ a3t syrmyru gu povsnin yv g\ajin5 yv ink [i cidyr le i4n[bes gu my/nan1 A3sinkn5 ho.u inknapyrapar g\ajyxne syrmu naq x0.ovnu5 aba hasgu5 aba hasgin me] lyxovn xorynu1 Yv yrp xorynu hasovnna35 anmi]abes hn2ovornyru ard gu .rge5 orowhydyv hovn2ki =amu hasa/ e1

 

       Yv harxovx7

       6 I|n[ pani grnank nmanxnyl Asdov/o3 arka3ov;ivnu yv gam i|n[ 0rinagow grnank paxadryl1 Aniga gu nmani mananaqi hadigin5 or ho.in me] xanova/ adyn` yrgri wra3 y.o. syrmyren amynen ‘okrn e1 Pa3x yrp syrmanovi5 gu povsni yv polor dovngyren avyli my/ g\ulla37 a43nkan my/ osdyr g\ar2age5 or anor ,ovkin dag yrginki ;-[ovnnyru gov can yv po3n gu ,inyn1

       Yv a3sbisi a-agnyrow #isovs ir ovsovxovmnyru gu nyrga3axner =o.owovrtin5 a3nbes or garyna3in zink hasgnal1 Aniga a-anx a-agi  o[in[ gu q0ser5 pa3x ir a,agyrdnyrovn hyd a-an2in y.a/ adyn` amen in[ gu paxadrer anonx1


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001