Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Mard 24, 2001

IE 0r My/i Bahox

Srpox Manganxn Ka-asnix ork i Sypasdia gadaryxan1

Imasd7 3:1-8

Navm7 2:1-4

Ysa37 43:1-3

Yys7 6:10-18 

{arin tem ba3karylov zenkyru

       I wyr]o35 z0raxek Diro]mow yv ir amynagaro. Z0rov;yamp1 @yr wra3 a-ek Asdov/o3 sba-azinov;ivnu5 orbeszi garynak Sadana3in hnarknyrovn tem tnyl1 Orowhydyv myr badyrazmu martox hyd [e5 a3l` yrginki dag cdnovo. [ar ocinyrovn5 i,qanov;ivnnyrovn yv bydov;ivnnyrovn5 a3s qavar a,qarhi diragalnyrovn tem1 Ovsdi Asdov/o3 sba-azinov;ivnu a-ek5 orbeszi yrp [ar 0ru ca3` garynak yd m.yl [arin harova/nyru yv amen in[ unek` gancovn mnalov hamar1 Hydyvapar badrasd y.ek7 j,mardov;yamp amrabntyxek 2yr me]ku5 artarov;ivnu hacek zrahi bes5 yv qa.a.ov;yam Avydaranu karozylov badrasdagamov;ivnu hacek g0,igi bes1 Yv a3s polorin wra3` havadki wahanu a-ek5 orbeszi garynak maryl [arin ar2aga/ polor mqaxo. nydyru1

       A-ek nayv rgov;yan sa.avardu yv Sovrp Hociin sovru5 a3sinkn` Asdov/o3 q0sku1 A3s polorin hyd` a.0;yxek5 ;aqan2acin a.0;yxek dyvapar5 Sovrp Hociin 0cnov;yamp1 Ador hamar al` ar;ovn hsgyxek5 gadaryal 3aradyvov;yamp yv a.0;yxek polor havadaxyal y.pa3rnyrovn hamar1

Mad;7 13:43-52 

       A3n adyn artanyru aryvov bes bidi a3lin yrginki arka3ov;yan me]1 Agan] ovnyxo.u ;o. lse1

Bahova/ can2in 0rinagu

       6 Yrginki arka3ov;ivnu gu nmani ardi mu me] bahova/ can2i1 Yrp megu za3n cdne` grgin gu /a/ge ho.in me] yv ovraqov;ynen g4yr;a35 ir ampo.] ovnyxa/u gu /aqe ov gu cne a3t ardu1

Marcaridin 0rinagu

       6 Nmanabes5 yrginki arka3ov;ivnu gu nmani a3n waja-aganin5 or cy.yxig marcaridnyr gu nd-e1 Yrp ,ad ;angacin marcarid mu cdne` g4yr;a35 ir ampo.] ovnyxa/u gu /aqe yv gu cne a3t marcaridu1

Ov-ganin 0r inagu

       6 Tar2yal5 yrginki arka3ov;ivnu gu nmani /owu nydova/ ov-gani mu5 ovr amen dysag 2ovg gu p-novi1 Yrp lyxovi5 2gnorsnyru xamak gu ka,yn yv nsdylow 2ovgyru gu zadyn7 lavyru gu havakyn amannyrov me]5 isg anbednyru gu ;ayn1 Aha5 no3nbes bidi badahi a,qarhi waqjanin1 Hry,dagnyru bidi yllyn yv [aryru zadyn artarnyrovn me]en yv nydyn poxawa- hnoxin me]5 ovr anonk bidi lan yv grjdyn irynx ag-anyru1

       Aba #isovs harxovx ir a,agyrdnyrovn7

       6 Hasgxa|k polor usa/nyrs1

       6 A3o45 De4r56 usin anonk1

       #isovs usav anonx7

       6 A3sbes5 aha5 oyve )renki ovsovxi[ or yrginki arka3ov;yan a,agyrd gu ta-na35 gu nmani dandiro] mu5 or ir can2en tovrs gu pyre norn ov hinu1


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001