JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 Mard 26, 2001
I: 0r My/i Bahox

Ypr7 1:1-14

Anxyalin pazma;iv ancamnyr yv pazma;iv gyrbyrow Asdova/ myr ha3ryrovn q0syxav marcarenyrovn mi]oxav5 isg a3s wyr]in 0ryrovn myzi q0syxav ir Ortiin mi]oxav1 Asdova/ zink amen pani =a-ancort garcyx yv anor mi]oxav er or diyzyrku sdy./yx1 Ortin5 H0ru a-kin lo3su yv anor eov;yan j,crid badgyru5 or ir q0skin z0rov;yamp diezyrku gu bahe ir an2ow myr my.kyru srpyle ydk` yrginki me] nsdav Asdov/o3` Cyraco3n Z0rov;yan5 a] go.mu1

Ortiin cyriwyr my/ov;ivnu

Aniga ,ad avyli par2r e hry,dagnyren5 in[bes Asdov/me iryn drova/ cyrazanx anovnu xo3x gov da37 orowhydyv o|r meg hry,dagin yrpyvixe Asdova/ usav7 8Tovn im ortis ys5 a3s0r kyz /na391 Gam o|r meg hry,dagin usav7 8ys anor ha3r bidi ullam yv aniga in/i orti91 Tar2yal yrp ir antranig Ortin a,qarh gu .rger5 usav7 8Asdov/o3 polor hry,dagnyru ;o. ba,dyn za3n91

Asdova/ ir hry,dagnyrovn masin q0sa/ adyn` g4use7

68Asdova/ ir hry,dagnyru sdy./yx

orbes badcamavor hocinyr5

yv iryn /a-a3o.nyru` gragi po.i bes91

Min[ty- Ortiin g4use76

8Kov a;o-t5 o4w Asdova/5 3avidynagan e7

artarov;yamp g4i,qys ;acavorov;yant wra31

Artarov;ivnu gu sirys

Yv aniravov;ivnu g4adys1

Aha ;e in[ov5 o4w Asdova/5

Kov Asdova/t ovraqov;yan iv.ow 0/yx kyz5

Kov ungyrnyret avyli91

Tar2yal ovri, dy. mu Ortiin g4use76

8Tovn5 ow der5 sgizpen sdy./yxir yrgiru1

yv yrginku kov 2y-acor/t e1

Anonk bidi gorsovin7

Pa3x tovn gas yv gu mnas1

Anonk hacovsdi bes bidi ma,in7

Wyrargovi mu bes bidi /allys zanonk

Yv hacovsdi mu bes oqys1

Pa3x tovn mi,d no3nn yv

Yv kov darinyrt wyr] bidi [ovnynan1

 

Pa3x hry,dagnyren oro|vn usav yrpyk76

8A] go.ms nsde5

min[yv ;,naminyrt odkyrovt dag tnym

orbes badovantan91

 

{e| or hry,dagnyru Asdov/o3 /a-a3o. hocinyr yn yv ir go.me gu .rgovin 0cnylov hamar anonx` oronk rgov;ivnu bidi =a-ancyn1


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001