Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Mard 25, 2001
Y7 GIVRAGE KA_ASNORTAX MY? BAHOX

TADAVORIN

Ysa3 (65.8-25)

       Deru a3sbes g\use76

       8A3nbes in[bes yrp o.go3zin wra3 qa.o.i ji- mu mnaxa/ ulla3` g\usyn7 Mi4 nydyr o.go3zu5 orowhydyv anor wra3 Diro] 0rhnov;ivnu ga3 5 a3nbes al ys im /a-a3is siro3n bidi qna3ym yv gorovsdi bidi [madnym poloru1 #agopi orti #ovta3en syrovnt mu bidi hanym or im sovrp ly-s bidi =a-ance7 im undryalnyrs za3n bidi =a-ancyn yv im /a-anyrs a3ndy. bidi pnagin1 Zis ‘nd-o. =o.owovrtis hamar Saronu h0dyrov ar0dawa3r bidi ulla3 yv Akori 2oru` naqirnyrov hancsdawa3r1 Isg 2yz` or zis ;o.ovxik5 im sovrp ly-s mo-xak5 paqdi gov-kin sy.an gancnyxik yv jagadacri [asdov/o3n cini un/a3yxik5 2yz sovri bidi madnym yv polort bidi godorovik5 orowhydyv gan[yxi 2yz yv [lsyxik5 q0syxa3 yv mdig [urik7 urik a3n in[ or [ar e im a[kis5udryxik a3n in[ or gamkis haga-ag e91

       Ovsdi a3sbes g\use Deru76 8Ahavasig5 in/i /a-a3o.nyru bidi g,danan5 min[ tovk an0;i bidi mnak7 in/i /a-a3o.nyru bidi 3acynan5 min[ tovk /arav bidi mnak7 in/i /a-a3o.nyru bidi ovraqanan5 min[ tovk am0;ow bidi mnak7 in/i /a-a3o.nyru sirdi ovraqov;yamp bidi xn/an5 isg tovk 2yr sirdin xaven bidi a.a.agek5 an3o3s hociow bidi o.pak5 orowhydyv im undryalnyrs nzowki dy. 2yr anovnu bidi cor/a/yn5 yv ys` Ders 2yz mahovan bidi madnym1 Min[ty- im /a-anyrovs bidi dam nor anovn mu7 orbeszi yrgri wra3 a3t anovnu 0rhno.u j,marid Asdova/u 0rhna/ ulla35 yrgri wra3 anow yrtovm uno.u j,marid Asdov/o3 wra3 yrtova/ ulla31 Artaryv5 im undryalnyrs bidi mo-nan irynx gra/ ny.ov;ivnnyru5 yv a4l yrpek bidi [3i,yn zanonk1Orowhydyv aha ys nor yrgink yv nor yrgir bidi sdy./ym7 a4l bidi [3i,yn naqginnyru5 pnav bidi [mdapyryn zanonk1 Im nor sdy./acorov;yan me] anonk mia3n xn/ov;ivn yv ovraqov;ivn bidi cdnyn5 orowhydyv aha ys Yrovsa.emu xn/ov;yan wra3 bidi tar2unym yv bidi ovraqaxnym im =o.owovrts1 Yv ys bidi xn/am Yrovsa.emi hamar5 bidi ovraqanam im =o.owovrtis hamar1 A3ndy. an=amanag mahyr dy.i bidi [ovnynan5 bidi [cdnovi /yr mu or ir 0ryru abra/ [ulla37 harivr darygan y.o.u yridasart d.a3 bidi ngadovi5 isg harivramya3 my-no.u my.avor ,ina/ dovnyrovn me] iry4nk bidi pnagin5 irynx dnga/ a3cinyrovn bdov.u iry4nk bidi wa3ylyn7 yv o[ irynk ,inyn ov ;,naminyr pnagin gam irynk dngyn yv ovri,nyr wa3ylyn1 Orowhydyv gyanki /a-in bes anwaqjan bidi ulla3 im =o.owovrtis gyanku7 im undryalnyrs yrga~r bidi wa3ylyn irynx /anr a,qadankin wasdagu1 A3lyvs zovr dy. bidi [a,qadin ov t=paqd zavagnyr bidi [/nin5 orowhydyv Adov/me 0rhnova/ syrovnt mu bidi ullan ;e4 irynk yv ;e irynx zavagnyru1 Dagavin irynk [gan[a/` bidi lsym zirynk7 ty- inynx a.0;ku [avarda/` bidi harxnym7 I|n[ g\ovzek1

       A3n adyn ca3ln ov ca-u miasin bidi jaragin7 a-iv/u yzan bes 3art bidi ovde yv 02u ho.ow bidi snani7oyve megovn bidi [tb[in yv bidi [wnasyn im sovrp lyrans wra3956 g\use Deru1

B0.os a-akyali go.me “ilibbyxinyrovn crova/ namagen (3.1-4.9)

       Hydyvapar5 y.pa3rnys5 Diro]mow ovraqaxek1 No3n panyru crylu in/i hamar 2an2ro3; [e5 pa3x 2yz j,mardov;yan me] gu hasdade1

       Zcov,axek a3n martoxme5 a3n ,ovnyren5 oronk [arik gu syrmanyn` sdibylow or ;l’adovik1 Isgagan ;l’adova/nyru mynk ynk5 orowhydyv Asdov/o3 hociow lyxova/ ba,damovk gu gadarynk yv Krisdos #isovsi miaxa/ ullalow mia3n gu bar/ynank5 yv o[ ;e )renki cor/atrov;yamp gam Aprahami marmnavor zavagu ullalow1 Y;e adonk pavarar ulla3in ‘rgovylov hamar5 in/i o[in[ bidi bagser7 yv y;e oyve megu gu gar/e ;e marmnagan a3t gabin grna3 wsdahil5 ys avyliow grnam5 kani ov;0rya3 ;l’adova/ isra3elaxi mun ym5 Pyniamini xy.en5 zdarivn yrpa3yxi yv 0rinabah ‘arisyxi1 A3nkan naqan2aqntir ei5 or Krisdosi ygy.yxin gu hala/ei5 yv artar ei a3nkan` orkan 0renki an;yri cor/atrov;ivnu grnar dal1 Saga3n a3s poloru5 or =amanag mu a-avylov;ivn gu sybei5 hima wnas gu hamarym` Krisdosi siro3n hamar1 Yv irav5 amen in[ wnas gu hamarym` hamymada/ a3n cyrazanx ,ahin hyd5 or myr Deru` #isovs Krisdosu jan[naln e1 A3t cidov;ivnu ovnynalov hamar amen in[ ;o.ovxi5 o[n[ov;ivn sybylow5 orbeszi Krisdosu ,ahim5 yv gadarylabes anor mianam1 A3nbes or5 im artarov;ivns a3lyvs 0renki cor/atrov;ynen [i car5 a3l Krisdosi hanteb ovnyxa/ havadkes5 yv a3t artarov;ivnu Asdov/me yga/ artarov;ivnn e` himnova/ havadki wra31 Hima miag ‘a’aks e jan[nal Krisdosu5 anor 3arov;yan z0rov;ivnu5 yv anor [ar[aranknyrovn masnagix ta-nal` anor mahovan 0rinagu im wras a-nylow5 orbeszi ys al ar=ani ullam my-ylnyren 3arov;ivn a-nylov1

       {ym usyr ;e arten 3a]o.a/ yv gadarylov;yan hasa/ ym5 pa3x hasnylov gu 2cdim5 orowhydyv ji,t ador hamar Krisdos #isovs zis bahyx1 Y.pa3rnyr5 inkzinks ty- gadarylov;yan hasa/ [ym hamaryr7 pa3x g\a,qadim anxyalu mo-nal yv calikin na3il5 yv ov,atir gyrbow gu wazym tebi nbadagagedu5 orbes mrxanag sdanalov hamar 3avidynagan gyanku5 orovn gu hravire myz Asdova/5 Krisdos #isovsow1

       Art5 tovk polort or gadaryal ek` no3n 2yvow qorhyxek1 Isg y;e oro, gedyrov ,ovr] darpyr gu qorhik5 Asdova/ ink 2yz bidi lovsapane1 Amen baraca3i5 miasnapar kalynk a3n ganonnyrow5 oronxmow un;axank min[yv hima1

       Y.pa3rnyr5 in/I nmanyxek5 yv hydyvyxek anonx` oronk 2yzi dova/ myr 0rinagow g\un;anan1 Orowhydyv5 in[bes 3ajaq g\usei yv hima yvs lalow g\usym5 myr me] gan ,adyr oronx gyanku ;,namank e Krisdosi qa[in1 Anonx wyr]u gorovsd e5 orowhydyv irynx asdova/u irynx ‘orn e7 am0;ali panyrow gu hbardanan yv mia3n yrgravor panyrov masin gu qorhin1 Mynk5 saga3n5 yrginki ka.akaxinyr ynk yv honge gu sbasynk or ca3 myr ‘rgi[u` #isovs Krisdos5 or myr mahganaxov marminnyru bidi gyrbarana’oqe yv ir marmnin bes ‘a-avor tar2ne ir z0rov;yampu5 orow grna3 amen in[ ir i,qanov;yan yn;argyl1 Ovsdi5 siryli yv gar0dali y.pa3rnyr5 tovk or im ovraqov;ivns ek yv bsags5 a3sbes amr0ren Diro]  miaxa/ mnaxek5 sirylinyrs1

       Yvotia3in yv Sivndikin g\a.a[ym yv gu ;ylatrym or irarov hyd ha,dovin5 kani Diro] miaxa/ yn1 Tovn al5 o4w havadarim cor/agixs5 gu qntrym or 0cnys a3s yrgov ginyrovn5 orowhydyv in/i hyd ba3karyxan Avydarani dara/man hamar5 G.ymesi yv mivs cor/agixnyrovs hyd miasin5 oronx anovnnyru gyanki cirkin me] ar2anacrova/ yn1

       Mi,d ovraq y.ek Asdov/mow7 tar2yal g\usym` ovraq y.ek1 Polorin hanteb hyz yv azniv y.ek1 <ovdow Deru gov ca31 Oyve pan ;o. [mdahoce 2yz7 a3l mi,d 2yr a.0;knyrovn yv a.a[anknyrovn me] cohovnag sirdow Asdov/me qntryxek in[ pani or gariku gu zcak5 yv a3n adyn Asdov/o3 qa.a.ov;ivnu5 or midkow garyli [e hasgnal5 qa.a. bidi bahe 2yr sirdyrn ov midkyru oronk Krisdos #isovsi miaxa/ yn1

       I wyr]o35 Y.pa3rnyr5 qorhyxek a3n panyru oronk j,marid yn5 bargy,d5 artar5 markovr5 siryli5paryhampav5 a-akini yv cowyli1 Yv cor/kow gadaryxek a3n in[ or in2me sorwyxak yv untovnyxik1 In2me lsyxik yv im wras dysak7 yv Asdova/5 or qa.a.ov;ivn gov da35 2yzi hyd bidi ulla31  

#isovs Krisdosi Avydaranen usd >ovgadi (17.20-18-14)

            “arisyxinyr harxovxin #isovsi ;e y4rp bidi ca3 Asdov/o3 arka3ov;ivnu1 An badasqanyx7 8Asdov/o3 arka3ov;ivnu ardaknabes dysanyli n,annyrow bidi [ca37 gam bidi [usyn ;e Hos e gam hon5 orowhydyv aha Asdov/o3 arka3ov;ivnu 2yr mi]yv gu cdnovi91

       Aba ir a,agyrdnyrovn usav7 8+amanag bidi ca35 yrp tovk bidi xangak martov Ortiin a3s 0ryren megu dysnyl5 pa3x bidi [dysnek1 Yv y;e 2yzi usyn Aha hos e gam hon5 mdig mi4 unek5 mi4 hydyvik anonx1 Orowhydyv in[bes or ga3/agu ‘a3ladagylow gu lovsavore yrgnagamarin meg go.men min[yv mivsu5 no3nbes bidi ulla3 martov Ortin ir calsdyan 0ru1 Saga3n naq bedk e or an ,ad [ar[aranknyr gre yv myr=ovi a3s syrovnten1 In[bes or No3i =amanag Asdov/o3 badi=u 3angar/agi wra3 hasav5 no3nbes bidi badahi martov Ortiin 0ryrovn al1 Anonk al g\ovdein5 gu qmein5 a3r gam gin g\a-nein5 min[yv a3n 0ru5 yrp No3 daban mdav5 yv ]rhy.y.u pna]n]yx zanonk1 Gam in[bes >owdi 0ryrovn badahyxav7 g\ovdein5 gu qmein5 gu cnein5 gu /aqein5 gu dngein yv gu ,inein7 pa3x a3n 0ru yrp >owd  Sotomu 2cyx5 yrginken grag yv //ovmp dy.ax yv sbannyx poloru1 No3nu bidi badahi a3n 0ru yrp martov Ortin 3a3dnovi1

       8A3n 0ru5 an or danik yla/ e4 ;o. war [i]ne dan me] cdnovo. ir co3kyru a-nylov hamar1 No3nbes5 an or ta,din me] e` ;o. [wyrata-na3 dovn 2ca/nyru a-nylov hamar1 #i,yxek >owdi gno] baracan1 Ow or gu ]ana3 ir an2u ‘rgyl` bidi gorsnxne za3n5 yv ow or gorsnxne ir an2u` bidi ‘rge za3n1 g\usym 2yzi5 a3t ci,yr y;e megu ango.ni me] yrgov hoci ullan5 anonxme megu bidi a-novi yv mivsu 2covi5 gam y;e yrgov gin miasin xoryn g\a.an5 anonxme megu bidi a-novi yv mivsu 2covi5 gam y;e ardin me] yrgov hoci ullan5 anonxme megu bidi a-novi yv mivsu 2covi91 A,agyrdnyru harxovxin #isovsi7 8De4r5o|vr bidi badahi adiga91 An badasqanyx7 8Ar/ivnyru gu havakovin ho4n ovr tiag ga391

       #isovs a-ag mu q0syxav ir a,agyrdnyrovn5 xo3x dalov hamar ;e bedk e mi,d a.0;yl` a-anx whadylov1 Yv usav5 8Ka.aki mu me] tadavor mu gar5 or o4[ Asdov/me gu waqnar yv o[ al martoxme g\am[nar1 No3n ka.akin me] a3ri gin mun al gar5 or iryn gu timer yv gu qntrer7 Iravovnks ba,dbane haga-agortes1Tadavoru yrgar =amanag myr=yx tadu dysnyl5 saga3n i wyr]o3 usav inkniryn5 :eyv Asdov/me [ym waqnar yv martoxme [ym am[nar5 pa3x kani a3s a3rin ny.ov;ivn gov da3 in/i5 ir tadu dysnym5 orbeszi min[yv wyr] kows calow zis [anhancsdaxne91 Aba Deru ,arovnagyx7 8Lsyxek ;e i4n[ g\use anirav tadavoru1 Isg Asdova/ orka|n bidi hampyre ir undryalnyrovn gra/ aniravov;yan5 bidi [ba,dbane| zanonk5 oronk ci,yr ov xyryg iryn gu timyn1 A3o45 g\usym 2yzi or anonx iravovnku anmi]abes bidi ba,dbane1 Pa3x martov Ortin yrp ca35 arty0k havadk bidi cdne| yrgri wra391

       A3s a-agn al badmyx anonx5 oronk gu bar/yna3in ;e artar yn yv ovri,nyru g\arhamarhein18Yrgov hocinyr dajar caxin a.0;ylov5 megu` ‘arisyxi5 mivsu maksavor1 “arisyxin meg go.m gyxa/5 a-an2in g\a.0;er7 Asdova/ im5 ,norhagal ym kyzme` or ovri, martox nman 3a’,dago.5 anirav5 ,naxo. [ym5 gam a3s maksavorin bes al [ym1 A3l ,apa;u yrgov ancam /om gu bahym yv im ygamovdis dasnortu dajarin gov dam1 Isg maksavoru meg go.m gyxa/5 a[kyru a-anx wyr par2raxnylov govr/ku gu /y/er yv g\user7 Asdova/5 nyre my.avoris my.kyru1 G\usym 2yzi56 yzragaxovx #isovs56 o\[ ;e ‘arisyxin5 a3l maksavo4ru artaraxa/ cnax dovn7 orowhydyv ow or ir an2u gu par2raxne` bidi qonarhi5 yv ow or ir an2u gu qonarhyxne` bidi par2rana391


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001