Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 Mard 12, 2001
+Y 0r My/i Bahox

Go.7 2:8-3:4

Krisdosow lyxova/ ov gyntanaxa/

       Zco3, y.ek or oyve megu 2yr midku [crave imasdasiragan dysov;ivnnyrow yv qapypa3agan sin q0skyrow5 oronk martga3in avantov;ivnnyrov yv pnov;yan o3=yrovn wra3 gu himnovin yv o4[ ;e #isovs Krisdosi j,marid wartabydov;yan wra31 Orowhydyv martaxa/ Krisdosi me] gu pnagi asdova/a3in pnov;yan ampo.] liov;ivnu1 Yv tovk 2yr gyankin liov;ivnu cdak` mianalow anor5 or clovqn e ocy.en a,qarhi polor i,qanov;ivnnyrovn ov bydov;ivnnyrovn1 Havadki jampow yrp Krisdosi miaxak5 tovk 2yr my.kyru ;0;a’yxik yv Krisdosi ;l’adov;yamp  sdaxa/ y.ak srdi ;l’adov;ivnu1 Mgrdovylow` anor hyd miasin ;a.ovyxak yv anor hyd al 3arov;ivn a-ik5 orowhydyv havadaxik Asdov/o3 z0rov;yan5 or za3n my-ylnyren 3arovxanyx1 Krisdosi hyd Asdova/ 2y4z al gyntanaxovx5 kani tovk hocyvorabes my-a/ eik 2yr my.kyrovn badja-ow5 orowhydyv an;l’ad hy;anosnyr eik1 A3o45 Asdova/ nyryx myr polor 3anxanknyru yv ir i,qanov;yamp ]n]yx myr 0rinazanxov;yan hamar myzi tem ar2agova/ tadabardov;yan wji-u5 za3n qa[a’a3din camylow1 A3sbisow aniga zina;a’ urav ocy.en a,qarhi i,qanov;ivnnyrn ov bydov;ivnnyru5 3a3dnabes qa3da-agylow ov bardov;yan madnylow zanonk Krisdosi 2y-kow5 anor 3arov;yan adyn1

Zcov,axovm sqal wartabydov;ivnnyre

       Garyvorov;ivn mi4 dak anonx` oronk 2yz gu knnatadyn5 ;e in[o4v [ek bahyr ovdylov yv qmylov5 d0nagadarov;yanx5 amsamovdyrov yv <apa; 0ryrov wyrapyrow ganonnyru7 orowhydyv a3t poloru calik iraganov;yanx ,ovkn yn5 isg iraganov;ivnu Krisdosi me] e1

       {ulla3 or oyve megu ir gy./ qonarhov;yamp5 hry,dagnyrovn un/a3ova/ ba,damovnkow yv zanazan dysilknyrow 2yz moloryxne yv mrxanagen zrge7 orowhydyv a3tbisinyru martga3in hbardov;yne darova/ yn yv g4ovzyn irynk zirynk bardatryl 2yzi1 Anonk gab [ovnin Clovqin` Krisdosi hyd7 min[ty- marmimu` Krisdosi ygy.yxin5 ir polor 30tyrow ov gabyrow Clovqin gabova/ ov miaxa/5 ange4 g4a-ne ir ajovmu5 Asdov/o3 gamkin hama2a3n1

       Kani Krisdosi hyd my-ak yv pnov;yan o3=yrov dirabydov;ynen tovrs ygak5 in[o|v gu ,arovnagek abril a3nbes` orbes ;e 2yr gyanku a,qarhen gaqovm ovnynar yv gu hnazantik martox go.me drova/ badovirannyrov5 in[bes` 8Mi4 m0dynar5 mi4 ovdyr5 mi4 tb[ir91 Anonk polorn al panyr yn` oronk cor/a/ov;yamp gu ‘janan1 A3tbes badoviro.nyru imasdovn grnan ;ovil` irynx paryba,dagan inknagam arda3a3dov;ivnnyrow5 gy./ qonarhov;yamp yv anqna3 gyrbow marminu jn,ylow5 pa3x a3s panyru oyve ar=ek [ovnin yv mia3n marminu pavararylov gu /a-a3yn1

My-nil yv abril Krisdosi hyd

Kani or 3arov;ivn a-ik Krisdosi hyd5 a3sovhydyv 2yr ov,atrov;ivnu yrgink tar2ovxek5 orowhydyv ho4n e Krisdos5 H0r Asdov/o3 go.mu nsda/1 Yrgnavor panyrov masin qorhyxek yv o4[ ;e yrgravor panyrov7 orowhydyv tovk a3s a,qarhin hamar my-ak5 orbeszi Krisdosi hyd miasin abrik a3n gyankow` or Asdova/ wyrabaha/ e 2yzi1 Isg yrp Krisdos` 2yr gyanku` 3a3dnovi5 a3n adyn tovk al ‘a-kow bidi 3a3dnovik anor hyd1


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001