Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 Mard 13, 2001
+Z 0r My/i Bahox

Ypr7 11:1-31

Havadki anxyal aqo3yannyru

       I|n[ e havadku1 Havadk` gu n,anage wsdah ullal a3n panyrovn` oronx gu 3ovsank yv hamozova/ ullal a3n panyrovn` oronk [yn yryvir1 Art5 a3sbisi havadkow mun er5 or naqni =amanagnyrov martig Asdov/o3 go.me untovnovyxan1

       Havadkow e or gu hasgnank diyzyrkin sdy./ovmu Asdov/o3 q0skow5 orow dysanyli a3s diyzyrku o[in[en co3axav1

       Ir havadkow er or Apel Ga3enen ,a4d avyli lav zoh madovxanyx Asdov/o3 yv a3t havadkin hamar al Asdova/ wga3yx ir artar ullalovn masin5 untovnylow ir madovxa/ novernyru1 Yv ;ebed Apel my-av5 pa3x ir havadkin 0rinagu q0sovn gu mna3 mi,d1

       Ir havadkin hamar er or Ynowk yrgink ‘oqatrovyxav5 a-anx mah dysnylov7 yv ir marminu [cdnovyxav5 kani Asdova/ za3n ‘oqatra/ er arten1 Sovrp cirkyru gu wga3yn5 ;e yrgink ‘oqatrovyle a-a]` Ynowk Asdov/o3 hajov;ivnu ,aha/ er1 Isg a-anx havadki angaryli e Asdov/o3 hajov;ivnu ,ahil1 Artaryv5 Asdov/o3 m0dyxo.u bedk e havada3` ;e an co3ov;ivn ovni yv gu war2adre anonk or zink gu ‘nd-yn1

       Ir havadkow er or No3 yrgiv.a/ov;yamp ansax Asdov/me sdaxa/ ir hrahancin` calik yv ty- andysanyli panyrov masin5 yv dabanu ,inylow ir undaniku ‘rgyx1 No3 ir havadkow` ir =amanagi martigu tadabardyx yv =a-ancyx havadken ygo. Artarov;ivnu1

       Ir havadkow er or Apraham hnazantyxav Asdov/o3 go[in5 or ylle yr;a3 a3n dy.u` or ipryv =a-ancov;ivn bidi sdanar7 yv jampa3 ylav5 a-anx cidnalov ;e o4vr g4yr;a31 Havadkow er or bantovqdi bes abryxav a3n 0dar yrgrin me]5 or Asodva/ qosdovmow iryn dova/ er5 yv wrannyrov dag pnagyxav Isahagi yv #agopi hyd miasin5 oronk no3n qosdaxova/ yrgrin =a-ancortnyrn ein1 Orowhydyv ink gu sbaser a3n mivs mna3ovn ka.akin orovn jardarabydn ov ,ino.u Asdova/ e1

       Ir havadkow er or Sa-a ink al5 or amovl er5 orty/nov;yan syrmu untovnylov z0rov;ivnu sdaxav yv ir 3a-a]axa/ darikin me] zavag /nav5 orowhydyv wsdahov;ivn ovnyxav Asdov/o3 wra35 or zavag qosdaxav iryn1 Yv a3sbes5 miag an2e mu5 Aprahamen5 or a3lyvs syrntacor/ylov angaro. gu sybover5 ampo.] syrovntnyr /nan5 yrginki asd.yrovn [a’ an;iv yv /owyzri avazahadignyrovn [a’ anhamar1

       #I,ova/ polor an2yrn al havadkow my-an5 a-anx qosdaxova/ panyru sdaxa/ ullalov7 a3l mia3n hy-oven dysan zanonk yv ovraqaxan5 qosdowanylow` ;e irynk 0dar yv bantovqd yn a3s a,qarhin me]1 Art5 a3s 2yvow arda3a3dovo.nyru 3sdag0ren xo3x gov dan` ;e ha3rynik mu gu ‘nd-yn1 A3t ha3ryniku y;e a3n yrgiru ullar` ovrge irynk ylan5 hon wyrata-nalov =amanagu ovnein1 Pa3x iraganin me] avyli aznovagan ha3ryniki mu5 yrgnavor ha3rynikin gu 2cdein5 orowhydyv cidein ;e Asdova/ irynx hamar ka.ak mu badrasda/ e1 Aha ;e in[ov` Asdova/ am0; [I hamaryr zanonk iru tavanil yv anonx Asdova/u go[ovil1

       Havadkow er or Apraham zoh madovxanyx Isahagu5 yrp Asdova/ zink gu ‘or2er1 Madovxanyx ir meg hadig zavagu5 haga-ag a3n iro.ov;yan` or anor hamar qosdovm sdaxa/ er1 Orowhydyv Asdova/ Aprahami usa/ er7 8Isahagu bidi ulla3 kov syrovntt ,arovnago.u91 Apraham ngadi a-av or Asdova/ my-ylnyren al grna3 3arovxanyl Isahagu7 ovsdi ipryv my-ylnyrov 3arov;yan 0rinag` yd sdaxav ir zavagu1

       Calik iraganov;yanx havadkow er or Isahag 0rhnyx #agopn ov Ysavu1

       Havadkow er or #agop ir mahovune a-a] 0rhnyx #owse’i ortinyren ivrakan[ivru5 yv 8ir cavazanin /a3rin g-;nylow` yrgrbacov;ivn urav Asdov/o319

       Havadkow er #owse’ ir waqjanman bahovn 3i,yxovx Isra3eli =o.owovrtin Ycibdosen yllylov qosdovmu5 yv garcatrov;ivn urav nayv ir ajivnnyrovn ‘oqatrov;yan hamar1

       Havadkow er or Mowses yrp my/xav` myr=yx ‘aravonin a.]gan zavagu go[ovil1 Naqundryx Asdov/o3 =o.owovrtin hyd [ar[arovil5 kan` garj =amanagi mu hamar my.kyrov hajo3ku wa3ylyl1 Ycibdosi can2yren ,ad avyli my/ harsdov;ivn ngadyx` Krisdosi gra/ naqadinknyru gryl5 orowhydyv a[kyru 3a-a/ er Asdov/o3 war2adrov;yan1 Havadkow er or Ycibdosu ;o.ovx5 a-anx waqnalov ;acavorin za3ro3;en yv ipryv andysanyli Asdov/u dysno. Mart` cidxav hampyryl1 Havadkow er or Zadigu hasdadyx yv hrahancyx arivn srsgyl t-nyrovn wra35 orbeszi mahovan hry,dagu [m0dyna3 Isra3eli artranig zavagnyrovn1

       Havadkow er or Isra3eli =o.owovrtu Garmir /owen anxav` [or cydni wra3en anxnylov bes7 min[ yrp Ycibdaxinyru no3n panu ‘or2yxin` ung.myxan1

       Havadkow er or Yrikowi barisbnyru gor/anyxan5 yrp Isra3elaxinyr y0;u 0r anonx ,ovr]u tar2an1 Yv havadkow er or _aqap bo-nigu [sbannovyxav Asdov/o3 anhnazant martox hyd5 kani qa.a.ov;yamp hivrungala/ er Isra3elaxi lrdysnyru1Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001