Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Ma3is 5, 2001
IA 0r #inanx

>ovg79.1-17

Cor/k712.25-13.15

A7 Byd74.12-19

 

Yrani Krisdosi hamar [ar[arovo.nyrovn

 

       Sirylinyr5 dar0rinag mi4 hamarek oyve or2ov;ivn5 or gragi bes g4a3re 2yz1 Anpnagan pan mi4 hamarek za3n5 a3l Krisdosi [ar[aranknyrovn masnagxov;ivn ngadyxek yv ovraqaxe4k5 orbeszi yrp Krisdos ir a-kow 3a3dnovi` no3nbes xn/ov;yamp ovraqanak1 Y;e Krisdosi anovnin hamar naqadovik` yranyli ek5 orowhydyv gu n,a,age` ;e Asdov/o3 a-avori[ Hocin 2yr wra3 hanc[a/ e1 q0sks anonx masin [e5 oronk gu [ar[arovin ipryv martasban gam co.5 ipryv [aracor/ gam qa-nagi[1 Pa3x ow or krisdonya3 ullalovn hamar gu [ar[arovi` ;o. [am[na35 a3l` ir a3t anovnow zAsdova/ a-avore1 Orowhydyv arten =amanagn e or tadasdanu sgsi5 yv stsi Asdov/o3 dovnen1 Isg y;e a-a]in tadovo.nyru my4nk bidi ullank5 I|n[ bidi ulla3 waqjanu anonx` oronk Asdov/o3 Avydaranin [yn hnazantir1 8Y;e artaru haziv gu rgovi5 anhavadn ov my.avoru I|n[ bidi ullan91 Ovsdi5 anonk or Asdov/o3 gamkin hama2a3n gu [ar[arovin5 ;o. ,arovnagyn parycor/ov;ivn unyl yv irynx hocinyru 3an2nyn Sdy./I[in5 or ir qosdovmnyrovn havadarim e1

 

#owh75.1-18

Mad;711.1-24

Marg74.21-25

 

       Jracin 0rinagu

 

       Aba avylxovx7

       6 Oyve megu arty0k jracu nyrs gu pyre| ga;sa3in gam ango.ini dag tnylov hamar1 Za3n a,danagi wra3 [I| tnyr1 orowhydyv [ga3 /a/ovg pan or [3a3dnovi5 o[ al ca.dni pan` or yryvan [ca31 Agan] ovnyxo.u ;o. lse1

       #ydo3 usav7

       6 Ov,atir y.ek 2yr lsa/ q0skyrovn5 orowyhydyv za3n lso.nyrt avyliow bidi ovnynak1 In[ [aow or ovri,nyru [aek5 no3n [aow Asdova/ 2yz bidi [ae1 Orowhydyv ovnyxo.in avyliow bidi drovi5 isg [ovnyxo.en bidi a-novi ovnyxa/ okr pa=inn al1Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001