Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Mard 17, 2001
I 0r My/i Bahox1 Srpo3n #owhannov Yrovsa.yma3 ha3rabydin5 yv srpox ha3rabydaxn myrox` #owhannov )2nyxvo3n5 #owhannov Orodnyxvo3n yv Cricori Da;yvaxvo3n1

A-ag7 20:6-22

Prk74:21-24

P7 Gorn7 4:1-11

Hocyvor can2 ho.y.en an0;nyrov me]

       Hydyvapar [ynk 3ocnir a3s ba,d0nen5 or Asdova/ myzi dovav ir o.ormov;yamp1 Hra=ara/ ynk waraco3ri ydin niv;ova/ am0;ali cor/yren5 a3sinkn` qoramantov;ivn i cor/ [ynk tnyr yv Asdov/o3 q0sku [ynk nynca’oqyr7 a3l paxe i pax j,mardov;ivnu gu 3a3dararynk5 yv a43sbes gu nyrga3anank martox a-]yv5 in[bes bidi uneink Asdov/o3 a-]yv1 Isg haga-ag asor5 y;e myr karozov;ivnu mov; gu ;ovi omanx5 mov; gu ;ovi mia3n anonx` oronk gorovsdi jampovn me] yn1 A3s a,qarhi 8asdova/9u ngadova/ Sadanan govrxovxa/ e a3t anhavadnyrovn midku5 orbeszi [ulla3 or Avydaranin pyra/ lo3su /aci anonx me]5 a3sinkn` dysnyn ‘a-ku Krisdosi5 or andysanyli Asdov/o3 badgyrn e1 Saga3n mynk myr an2yru [e or gu karozynk5 a3l Deru` #isovs Krisdosu gu karozynk yv #isovsi siro3n mynk myz 2yr /a-anyru tar2ovxa/ ynk1 Orowhydyv Asdova/ ink or usav` 8qavarin me] lo3s ;o. /aci9 ink myr sirdyrovn me] /acyxav5 orbeszi lovsavorovink yv Asdov/o3 ‘a-ku jan[nank #isovs Krisdosi an2in me]1

       Art5 a3s can2u myr me] gu grynk` gave an0;nyrov bes5 orbeszi 3sdag0ren yryvi` ;e a3s ansahman z0rov;ivnu Asdov/me e or gov ca35 yv o4[ ;e myzme1 Amen dysag ny.ov;ivn ovnink5 pa3x ungjova/ [ynk7 dacnabi madnova/ ynk5 pa3x 3ovsahad [ynk7 hala/anknyr anbagas yn5 pa3x lkova/ [ynk7 3ajaq qo,dancova/` pa3x qordagova/ [ynk1 <arovnag #isovsi mahu myr marminnyrovn me] gu grynk5 orbeszi #isovsi gyankn al myr marminnyrovn me] 3a3dnovi1 Orkan adyn or g4abrink` mi,d mahovan gu madnovink #isovsi siro3n5 orbeszi nayv #isovsi gyanku 3a3dnovi myr mahganaxov marminnyrovn me]1

#owh6 9:39-10:10

#isovs usav7

6 Tadasdan unylov yga3 a3s a,qarhu5 orbeszi [dysno.nyru dysnyn yv anonk or gu dysnyn` govrnan1

“arisyxinyrer omank5 or ,ovr]n ein5 lsyxin asiga ov harxovxin7

6Arty0k my|nk al go3r ynk1

#isovs anonx badasqanyx7

6Y;e go3r ulla3ik` my.k bidi [ovnyna3ik7 pa3x kani g4usek ;e gu dysnek5 gu n,anage` ;e 2yr my.avor ullalu gu hasdadek1

Pari yv ka] howivu

6 Hasdad cidxek5 an or o[qarnyrovn ‘araqu t-nen [i mdnyr5 a3l ovri, dy.e gu maclxi5 aniga co. e yv avazag7 isg an or t-nen gu mdne5 aniga o[qarnyrovn howivn e1 T-nabanu tov-u gu pana3 anor yv o[qarnyru ir 2a3nin gu hydyvin1 Irynx anovnnyrow gu gan[e ir o[qarnyru yv tovrs gu dani zanonk1 Yv yrp o[qarnyru tovrs hane` i4nk g4a-a]norte5 yv o[qarnyru gu hydyvin iryn5 orowhydyv ir 2a3nu gu jan[nan1 )darin [yn hydyvir7 unthaga-agu5 gu ‘aq[in ange5 orowhydyv 0darnyrovn 2a3nu [yn jan[nar1

#isovs a3s a-agu q0syxav anonx5 saga3n anonk [hasgxan ;e i4n[ usyl g4ovzer irynx1 Ovsdi #isovs usav anonx7

6 Hasdad cidxek ;e y4s ym o[qarnyrovn tov-u1 Polor anonk oronk in2me a-a] ygan5 co. ein yv avazag7 pa3x o[qarnyru anonx [hydyvyxan1 Y4s ym tov-u1 Ow or in2me anxnylow nyrs mdne` bidi ‘rgovi7 bidi mdne yv ylle yv jarag cdne1 Co.u gov ca3 mia3n co.nalov5 sbannylov yv ‘jaxnylov hamar1 Ys yga3` orbeszi gyank ovnynan yv lyxovn gyank ovnynan1

 


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001