Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 Mard 29, 2001
LP7 0r My/i Bahox

Ysa37 53:1-54:5

A7 Gorn7 15:1-28

Krisdosi 3arov;ivnu

       Y.pa3rnyr5 g4ovzym 2yzi 3i,yxnyl a3n Avydaranu or im karozov;yamps untovnyxik yv orovn havadarim gu mnak1 A3t Avydaranow al gu ‘rgovik5 y;e za3n bahek a3nbes` in[bes ys 2yzi karozyxi7 a3labes zovr dy. Havadaxa/ g4ullak1

       Ys 2yzi ‘oqanxyxi a3n havadku or naq y4s untovnyxi7 a3n` or Krisdos myr my.kyrovn hamar my-av5 in[bes Sovrp cirkyru g4usein5 ;a.ovyxav yv yrrort 0ru 3arov;ivn a-av5 tar2yal Sovrp cirkyrovn hama2a3n5 ovr yryvxav Bydrosin yv aba dasnumeg a-akyalnyrovn1 #ydo3 yryvxav miady. qmpova/ hinc harivre avyli hydyvortnyrov7 ;ebedyv anonxme omank my-a/ yn5 pa3x ,adyru o.] yn dagavin1 A3novhydyv yryvxav #agoposin yv aba polor a-akyalnyrovn1

       I wyr]o35 poloren 3ydo3 yryvxav nayv in/I5 wi=a/is1 Artaryv5 a-akyalnyrovn me] 3ydinn ym ys yv ar=ani isg [ym a-akyal go[ovylov5 kani Asdov/o3 ygy.yxin hala/yxi1 Pa3x hima in[ or ym` Asdov/o3 ,norhkin gu bardim7 yv grnam usyl` ;e Asdov/o3 in/i dova/ ,norhku abartivn [y.av5 orowhydyv polor a-akyalnyren avyli y4s a,qadyxa35 ;ebed in[ or uri` ys [uri5 a3l im me]s cor/o. Asdov/o3 ,norhku1

       Saga3n5 garyvor [e` y|s karozyxi ;e mivs a-akyalnyru5 orowhydyv poloris al karoza/u no3n Avydarann e5 or tovk havadaxik1

Myr 3arov;ivnu

       Art5 kani mynk gu karozynk ;e Krisdosu my-ylnyren 3arov;ivn a-a/ e5 in[be|s 2yr me]en omank g4yllyn usylov` ;e 8My-ylnyrov 3arov;ivn [ga391 Y;e my-ylnyrov 3arov;ivn [ga35 ovrymn Krisdos al 3arov;ivn [e a-a/7 yv y;e Krisdos 3arov;ivn a-a/ [e` zovr e myr karozov;ivnu5zovr e nayv myr havadku1 A3t baraca3in mynk Asdov/o3 hamar sovd wga3a/ g4ullank5 kani wga3yxink` ;e Asdova/ Krisdosi 3arovxanyx7 min[ty- y;e untovnink ;e my-ylnyru 3arov;ivnu [yn a-nyr5 usa/ g4ullank nayv` ;e Asdova/ Krisdosi [3arovxanyx1 Orowhydyv yrp g4usynk 8My-ylnyru 3arov;ivn [yn a-nyr95 Krisdosi 3arov;ivnn al myr=a/ g4ullank1 Isg y;e Krisdos 3arov;ivn a-a/ [e5 inknaqapeov;ivn e 2yr havadku7 in[ or gu n,anage` ;e dagavin 2yr my.kyrovn me] ek1 Ovrymn i|n[7 anonk oronk Krisdosi havadaxin yv my-an` gorsova|/ yn untmi,d1 Y;e a3tbes e5 yv mia3n a3s gyankin hamar 3o3s tra/ ynk Krisdosi wra35 martox me] amynen q.jalinyrn ynk1

       Pa3x o4[7 Krisdos artaryv my-ylnyren 3arov;ivn a-a/ e5 orbes a-a]in 0rinag my-ylnyrov 3arov;yan1 In[bes martow mu sgizp a-av mahu5 no3nbes martow mu sgizp g4a-ne my-ylnyrov 3arov;ivnu1 In[bes Atame /na/nyru polorn al gu my-nin5 a3nbes al Krisdose /na/nyru polorn al bidi gyntananan1 Pa3x ivrakan[ivru ir garcin1 A3=m yraqa3riku` Krisdos5 isg ir yrgrort calovsdin` polor iryn badgano.nyru7 orme ydk bidi ca3 waqjanu5 yrp Krisdos ;acavorov;ivnu bidi 3an2ne H0r Asdov/o3` o[n[axnyle ydk ocy.en a,qarhi [ar i,qaniv;ivnnyru5 bydov;ivnnyru yv z0rov;ivnnyru1 Orowhydyv Krisdos bidi ;acavore` min[yv or Asdova/ polor ;,naminyru anor odkyrovn dag tne ipryv badovantan1 Wyr]in ;,namin or bidi pna]n]ovi` Mahu bidi ulla31 A3tbisow bidi gadarovi marcareov;ivnu5 ;e 8Asdova/ amen pan anor yn;argyx91 Pa3x an,ovnd yrp g4use` 8amen pan anor yn;arga/ e95 3sdag0ren gu hasgnank` 8amen in[9 paxi Asdov/me5 or amen pan anor yn;argyx1 Isg yrp amen pan yn;argovi Ortiin5 a3n adyn Ortin al inkzink bidi yn;arge Asdov/o35 or amen pan iryn yn;argyx5 orbeszi Asdova/ ulla3 amen in[` amen pani me]1

 

 


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001