Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 Mard 22, 2001
IY 0r My/i Bahox

A7 Gorn7 8:5-9:23

       Orowhydyv ;ebed anovanabes gan yrgnavor yv yrgravor asdova/nyr5 in[bes or myr ,ovr]u gu dysnynk ;e gan pazma;iv 8asdova/9nyr yv pazma;iv 8der9yr5 pa3x myzi hamar meg Asdova/ ga35 Ha3ru5 orme sgizp a-a/ e amen pan5 yv mynk iryn hamar gank7 yv ga3 meg Der #isovs Krisdosu5 orovn mi]oxav sdy./ovyxav amen pan5 yv mynk anor mi]oxav gank1

       Pa3x a3s cidagxov;ivnu amynovn kow [ga31 Omank ty- min[yv hima q.ji harx g4ovnynan5 yrp gov-kyrovn zohova/ gyragovrnyren g4ovdyn7 yv orowhydyv irynx q.jmdanku dgar e5 irynk b./ova/ gu zcan1 Pa3x gyragovru [e or myz Asdov/o3 nyrga3ov;yan gu pyre1 O4[ ovdylow pan mu gu ,ahink5 o4[ al [ovdylow pan mu gu gorsnxnynk1 Pa3x5 zco3, y.ek7 [4ulla3 or 2yr azadov;ivnu ca3;ag.ov;yan badja- ta-na3 dgarnyrovn hamar1 Y;e megu dysne or tovn` or cidagxov;ivnu ovnis` myhyani mu me] sy.an nsdyr ys5 ink` q.jmdanku dgar y.o.u` bidi [ka]alyrovi| gov-kyrovn zohova/ gyragovrnyren ovdylov1 Yv aha5 kov 8cidov;ivn9t badja- bidi ulla3 or gorovsdi madnovi havadkow dgar y.pa3r mu5 orovn hamar Krisdos my-av1 Yv yrp a3sbes 2yr y.pa3rnyrovn hanteb my.k gu cor/ek` anonx dgar q.jmdanku wiravorylow5 Krisdosi tem my.k cor/a/ g4ullak1 Aha ;e in[ov5 y;e im ovdyls gu ca3;ag.yxne havadagix y.pa3rs` pnav mis [ym ovdyr5 orbeszi y.pa3rs [ca3;ag.yxnym1

A-akylagan iravasov;ivnnyr yv bardavorov;ivnnyr

       Mi;e azad [y|m7 mi;e a-akyal [y|m7 mi;e myr Der #isovs Krisdosu ys im a[kyrows [dysa|37 mi;e im a,qadankows [e|r or tovk Diro] badganyxak1 No3nisg y;e ovri,nyrovn hamar a-akyal [ym5 pa3x yv a3nbes 2yzi hamar` ym7 yv im a-akylov;yans gniku to4vk ek5 or Diro] gu badganik1

       Zis knnatado.nyrovn badasqans sa e76 Mi;e mynk iravovnk [ovni|nk myr a,qadankin ‘oqaren ovdylik gam qmylik sdanalov1 Mi;e iravovnk [ovni|nk myr havadagix ginu myzi hyd ,r]yxnylov5 in[bes mivs a-akyalnyru5 Diro] y.pa3rnyru yv Gy’as g4unyn1 Mia3n ys ov Pa-napa|su iravovnk [ovnink Avydarani karozov;yamp abrovsd ,ahylov1 O|r zinovoru ir sy’agan /aqsow zinovorov;ivn g4une1 Ga|3 megu or a3ci dnge yv anor bdov.en [wa3yle1 Ga|3 howiv mu or o[qarnyrovn ga;en ,ja,age1 Pa3x mi;e barzabes martga3in ‘or2a-ov;ya|mp e or a3s panyru g4usym7 Asdov/o3 )renkn al no3n panu [4u|syr1 Artaryv )renkin me] crova/ e7 8Galin me] a,qado. yzin tovn[u mi4 gabyr91 Asdova/ yznyro|w mdahocova/ er mi;e7 [e| or myzi hamar e or g4use adiga5 in[bes tar2yal myzi hamar crova/ e hydyvyalu7 8Hyrgo.u 3o3s bedk e ovnyna3` or hyrge5 yv xorynu gamno.u ange wa3ylylov 3o3su bedk e ovnyna3 orbeszi gamne91 Y;e mynk hocyvor syrm xanyxink 2yr me]5 ,a|d e` y;e niv;agan parik hn2ynk 2yzme1 Yv y;e ovri,nyr iravovnk gu sybyn a3t pariknyru wa3ylyl 2yzme5 mynk avyli iravovnk [ovni|nk1 Pa3x myr a3s iravovnku yrpyk [cor/a/yxink7 a3l` amen pani gu hampyrynk orbeszi oyve panow arcylk [ullank Krisdosi Avydaranin dara/man1 {e|k cidyv5 or dajarin me] /a-a3o.nyru dajaren gu gyragrovin5 yv zoharanin wra3 zoh madovxano. Kahananyru irynx pa=inu g4ovnynan ange1 No3nbes al Deru Avydaranu karozo.nyrovn hraman dovav or Avydarani karozov;yamp abrin1 Pa3x ys a3t iravovnknyren oyve megu [cor/a/yxi1 O4[ al a3s panyru gu crym` a3tbisi iravovnknyr sdanalov hamar1 Gu naqundrym my-nil` kan ;o3l dal or oyve megu a3s bar/anks in2me a-ne1 An,ov,d bar/ynalik pan mu [ovnim` yrp Avydaranu gu karozym5 orowhydyv bardavor ym adiga unylov5 yv wa3 in/i` y;e [karozym1y;e azad gamkows unei karozov;ivnu5 war2adrov;ivn bidi agngalei7 pa3x im gamkows [e or g4unym5 kani Asdov/me in/i 3an2nova/ bardaganov;ivnu mun e1 Isg war2adrov;I|vns1 War2adrov;ivnu bidi ulla3 a3n` or 2ri0ren karozym Avydaranu5 [cor/a/ylow a3n iravovnknyru or ovnim ypryv Avydarani karozi[1

       Artaryv5 ;ebed azad ei5 oyve megovn yn;aga3 [ei5 pa3x inkzinks polorin /a-a3 tar2ovxi` orbeszi ,adyru sira,ahim1 Hryanyrovn hyd Hrya3i bes y.a3` orbeszi Hryanyru sira,ahim5 a3sinkn Mowsisagan )renkin yr;aga3 martox hyd` )renkin yr;aga3 martov bes abryxa35 haga-ag a3lyvs a3t )renkin yr;aga3 [ullalovs5 orbeszi )renkin yn;aga3 y.o.nyru sira,ahim1 Mowsisagan )renku [jan[xo. Hy;anosnyrovn hyd` hy;anosi bes y.a35 zanonk yvs sira,ahylov hamar1 O4[ ;e Asdov/o3 )renken tovrs yga3`5 a3l` Krisdosi 0renkin yn;argovyxa31 Havadkow dgarnyrovn hyd` dgari bes y.a3` orbeszi zanonk al sira,ahim1 Meg q0skow5 amynovn hyd ame4n in[ y.a35 orbeszi amen cnow garynam omank ‘rgyl1 Yv a3s poloru g4unym` Avydaranin siro3n5 orbeszi anor dara/man masnagxov;ivns pyra/ ullam1


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001