Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 Ma3is 3, 2001
+: 0r #inanx  

>ovg78.1-21

Cor/k711.1-26

A7 Byd73.10-22

 

Orowhydyv avyli lav e parik cor/ylow [ar[arovil y;e Asdov/o3 gamku adiga e5 kan ;e [arik cor/ylow1

 

       Krisdosi e]ku t=oqk yv 3a.;anagu

 

       Krisdos al5 meg ancamovan hamar [ar[arovyxav myr my.kyrovn hamar5 artaru` my.avornyrovs hamar5 orbeszi myz Asdov/o3 m0dyxne1 Yv ;ebed my-av marminow5 pa3x gyntani mnax hociow1 Yv hociow al` cnax karozyx pandargova/ hocinyrovn5 oronk adyn0k [hnazantyxan Asdov/o35 yrp aniga nyro.amdov;yamp gu hampyrer1 G4agnargym No3i 0ryrovn yrp aniga dabanu gu ,iner5 orow ,ad ki[yr5 mia3n ov;u hoci azadyxan ]ovren1 Ador j,marid badgyrn e a3=m mgrdov;ivnu5 or 2yz gu ‘rge` o[ ;e marmnagan a.du srpylow5 a3l` marts makovr q.jmadankow

Asdov/o3 un/a3ylow5 #isovs Krisdosi 3arov;yampu5 or yrgink yr;alow Asdov/o3 a]ago.mu nsdav5 ir i,qanov;yan hnazantyxnylow hry,dagnyru yv ocy.en a,qarhi i,qanov;ivnnyrn ov z0rov;ivnnyru1

 

 

#owh74.24-42

Mad;79.35-10.15

Marg74.1-9

 

Syrmnaxanin a-agu

 

       #isovs tar2yal sgsav ovsovxanyl Calilya3i lijin yzyrku1 +o.owovrtu a43nkan q-novyxav ir ,ovr] or ink navag mdav yv hon nsdav5isg =o.owovrtu xamakin wra3 lijin ampo.] yzyrku p-na/ er1 Aniga a-agnyrow anonx ,ad pan gu sorwyxner1 Ir karozov;yan un;axkin usav7

       6 Lsyxe4k1 Aha syrmano. Mu cnax syrm xanylov1 Syrmana/ adyn syrmyren omank ingan jampovn yzyrku yv yrginki ;-[ovnnyru ygan ov gyran zanonk1 Ovri,nyr =a3-od dy. Ingan5 ovr a-ad ho. [gar yv anmi]abes povsan5 kani ho.u qorovng [er7 yv yrp aryvu ylav` a3ryxan5 yv orowhydyv armad [ovnein` [orxan1 Omank ingan ‘ov,yrov me]5 ‘ov,yru ylan yv qy.tyxin zanonk5 yv anonk bdov. [dovin1 Isg ovri,nyr al ingan lav ho.i me] yv ajylow bdov. Dovin5 omank megi dy. Yrysovn5 ovri,nyr` megi dy. Wa;sovn yv gam megi dy. Harivr1

       Yv usav7

       6 Agan] ovnyxo.u ;o. lse1Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001