Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 Ma3is 1, 2001
+E 0r #inanx

>ovg77.11-35

Cor/k710.1-23

A7 Byd72.18-25

 

Krisdosi [ar[aranknyru myz i 0rinag

 

       ?a-anyr5 amyna3n yrgiv.a/ov;yamp hnazantyxek 2yr deryrovn7 o4[ mia3n anonx` oronk azniv yn ov pari5 a3l nayv anonx` ornk ancov; yn1 Orowhydyv Asdov/o3 meg ,norhkn e5 yrp Asdov/o3 gamku cidnalow` mart gu hampyre anirav dy. Gra/ ny.ov;ivnnyrovn1 Artaryv5 I|n[ ar=anik g4ovnynak5 y;e 2yr cor/a/ 3arxanknyrovn hamar dan]ovik yv hampyrek7 min[ty- yrp parik cor/ylow [ar[arovik yv hampyrek5 Asdov/o3 kow ,norhk gu cdnek1

       A3t hampyrov;ivnu xovxapyrylov go[ova/ ek tovk5 orowhydyv Krisdos al 2yzi hamar [ar[arovyxav5 0rinag dalow 2yzi5 orbeszi ir hydkyrow kalek1

       8Aniga oyve my.k [cor/yx

       yv anor pyrnen oyve nyncov;ivn [lsovyxav91

       Naqadovyxav5 pa3x ‘oqarenu [naqadyx7

       [ar[arovyxav5 pa3x ‘oqarenu [sba-nax5

       a3l` inkzinku Artar Tadavorin 3an2nyx1

       8 Myr my.kyru i4nk gryx9

       ir marminow` qa[in wra35 orbeszi my.ki dirabydov;ynen azada/`

       artarov;yan hamar abrink1

       8Anor werkyrow er or p=,govyxak19

       Artaryv 8molora/ o[qarnyrov bes9 eik5

       Pa3x hima wyrsdin tar2ak Howivin5

       2yr hocinyrovn Dysov[in1

 

 

#owh73.22-36

 

#owhannes Mgrdi[I wyr]in wga3ov;ivnu

      

A3s hantibovmen ydk #isovs ir a,agyrdnyrow Hreasdani cava-nyru cnax ovr anonx hyd gu ,r]er ov gu mgrder1 Ygav A3ynon5 Sa.imi m0dig5 ovr #owhannes al mgrdov;ivn g4uner5 orowhydyv a-ad ]ovr gar hon1 +o.owovrtu #owhannesin gov car yv gu mgrdover1 Asiga gu badaher #owhannesi pandargov;ynen a-a]1

       #owhannesi a,agyrdnyren omank Hrya3i mu hyd sgsan wijapanil` makrov;yan wyrapyro. /esyrov masin1 A3t a,agyrdnyru #owhannesin ygan yv usin7

6 Wartaby4d5 an or kyzi hyd er #ortanan cydin mivs go.mu yv orovn masin wga3ov;ivn dovir5 ahavasig ink al gu mgrde5 ov polorn al iryn g4yr;an1

       #owhannes badasqanyx7

       6 Mart inknirme o[in[ grna3 unyl5 y;e iryn wyren` Asdov/me drova/ [e1 Tovk nyrga3 eik yrp 2yzi usi` ;e yv Krisdosi [ym5 a3l irme a-a] .rgova/ megu1 Ow or harsu ovni` a4n e ‘ysan7 isg ‘ysa3in parygamu5 or m0du gancna/ e5 ‘ysa3in 2a3nu lsylow my/abes g4ovraqana31 Ys no3n a3t ovraqov;ivnn e or ovnim yv im ovraqov;ivns gadaryal e1 Asge ydk ir hy.inagov;ivnu bedk e z0rana35 isg yv hrabarage bedk e ka,ovim1

 

An or yrginken gov ca3

 

6 An or Asdov/me gov ca3` poloren cyriwyr e7 aniga gu wga3e ir dysa/nyrovn yv lsa/nyrovn masin5 saga3n ir wga3ov;ivnu o[ ok g4untovni1 Ow or anor wga3ov;ivnu g4untovni5 hasdada/ g4ulla3 ;e Asdova/ j,marid e1 An or Asdov/o3 go.me .rgova/ e` Asdov/o3 q0skyru gu karoze5 orowhydyv Asdova/ ir Hocin ampo.]abes anor dova/ e1 Ha3ru gu sire Ortin yv amen I[ anor 3an2na/ e1 Ow or gu havada3 Ortiin` 3avidynagan gyanku g4ovnyna35 isg an or [I hnazantir Ortiin5 gyank bidi [ovnyna35 a3l` Asdov/o3 badi=u bidi ca3 anor wra31

 

 

Mad;79.18-26

 

       I,qanavorin a.]igu yv hivant ginu

 

       Min[ #isovs anonx a3s ovsovxovmnyru g4uner5 Hrya3 I,qanavor mu m0dyxav yv /ovngi calow` usav anor7

       6 A.]igs nor my-av5 pa3x ygovr yv 2y-kt anor wra3 tir ov aniga bidi o.]nna31

       #isovs ylav yv ir a,agyrdnyrovn hyd cnax anor ydyven1

       Yv aha gin mu5 or dasnyrgov darie I wyr arivnahosov;yne gu

da-aber5 #isovsi ydyven m0dyxav yv tbav anor hacovsdi k.anxkin1 Aniga inkniryn gu qorher ov g4user7 8Mia3n tbnam anor hacovsdin yv bidi p=,govim91

       3isovs ydyv tar2av yv ginu dysnyow usav7

       6 A.]i4gs5 ka]alyrove45 havadkt kyz p=,gyx1

       No3n wa3rgyanin ginu p=,govyxav1

       Yrp #isovs I,qanavorin dovnu ygav yv dysav ‘o.aharnyru yv q-owa/ ampoqu5 usav anonx7

       6 Megti4 gyxek5 orowhydyv a.]igu my-a/ [e5 a3l gu knana31

       Polorn al sgsan /a.ryl zink1 Yrp pazmov;ivnu tovrs ylav5 #isovs mdav a.]gan synyagu5 p-nyx anor 2y-ken yv a.]igu odki ylav1 A3s lovru ampo.] ,r]anin me] dara/ovyxav1

 

Marg73.20-30

 

 


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001