Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5 Ma3is 4, 2001
I 0r #inanx

>ovg78.22-56

Cor/k71.17-12.24

A7 Byd74.1-11

#owh74.43-54

Mad;710.16-40

 

Ny.ov;ivnnyr yv hala/anknyr

 

       6 Aha gu .rgym 2yz ipryv o[qarnyr` ca3lyrov me]1 Ovsdi qoraced y.ek 02yrov bes5 yv anmy.` a.avninyrov bes1 Zco43, y.ek5 orowhydyv bidi cdnovin martin5 oronk 2yz tadaran bidi danin yv irynx =o.owarannyrov me] /y/yn1 Im barja-ows 2yz ga-awari[nyrov yv ;acavornyrov timax bidi hanyn5 orbeszi anonx yv polor azcyrovn im masis wga3ov;ivn dak1 Art5 yrp 2yz tadylov danin5 mi4 mdahocovik ;e i4n[ bidi usek yv i4n[bes7 orowhydyv in[ or bidi usek` a3t =amovn bidi drovi 2yzi5 kani q0so.u tovk bidi [ullak5 a3l 2yr H0ru Hocin bidi q0si 2yr mi]oxav1

        Y.pa3ru ir y.pa3ru mahovan bidi madne5 ha3ru` ir zavagu1 Zavagnyr irynx /no.nyrovn tem bidi yllyn yv sbannyn zanonk1 Amen mart 2yz bidi ade im badja-ows1 Pa3x ow or min[yv wyr]u timana35 aniga bidi ‘rgovi1

Yv yrp hala/yn 2yz ka.aki mu me]5 ovri, ka.ak mu ‘aqek yv y;e honge al hala/yn` ‘aqek a3l ka.ak mu1 Wsdah cirxek or bidi [grnak wyr]axnyl Isda3eli ka.aknyru` Martov Ortiin calovnden a-a]1

       A,agyrdu ir ovsovxi[en cyriwyr [e` o[ al /a-an` ir diro]men1 Hyrik e a,agyrdin or ir ovsovxi[in bes ulla3` yv /a-a3in` ir diro] bes1 Y;e dar;eru Pey.zypov. go[yxin5 hargav no3nu avyliow bidi usyn anor undaniki antamnyrovn1

 

Orme| waqnal

 

       6Hydyvapar anonxme mi4 waqnak1 {ga3 /a/ovg pan or [3a3dnovi yv gam ca.dni pan or [cidxovi1 In[ or mov;in me] g4usym 2yzi` 0r xyrygow 3a3dararyxek yv in[ or 2yzi a-an2nov;yan me] g4usym` daniknyren par2ra2a3n karozyxek1 Mi4 waqnak anonxme oronk marminu gu sbannyn yv saga3n hocin [yn grnar sbannyl1 Pa3x tovk waqxek manavant ange5 or grna3 ;e4 hocin yv ;e4 marminu gorovsdi madnyl t=oqkin me]1 Yrgov jnj.ovgu hinc tahygan [4a|r=yr7 yv saga3n anonxme megn isg cydin [4i3nar a-anx 2yr H0ru cidov;yan1 Calow 2yzi5 2yr clqovnivrakan[ivr mazn isg hamdova/ e1 Hydyvapar mi4 waqnak5 orowhydyv tovk polor jnj.ovgnyren avyli ar=ek ovnik Asdov/o3 a[kin1

       Ow or martox a-]yv tavani ;e in/I gu hydyvi5 yv al za3n in/I hydyvort bidi tavanim H0rs timax or yrginki me] e1 Isg or or zis ovrama3 martox a-]yv5 no3nbes al yv zink bidi ovranam H0rs timax5 or yrginki me] e1

 

            #isovs pa=anovmi badja-

 

       6 Mi4 gar/ek ;e a,qarhin qa.a.ov;ivn pyrylov yga31 O4[7 [yga3 qa.a.ov;ivn pyrylov5 a3l` sovr7 Kani yga3 zavagu h0rmen pa=nylov5 a.]igu m0rmen5 harsi gysovren1 8Martovs ;,naminyru ir undaniki antamnyru bidi ullav91

       Ow or ir ha3rn ov ma3ru avyli gu sire kan zis` ar=ani [e in/i1 Yv ow or ir d.an gam a.]igu ayvli gu sire kan zis5 ar=ani [e in/i1 Ow or ir gyanku iryn gu bahe` bidi gorsnxne za3n yv ow or ir gyanku gu gorsnxne in/I hamar5 bidi ca3 za3n1

 

       War2adrov;ivnu

 

       6 A3n or 2yz g4untovni` zis untovna/ g4ulla35 yv ow or zis g4untovni` zis .rgo.u untovna/ g4ulla31

 

 

Marg74.10-20

 

       A-agnyrovn nbadagu

 

       Yrp #isovs a-an2in mnax5 zink lso.nyren omank dasnyrgov a,agyrdnyrovn hyd ygan yv ovzyxin or irynx paxadre a-agu1 #isovs usav7

       6 Tovk bedk e cidnak Asdov/o3 arka3ov;yan ca.dniknyru5 pa3x anonx oronk tovrsen yn5 amen in[ a-agnyrow gu 3a3dnovi5 a3nbes or`

       8Antatar bidi na3in5 pa3x bidi [dysnyn7

       ,arovnag bidi lsyn pa3x bidi [hasgnan

       orbeszi [ulla3 ;e Asdov/o3 ta-nan

       yv Asdova/ al irynx nyre91

       Aba harxovx anonx7

       6 {hasgxa|k a-agin imasdu1 Haba in[be|s bidi hasgnak polor mivs a-agnyru1

 

       #isovs gu mygnapane syrmnaxanin a-agu

 

       6 Syrmano.u Asdov/o3 q0skn e or gu syrmane1 Jampovn yzyrku cdovnovo. Ho.u badgyrn e a3n martox oronk Asdov/o3 q0sku gu lsyn5 pa3x haziv lsa/` aha Sadanan gov ca3 yv anonx srden gu hane Asdov/o3 q0sku1 +a3-od ho.u nmanov;ivnn e a3n martox5 oronk yrp gu lsyn Asdov/o3 q0sku5` anmi]abes ovraqov;yamp g4untovnin za3n7 saga3n asonk armad [ovnin irynx me]5 a3sinkn` =amanagovan mu hamar gu havadan5 yv yrp ny.ov;yan gam Asdov/o3 q0skin hamar hala/anki yn;argovi` anmi]abes irynx havadku gu gorsnxnyn1 “ov,yrow /a/gova/ ho.u gu nmani a3n martox5 oronk Asdov/o3 q0sku gu lsyn saga3n yrgravor gyanki hocyru5 harsdov;yan hrabo3ru yv ovri, dysagi xangov;ivnnyr zirynk gu cravyn ov gu qy.tyn irynx me] inga/ syrmyru5 yv anbdov. Gu ta-nan1 Isg lav ho.u gu nmani a3n martox5 oronk gu lsyn Asdov/o3 q0sku yv g4untovnin za3n ov bdov.

Gov dan5 megi dy.` yrysovn5 megi dy.` wa;sovn yv megi dy.` harivr1Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001