Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 Mard 15, 2001
+U 0r My/i Bahox

Ysa37 45:16-26

Yys7 3:14-4:13

Krisdosi seru jan[nal

       Ador hamar al /ovngi gov cam myr Diro] #isovs Krisdosi H0ru a-]yv5 orme ir co3ov;ivnu g4a-ne yrgna3in ;e yrgravor oyve azcadohm5 orbeszi ir joq a-kin hama2a3n 2yzi z0rov;ivn da3` or ir Hociowu amrabntovik nyrknabes5 yv 2yr havadkin mi]oxav Krisdos 2yr sirdyrovn me] pnagi1 G4a.0;ym or siro3 me] armadanak yv  hasdadovn himyr ovnynak5 orbeszi garynak hasgnal5 Asdov/o3 polor undryalnyrovn hyd miasin5 Krisdosi siro3n ampo.]agan daro.ov;ivnu` ir la3nov;yamp ov yrgarov;yamp5 ir par2rov;yamp ov qorov;yamp1 A3o45 orbeszi jan[nak Krisdosi seru5 or oyve midki haso.ov;ynen wyr gu mna35 orbeszi lyxovik Asdov/o3 ampo.]agan liov;yampu1

       Ovsdi a-k Asdov/o37 anor or myr me] nyrcor/o. ir z0rov;yamp` mi,d al myr qntra/en ov myr qorha/en ,ad avylin g4une1 Ygy.yxvo3 me] Krisdos #isovsi mi]oxav a-k iryn` polor =amanagnyrov syrovntnyrovn go.me5 3avidyans 3avidynix7 amen1

Polors meg marmin

       Art5 ys` or Diro] hamar pandu gu cdnovim` g4a.a[ym5 abryxek a3nbes` in[bes gu wa3yle 2yr go[ovmin5 orovn hraviryx 2yz Asdova/1 Mi,d qonarh ov hyz y.ek yv hampyradar5 yv 2yr seru xo3x dovek` hantovr=ylow irarov1 }anaxek Sovrp Hociin ,norha/ miov;ivnu bahyl qa.a.ov;yan ,a.gabow1

       Meg e marminu yv meg` Sovrp Hocin

       In[bes meg e 3o3su` orovn

       Hraviryx 2yz Asdova/1

       Meg e Deru5 meg` havadku5

       Or gu dire polorin5

       Gu cor/e polorin untme]en5

       Yv gu mna3 polorin me]1

       Pa3x myzme ivrakan[ivrin ,norhk mu drova/ e5 Krisdosi barcyva/ [aow1 Aha ;e in[ov Sovrp cirku g4use76

       8Par2ovnknyru ylav`

       pazma;iv cyrinyr danylow ir hyd5

       yv barcyvnyr pa,qyx martox91

       8Ylav9 usylow i|n[ usyl g4ovze1 Usyl g4ovze` ;e naq yrgri sdorin go.mu i]av1 An or i]av` no3n inkn e or polor yrginknyren wyr par2raxav5 irmow lyxnylov hamar ampo.] diyzyrku1 Yv inku` Krisdosn er or 8barcyvnyr pa,qyx martox95 orbeszi omank a-akyal ullan5 omank` marcare5 omank avydarani[5 omank` howiv yv ovsovxano.5 Asdov/o3 =o.owovrtu badrasdylov yv Asdov/o3 /a-a3ov;yan me] tnylov hamar5 orbeszi Krisdosi marminu` ygy.yxin aji ov z0rana35 min[yv polors hasnink havadki ampo.]agan miov;yan yv Asdov/o3 Ortiin jana[o.ov;yan7 a3sinkn` min[yv hasnink havadki [aahasov;yan5 Krisdosi gadaryal nmanov;yan1 Orbeszi asge ydk [nmanink yryqanyrov5 oronk aliknyrov hyd gu darovpyrin yv zanazan wartabydov;yamx howyren gu k,ovin qapypa3 martox go.me5 oronk qoramang hnarknyrow gu qapyn ov gu moloryxnyn1 


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001