Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Mard 18, 2001

T7 GIVRAGE KA_ASNORTAX MY? BAHOX

DNDYSIN

Ysa3i Marcarei cirken (56.1-57.21)

       Deru a3sbes g\use7

       8 Iravovnk 3arcyxek yv artarov;ivn urek5 orowhydyv aha m0dyxav =amanagu yrp bidi ‘rgym 2yz5 hasav =amanagu yrp bidi o.ormim 2yzi1 Yrani a3n martovn or artarov;ivn g\une yv iravovnku gu 3arce5 im <apa;nyrs gu bahe yv [i b./yr zanonk5 yv gu tatri aniravov;ivn cor/yle91

       Diro] havadaxa/ oyve 0darazci ;o. [qorhi yv [use7 8Deru zis ir =o.owovrtin me] bidi [untovni95 yv oyve nyrkini ;o. [mda/e5 usylow7 8ys anbdov. /a- mun ym5 Deru zis [\untovnir91

       Deru a3sbes g\use7

       8A3n nyrkininyru oronk im <apa;nyrs gu bahyn5 g\undryn a3n panyru zor ys g\ovzym yv im Ovqdis havadarim gu mnan5 im dans yv im =o.owovrtis me] avyli lav dy. yv badiv bidi dam anonx5 kan im ortinyrovs yv tovsdryrovs7 anonx bidi dam 3avidynagan badiv mu or pnav bidi []n]ovi1

       Isg a3n 0darazcinyru oronk in/i havadaxin in/i /a-a3ylov hamar5 yv im anovns siryxin` in/i /a-a3 yv a.aqin ullalov hamar5 yv polor anonk` im <apa;nyrs gu bahyn yv [yn b./yr5 yv im Ovqdis havadarim gu mnan5 zanonk im sovrp ly-s bidi danim yv zirynk bidi ovraqaxnym im a.0;ki dans me]7 bidi untovnim im Sy.anis wra3 irynx madovxa/ o.]ageznyrn ov zohyru5 orowhydyv im dovns a.0;ki dovn bidi ulla3 polor hy;anosnyrovn hamar91

       A3sbes g\use Der Asdova/ or Isra3eli xrova/ zavagnyru gu =o.we7 8Bidi =o.wym 0darazcinyru yv im =o.owovrtis miaxnym91

       Yge4k5 ow ta,di cazannyr5 ygek gyrek im =o.owovrts5 o4w anda-i cazannyr1

       Dyse4k5 aha5 govrxa/ yn anor a-a]nortnyru5 i wijagi [yn tadylov7 gu nmanin hamr ,ovnyrov oronk [yn grnar ha[yl7 ango.in g\yrazyn5 knanal gu siryn1

       Irynx hociow anyrys ,ovnyrov gu nmanin7 [ariken [yn g,danar5 orowhydyv gorsnxovxa/ yn irynx tado.ov;ivnu1 Amenkn al irynx ovza/u urin5 ivrakan[ivru ir ,ahu hydabntylow1 Usin7 8Ygek cini a-nynk yv qmynk` min[yv cinownank5 orowhydyv wa.n al a3s0rovan bes yv ,ad avyli lav bidi ulla391

       Dysek i4n[bes artaru gu gorsovi yv oyve megu hoc [\unyr7 artar martigu a,qarhen gu wyrxovin yv oyve megu [\antrata-nar ;e a,qarhi aniravov;yan badja-ow aniga gu wyrxovi1 Pa3x aniga qa.a.ov;yamp cyryzman bidi mdne5 orowhydyv Asdova/ e or za3n wyrxovx a,qarhen1 Isg tovk ho4s ygyk5 an0ren zavagnyr5 bo-nignyrov yv ,naxo.nyrov syrovnt1O|w gu /a.rek5 oro|v tem 2a3n gu par2raxnek gam oro|vn tem 2a3n gu par2raxnek gam oro|vn timax gu ‘or2ek artaranal5 mi;e tovk [undryxi|k 2yr gorovsdu5 o4w an0ren syrovnt1

       Tovk [ei|k or anda-aqid /a-yrovn dag 2yr  girkyru hrahro. asdova/nyrov g\a.0;eik yv 2oryrov qoru5 =a3-yrov clqovn gam kara3rnyrov me] 2yr zavagnyru gu mor;eik1

       A3t kare gov-ky4ru bidi ullan aha 2yr pa=inu7 ano4nk bidi ullan 2yr =a-ancyliku5 orowhydyv anonx a-]yv ;a’yxik 2yr cininyru yv anonx madovxanyxik 2yr zohyru1 yv g\ovzek or a3s polorin wra3 [pargana|m56 g\use Deru561

       Par2r lyran par2ovnkin trik 2yr bo-nigov;yan ango.inu5 hon ylak zoh  madovxanylov1 @yr dovnyrovn t-nyrovn trantignyrovn ydin al a3t gov-kyrovn 3i,adagnyru gaqyxik5 gar/ylow or in2me hy-ov mnalow avyli pan mu bidi cdnek1 @yr ango.innyru la3nxovxik5 a3r homaninyrov hyd ango.in mdak yv antatar bo-ngov;ivn urik anonx hyd1 )dar yrgirnyre pazma;iv  asdova/nyr ortycryxik5 yv dagavin ovri,nyr al ‘nd-ylov hamar nyrga3axovxi[nyr .rgyxik 2yr sahmannyren tovrs7 a3nkan novasdaxak or no3nisg t=oqken 2yzi asdova/ mu ‘nd-yxik1 Yv ;ebed nor asdova/nyr ‘nd-ylen 3ocnyxak5 pa3x pnav [usik7 8A4l gu pave95 orowhydyv qorhyxak ;e anonk grnan 2yzi o3= dal5 yv ovsdi [hnazantyxak in/i1 Orme| waqxak gam sarsa’yxak or ovraxak zis yv [3i,yxik ancam5 mo-xak zis yv 2yr hocn ancam [urik1 Ys al hima 2yz dysnylow hantyr2` bid  andysym5 orowhydyv 3avidynagan Asdova/n ym ys5 yv tovk adiga cidnalow hantyr2` [waqxak in2me1

       Hima 2yzi xo3x bidi dam 2yr artarov;ivnu` 2yzi 3a3dnylow 2yr [ariknyru5 oronk bidi [0cnyn 2yzi1 @yr a3t gov-kyrovn bidi a.a.agek5 pa3x anonxme oyve megu 2yz bidi [‘rge 2yr ny.ov;ynen5 orowhydyv howu bidi k,e 2yr asdova/nyru yv mrrigu zanonk bidi dard.ne1 Min[ty- anonk oronk in/i 3ovsaxa/ yn` anonk yrgiru bidi sdanan orbes war2adrov;ivn5 im sovrp ly-s bidi =a-ancyn1 A3n adyn bidi usyn78Jampanyru makryxek7 im =o.owovrtis jampen wyrxovxek amen qo[untod91

       A3sbes g\use par2ryal Deru or par2ovnknyrovn me] gu pnagi 3avidyan5 an` or sovrpyrovn me] Sovrpn e7 Par2yal DER e anor anovnu7 or ir sovrpyrovn me] gu pnagi5 hampyrov;ivn gov da3 ungjova/nyrovn yv gyank gov da3 srdapygnyrovn5usylow7 8#avidyan wre=qntir bidi [ullam5 mi,d 2yzi pargaxa/ bidi [mnam7 [e| or ys ym hocin dovo.u5 ys sdy./yxi polor ,ovn[yru1 Garj =amanag mu drdmyxovxi im =o.owovrts im my.kyrovn badja6 -ow7 harova/yxi za3n5 yrys tar2ovxi ange5 an srdny.a/` avyli umposdaxav yv ir ovza/u urav1

       Pa3x ys ir qorhovrtnyrn ov cor/yru dysa3 yv za3n p=,gyxi7 im q0skows mqi;aryxi za3n` j,marid mqi;arov;ivnu dalow iryn yv ir scavornyrovn1 Qa.a.ov;yan wra3 qa.a.ov;ivn dovi ;e` hy;anosnyrovn yv ;e im =o.owovrtis5 g\use Deru56 yv ys bidi p=,gym zirynk1 Isg an0rennyru bidi /’an /owov mu bes or hancisd [ovni pnav5 yv orovn ]ovryru xyq ov gav tovrs gu nydyn1 A3o5 ampari,dnyru qa.a.ov;ivn bidi [cdnyn956 g\use Deru1

B0.os A-akyali go.me Y’ysaxinyrovn crova/ namagen (4.17-5.14)

       Art5 Diro] go.me g\aztararym 2yzi76 [ulla3 or grgin ta-nak a3n gynxa.in orow hy;anosnyru g\abrin anmd0ren1 Anonx midku qavara/ e7 irynx dcidov;yan yv 3ama- andarpyrov;yan badja-ow 0daraxa/ yn Asdov/o3 gyankin5 yv kani a3t gyankin 3o3su [ovnin5 irynk zirynk ana-agov;yan dova/` amen b./ov;ivn gu cor/yn an3ac0ren1 pa3x ys 2yzi sorwyxovxi ;e a3t [e4 Krisdosi jampan1 Tovk lsyxik ir badcamnyru yv iryn mianalow sorwyxak ;e #isovsi me] e j,mardov;ivnu1 Ovsdi mo-xe4k 2yr hin inknov;ivnu5 a3sinkn 2yr naqgin abrylagyrbu5 or qapovsig xangov;ivnnyrow abagana/ er5 wyranorocovyxek hociow` 2yr mda/ylagyrbu ‘oqylow5 yv y.ek nor mart mu5 Asdov/o3 badgyrin hama2a3n sdy./ova/7 yv abryxek j,marid gyanku5 artarov;yamp ov srpov;yamp1

       Hydyvapar sdaq0sov;ynen hra=aryxek1 8Amen mart j,mardov;ivnu ;o. use ir ungyro]95in[bes g\use marcaren5 orowhydyv Krisdosi miaxa/ ullalow` irarov antamnyr ynk1 Yv5 in[bes sa.mosyrcovn g\use7 8No3nisg yrp parganak` [ulla3 or my.an[ek97 yv pargaxa/ [mnak min[yv irigovn1 Pnav a-i; mi4 dak sadana3in1 Ow or co.ov;yamp g\abrer ;o. a3lyvs [co.na35 a3l war=ovi artar wasdagow o4[ mia3n ir haxu ,ahylov5 a3l nayv parik cor/ylov` 0cnylow anonx oronk gar0d yn1 Oyve dcy. q0sk [ylle 2yr pyrnen1 Q0syxek mia3n in[ or bedk e5 in[ or pari e` ovri,nyrovn havadku amrabntylov hamar5 orbeszi lso.nyru ,norhkow lyxovin1 Mi4 drdmyxnek Asdov/o3 Sovrp Hocin5 orow gnkovyxak` ‘rgov;yan 0rovan hasnylov hamar1 @yzme armadaqil urek amen ta-nov;ivn5 pargov;ivn ov za3ro3;5 bo-[udovk yv ha3ho3ov;ivn5 yv a-a]ku a-a/ g\ullak anonx [ar hydyvanknyrovn1 Irarov hanteb ka.xr ov c;a/ y.ek yv nyryxek irarov5 in[bes Asdova/ al Krisdosi mi]oxav nyryx myzi1

       Asdov/o3 nmanyxek5 orbes ir siryli ortinyru5 yv sirow ,ar=yxek5 a3nbes in[bes Krisdos myz siryx yv myz ‘rgylov hamar inkzinku Asdov/o3 un/a3yx orbes anov,ahod badarac yv zoh1 Bo-ngov;yan5 oyve b./ov;yan gam acahov;yan q0skn isg ;o. [ulla3 2yr me]5 orowhydyv a3tbes gu wa3yle havadaxyalnyrovn1 Wa3yl [e or lgdi yv ampari,d q0sagxov;ivnnyrow gam qy.gadagov;yamp zpa.ik7 a3l` 2yr q0sagxov;ivnu mi,d cohapanov;ivn bedk e ulla31 Meg pan wsdah cidxek5 ;e oyve megu or bo-ngov;ivn g\une5 b./aser e gam acah6 yv acahov;ivnu g-aba,dov;ivn e6 =a-ancov;ivn bidi [ovnyna3 Krisdosi yv Asdov/o3 arka3ov;yan me]1 Hydyvapar [ulla3 or oyve megu barab q0skyrow 2yz qape7 orowhydyv a3s panyrovn hamar Asdova/ ir pargov;ivnu bidi ;a’eanqrad martox wra31 Asge ydk oyve 3arapyrov;ivn mi4 ovnynak a3nbisinyrovn hyd5 orowhydyv ;ebed =amanag mu qavar eik5 saga3n hima or Diro] miaxak` lo3s ek1 Hydyvapar lo3si ortinyrovn wa3yl 2yvow abryxek7 orowhydyv lo3si bdov.nyrn yn` parov;ivnu5 artarov;ivnu yv j,mardov;ivnu1 }anaxek hasgnal ;e Asdova/ i4n[ g\ovze 2yzme5 yv pnav masnagix mi4 ullak qavarin cor/yrovn5 oronk Asdov/o3 gamyxa/  bdov.nyru [yn dar1 Unthaga-agu5 2a.gyxek zanonk5 orowhydyv mov;in me] gu cor/ovin anonx ararknyru oronx masin q0siln isg am0; e1 Pa3x polor a3t /a/ovg ararknyru Krisdosi lo3sow gu 3a3dnovin yv gu 3antimanovin5 orowhydyv lo3su go 3a3dne amen pan1 Aha ;e in[ov marcaren g\use7 8Ar;nxi4r7 o4w knaxa/7 to4vrs ygovr my-ylov;ynet5 yv Krisdos bidi lovsavore kyz91

#isovs Krisdosi Avydaranen usd >ovgasi (16.1-31)

      Ir a,agyrdnyrovn #isovs a3s a-agu badmyx76

       My/aharovsd mart mu gar5 or ir sdaxova/knyrovn wyragaxov dndys mu ovner1 Yrp dndysin masin martig ampasdanov;ivn urin5 usylow ;e ir diro] harsdov;ivnu gu wadne5 my/aharovsdu gan[yx zink yv usav7 8I|n[ yn kov masit a3s usova/nyru1 Kyzi 3an2na/ polor sdaxova/knyrovs ha,ivu dovr1 A3lyvs im dndyss [ys grnar ullal91 Dndysu inkniryn qorhyxav7 8I|n[ grnam unyl7 aha ders zis dndysov;yan ba,d0nen gu zrge1 Panovorov;ivn [ym grnar unyl5 movralov g\am[nam1 Saga3n cidym ;e i4n[ bedk e unym5 or yrp ders dndysov;yan ba,d0nen hy-axne5 martig zis untovnin irynx dovnyren nyrs91 Aba meg a- meg gan[yx ir diro] bardagannyru yv a-a]inin harxovx7 8O|rkan bardk ovnis diro]s91 An badasqanyx78Yrgov harivr ;i;y. 2e;91 Dndesu usav7 8Ahavasig bardamovrhagt7 nsde4 yv anmi]abes cre` harivr91 #ydo3 harxovx mivsin7 8To|vn orkan bardk ovnis91 An badasqanyx7 8 {ors harivr 3isovn barg xoryn91 Dndysu usav7 8Ahavasig bardamovrhagt7 nsde4 yv cre4 yryk harivr 3isovn91 Deru asiga lsylow cowyx anirav dndysu ir hnaramdov;yan hamar1 Orowhydyv a3s a,qarhi martigu irynx cor/yru warylov me] avyli jarbig yn kan lo3si ortinyru1 Yv ys g\usym 2yzi76 A,qarhig harsdov;ivnu cor/a/yxek a3nbes` or Asdov/o3 parygamov;ivnu ,ahik5 orbeszi yrp a3s a,qarhen yllek5 2yz 3avidynagan 3argyrov me] untovnin1

       8Ow or ‘okr /a-a3ov;yan me] havadarim e5 my/in me] al havadarim e7 isg ow or ‘okr /a-a3ov;yan me] anhavadarim e5 my/in me] al anhavadarim e1 Hydyvapar5 y;e a,qarhig harsdov;ivnu cor/a/ylovn me] havadarim [y.ak5 j,marid harsdov;ivnu o|w bidi wsdahi 2yzi1 A3sinkn5 y;e havadarim [y.ak a,qarhig harsdov;yan5 or 2yru [e5 in[be|s g\ovzek or Asdova/ 2yzi da3 2yzi sbaso. j,marid harsdov;ivnu1 O4[ meg /a-a3 grna3 yrgov deryrov /a-a3yl5 orowhydyv ga4m megu bidi ade yv mivsu sire5 ga4m megu bidi my/are yv  mivsu  arhamarhe1 {ek grnar ;e4 Asdov/o3 /a6 -a3yl  yv ;e4 tramin91

“aisyxinyru5 oronk tramaser ein5 yrp a3s poloru lsyxin5 sgsan hycnyl zink1 #isovs usav anonx7 8Tovk 2yz ovri,nyrovn artar xo3x gov dak5 saga3n Asdova/ cide 2yr sirdyru1Orowhydyv martox a[kin ‘a-avoru Asdov/o3 a[kin anarc e1 Mowsesi )renku yv marcarenyrov ovsovxovmnyru min[yv #owhannes i z0rov ein7 ange astin Asdov/o3 arka3ov;ivnu g\avydaranovi yv amen mart gu ‘ov;a3 p-nov;yamp nyrs mdnyl1 Avyli tivrin e5 or yrginkn ov yrgiru gorsovin5 kan )renkin amyna’okr da-u1

8Ow or ir ginu ar2age yv ovri, mu a-ne5 gu ,na37no3nisg gu ,na3 an5 or ar2agova/ gno] hyd g\amovsnana31

8My/aharovsd mart mu gar5 or pyhyz yv /irani hacovsdnyr gu hacner yv amen 0r ‘a-avor qnjo3k g\uner1 >azaros anovnow a.kad mun al gar5 or anor tran a-]yv gu nsder yv gu 3ovsar ir ‘oru lyxnyl my/aharovsdin sy.ani avylxovknyrow1 >azaros werkyrow /a/gova/ er5 yv ,ovnyr gov ca3in ir werkyru gu lizein1 A.kadu my-av yv hry,dagnyru zink darin Aprahami m0d1 My/aharovsdn al my-av yv ;a.ovyxav1 T=oqkin me]5 min[ my/aharovsdu gu dan]over5 a[kyru par2raxovx yv hy-ovn Aprahamu dysav5 in[bes nayv >azarosu or gu nsder anor kow1 My/aharovsdu a.a.agyx7 8Ha43r Apraham5 o.orme4 in/i yv .rge >azarosu or madin /a3ru ]ovrin ;a;qe yv zowaxne lyzovs5 orowhydyv a3s gragin me] /araven gu da-abim91 Apraham usav anor7 8Ortya4g5 3i,e ;e i4n[bes tovn kov gyankit un;axkin amen parik wa3ylyxir5 min[ >azaros [ar[arovyxav1 Hima an hos gu hancsdana35 min[ tovn hon gu da-abis1 Cidxi4r nayv5 or my/ antovnt mu ga3 myr yv 2yr mi]yv1 Y;e ovzyn a3sdy.en 2yr m0d anxnil` [yn grnar5 yv o[ al megu honge myr m0d grna3 cal91 My/aharovsdu usav7 8G\a.a[ym5 Ha43r Apraham5 >azarosu .rge im h0rs dovnu ovr hinc y.pa3rnyr ovnim5 ;o. zanonk naqazcov,axne5 orbeszi anonk al dan]anki a3s wa3ru [can91 Apraham usav anor7 8Anonk Mowsesi )renkn ov marcarenyru ovnin5 ;o. anonx badovirannyru lsyn yv cor/atryn91 My/aharovsdu usav7 8Adiga pavarar [e5 Ha3r Apraham7 Pa3x y;e my-ylnyren megu 3arov;ivn a-ne yv yr;a3 irynx5 bidi aba,qaryn91 Apraham badasqanyx7 8Y;e Mowsesi )renkin ov marcatenyrovn mdig [yn unyr5 my-ylnyren 3arov;ivn a-no. mun al bidi [garyna3 hamozyl zirynk91


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001