Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Mard 31, 2001

LT 0r My/i Bahox

D0n Srpo3n Cricor Lovsavor[in myro3 sosgali [ar[aranaxn yv mdanylo3n i Wirabn1


Imasd71:15-2:22

Mik7 7:7-10

“ilb71:12-21

In/i hamar gyanku Krisdos e

       G4ovzym or  cidnak5 y.pa3rnyr5 ;e clqovs yga/ polor badaharnyru avyli yv avyli nbasdyxin Avydarani dara/man1 :e4 ga3syragan baladin yv ;e4 a3l ,r]anagnyrov me] poloru imaxan ;e Krisdosi hamar pardargova/ ym1 Nayv5 pandargov;ivns Diro] miaxa/ pazma;iv y.pa3rnyrov ka]ov;ivn nyr,n[yx yv hamar2agov;ivn dovav` avyli4 anwaq0ren Asdov/o3 q0sku karozylov1

       Gan a3nbisinyr5 oronk naqan2i yv haga-agov;yan hamar Krisdosu gu karozyn5 pa3x ovri,nyr sira30=ar gyrbow g4unyn1 Anonk or seren m.ova/ gu karozyn5 a3tbes g4unyn` orowhydyv cidyn ;e Avydarani ba,dbanov;yan hamar pandargova/ gu mnam1 Isg anonk or haga-agasirov;yne m.ova/ Krisdosu gu karozyn` an,ov,d pari nbadagow [e or g4unyn5 a3l gu gar/yn ;e a3t 2yvow pandargov;yans me] a-avyl wi,d gu badja-yn in/i1 Saga3n i|n[ n,anagov;ivn ovnin adonk7 ,ar=a-i;u i4n[ al ulla35 badrovag ;e angy./ xangov;ivn5 gu pave or Krisdos gu karozovi yv ys ovraq ym ador hamar5 ovraq al bidi mnam7 orowhydyv cidym ;e wyr] i wyr]o3 adiga im ‘rgov;yans bidi /a-a3e5 ,norhiv 2yr a.0;knyrovn5 y;e #isovs Krisdosi Hocin ,norhe1 A3nbes g4agngalym yv gu 3ovsam5 or am0;ow bidi [mnam5 a3l` in[bes mi,d` a3s ancam yvs hamar2agov;yamp bidi ba,dbanym havadks5 a3nbes or Krisdos ‘a-avorovi in2mow5 ulla43 adiga abrylows5 ulla43 my-nylows1 Orowhydyv in/i hamar gyanku Krisdos e5 yv ovsdi my-nil` a3t gyanku ,ahil gu n,anage1

Mad;7 16:24-28

#isovsi hydyvylov ba3mannyru

       Aba #isovs ir a,agyrdnyrovn usav7

6 Y;e megu ovze in/I hydyvil` ;o. ovrana3 ir an2u5 a-ne ir qa[u yv ydyves ca31 Orowhydyv o4w or ovze ir gyanku ‘rgyl` bidi gorsnxne za3n5 yv o4w or in/i hamar gorsnxne ir gyanku` bidi cdne za3n1 I|n[ 0covd5 y;e mart ampo.] a,qarhu ,ahi5 pa3x ir gyanku gorsnxne5 orowhydyv i|n[ ‘rgacin bidi da3 ir gyanku yd a-nylov hamar1 Artaryv5 Martov ortin bidi ca3 ir H0r ‘a-kow` ir hry,dagnyrovn hyd5 yv a3n adyn ivrakan[ivrin ir cor/yrovn hama2a3n hadovxovm bidi gadare1 Wsdah y.ek5 or hos cdnovo.nyren omank bidi [my-nin` min[yv dysnyn Martov Ortin or gov ca3 ir ;acavorov;yamp1


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001