Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Mard 11, 2001

C7 Givrage Ka-asnortax

Ana-agin

Ysa3 (54.11-55.13)

Deru a3sbes g\use76

       8O~w Yrovsa.em5 ‘o;origen zarnova/ anmqi;ar da-abyal5 ha,dov;ivn bidi unym hydt5 orbeszi mqi;arovis7 aha ys kov himyrt ,a’iv.a3 karyrow bidi tnym5 badyrt` gargyhan karyrow5 a,daragnyrt garmir 3agin;nyrow bidi gancnym5t-nyrt` pivry.e5 yv ,ovr]t barisb bidi ka,ym undir yv ;angacin karyrow1

       Polor ortinyrt Asdov/me ovsa/ bidi ullan5 zavagnyrt mna3ovn qa.a.ov;ivn bidi wa3ylyn5 yv tovn artarov;yan me] bidi hasdadovis1

A4l p-nov;yan waqu bidi [ovnynas5 arhavirku kyzi bidi [m0dyna31

Kyzi ygo.nyru bidi ullan mia3n anonk` oronk in2mow tar2i gov can7 irynx yrgirnyru 2cylow bidi can kov go.kit pnagin5 kyz irynx abasdanu tar2unylow1

Aha ys inks kyz hasdadyxi7 tarpinu ir ‘koxow gragu g\ar/ar/e yv gu ,ine cor/iknyr oronk cor/a/ov;yamp gu ma,in ov gu ‘janan7 saga3n ys kyz hasdadyxi or mi,d mnas1

Oyve zenk [3a]o.i kyzi wnasyl5oyve lyzov or gu ‘or2e kyz tadabardyl` bardov;yan bidi madnys5 yv kyz ampasdano.nyru irynk bidi tadabardovin1

Diro] /a-a3o.nyrovn =a-ancov;ivnu a43s e5 y4s e or zanonk g\artaraxnym76 g\use Deru1

Tovk or /aravi ek` ]ovrin ygek5 yv tovk or tram [ovnik` ygyk cini ov ga; a-ek a-anx trami5 a-anx cin wjarylov1

In[o|v 2yr tramu gu wadnek haxen darpyr pani hamar5 in[o|v 2yr wasdagu gov dak a3nbisi panyrov oronk [yn g,daxnyr1

In/i mdig urek yv parik bidi wa3ylek5 pariknyrow  bidi g,danak1

Agan] dovek q0skyrovs yv badovernyrovs hydyvyxek1 Y;e mdig unek in/i5 pariknyrov me] bidi abrik5 2yzi hyd 3avidynagan ovqd mu bidi gnkym5 yv 2yzi bidi dam a3n isgagan 0rhnov;ivnu zor Tavi;i qosdaxa31

Ys zink hy;anosnyrovn wga3 yv azcyrovn i,qan ov hramanadar garcyxi1 Kyz [cidxo.  azcyr kyzi bidi timyn5 kyz [jan[xo. =o.owovrtnyr kyzi bidi abavinin kov Der Asdov/o3t` Isra3eli Sovrpin hamar5  or kyz ‘a-avoryx91

“nd-yxek Deru5 orkan adyn or grnak zink cdnyl7 gan[yxek za3n5 orkan adyn or modig e1

Ampari,du ir [ar jampanyren yv an0renu ir [ar qorhovrtnyren ;o. hra=ari yv Diro] ta-na35 yv Deru bidi o.ormi anor7 ;o. myr Asdov/o3n ta-na35 or gu nyre no3nisg y;e pazmabadig ullan 2yr my.kyru1 8Orowhydyv5 im qorhovrtnyrs 2yr qorhovrtnyrovn bes [yn5 im jampanyrs 2yr jampanyrovn [yn nmanir5g\use Deru1 A3l5 orkan yrginku yrgren par2r e` a3nkan par2r yn im jampanyrs 2yr jampanyren5 yv im qorhovrtnyrs` 2yr qorhovrtnyren1 In[bes an2ryvn ov 2ivnu yrginken g\i]nyn yv yrgink [yn par2ranar grgin min[yv yrgiru [o-ocyn5 za3n [arcasavoryn ov [bd.avoryn5 yv syrmano.in syrm yv ovdylik hax [dan5a3nbes al im pyrnes yla/ q0sku anartivn in/I  bidi [ta-na35 min[yv im gamks gadare yv nbadagnyrs 3a]o.xune1

A3o5 ovraqov;yamp tovrs bidi cak 2yr cyrov;ynen yv qa.a.ov;yamp bidi a-a]nortovik7 ly-nyrn ov plovrnyru bidi qa3dan yv xn/ov;yamp untovnin 2yz5 yv ta,di polor /a-yru irynx jiv.yrow /a’ bidi zarnyn1

Xrtyniin dy. noji yv t=nigin ‘oqaren mrdyni bidi povsni7 yv asiga Diro] anovnin hamar an]n]yli5 3avidynagan n,an mu bidi ulla391

 

B0.os A-akyali go.me Gorn;axinyrovn crova/ yrgrort namagen (6.1-7.1)

            Art5 orowhydyv Asdov/o3 cor/agixnyr ynk5 g\a.a[ynk 2yzi5 mi4 wadnek Asdov/me 2yr sdaxa/ ,norhku1 Orowhydyv Asdova/ g\use7

       8Yrp 3armar =amanagu ygav` lsyxi kyz5 yrp ‘rgov;yan 0ru hasav` 0cnyxi kyzi91

Aha hima4 e a3t 3armar =amanagu7 hima e ‘rgov;yan 0ru1

Oyve panow badja- mi4 ullak or Asdov/o3 cor/u qa’anovi gam wargapygovi7 a3l polor baracanyrovn al tovk 2yz xo3x dovek orbes Asdov/o3 ba,d0nyanyr5 my/ hampyrov;yamp 3an2n a-nylow ny.ov;ivnu5 wi,du5 [ar[aranku5 /y/u5 pandu5 q-owararnyrov 3ar2agovmnyru5 3ocnov;ivnu5 anknov;ivnu5 an0;ov;ivnu1 A3s poloru darek makovr sirdow5 cidagx0ren5 hampyradarov;yamp5 ka.xrov;yamp5 Sovrp Hociow5 angy./ sirow5 j,mardov;ivnu karozylow5 Asdov/o3 z0rov;yamp yv artarov;yamp zinova/` [arin tem 3ar2agylov yv inkxink ba,dbanylov hamar1 Mi4 a3la3lik o4[ ‘a-ken  yv o4[ anarcanken5 o4[ cowasanken yv o4[ my.atranken1 Martig molora/ ;o. usyn myzi7 mynk cidynk ;e j,mardov;ynen [ynk ,y.a/1 :o. [ovzyn myz jan[nal7mynk cidynk ;e myz la4v gu jan[nan1 :o. my-a/ sybyn myz7 mynk cidynk ;e gyntani ynk1 :o. myz bad=abard hamaryn7 mynk cidynk ;e mahovan  tadabardov;ynen azada/ ynk1 :o. myr gyanku dqovr gar/yn7 mynk mi,d ovraq ynk1 A.kad ;o. sybyn7 mynk ovri,nyrov gyankyru gu joqaxnynk1 A3o45 gu ;ovi ;e o[i4n[ ovnink5 min[ amen in[ ovnink1

Aha5 siryli4 Gorn;axinyr5 amen in[ pax yv angy./ sirdow usi 2yzi1 Tovk in[o|v gu t=ovaranak arda3a3dovylov1 O4[ im badja-ows hargav5 a3l barzabes` 2yr seru in/i arda3a3dylov gu ka,ovik1 Pa3x g\ovzym or in/i bes panak 2yr sirdyru yv azad0ren q0sik tovk al7 [e| or im zavagnyrs ek tovk1

Pna4v anhavadnyrovn cor/agix mi4 ullak1 I|n[ gab grna3 ovnynal artaru an0renin hyd5 gam i|n[ no3nov;yan yzr grna3 ullal lo3sin ov qavarin mi]yv1 I|n[ hama2a3nov;ivn grna3 ullal Krisdosi yv sadana3in mi]yv5 gam I|n[ cor/ ovni havadaxyalu anhavadin hyd1 I|n[ nmanov;ivn ga3 Asdov/o3 dajarin yv myhyannyrovn mi]yv1

Artaryv my4nk ynk gyntani Asdov/o3 dajaru5 in[bes Asdova/ ink usav7 8Anonx me] bidi pnagim yv anonx hyd bidi abrim1 Ys irynx asdova/u bidi ullam yv anonk im =o.owovrts1

Aha ;e in[o4v Asdova/ gu hrahance myzi7 8An]ad  yv hy-ov gyxek hy;anosnyren7 bi./ panyrov mi4 tb[ik5 yv ys 2yz bidi untovnim1 Ys 2yzi ha3r bidi ullam  yv tovk im d.aks yv a.]ignyrs bidi ullak56 g\use Amenagal Deru91

Siryliny4r5 a3s qosdovmnyru myzi4 y.a/ yn1 Ovsdi hy-ov mnank marmnagan yv  hocygan amen b./ov;yne5 mynk myz gadarylabes makrynk` Asdov/o3 yrgiv.owu abrylow1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd >ovgadi (15.1-32)

            Maksavornyr yv my.avornyr #isovsi gov ca3in` zink lsylov hamar1 “arisyxinyrn ov 0renki ovsovxi[nyru sgsan drdn]al5 usylow7 8 In[be|s g\ulla3 or a3s martu my.avornyru g\untovni yv anonx hyd gu ja,e921

       #isovs hydyvyal a-agnyru badmyx anonx76

       8 Yn;atrynk or 2yzme megu harivr o[qar ovni1 Yrp anonxme megu gorsnxne5 [i| 2cyr innsovninu ar0dawa3rin me] yv [\yr;a|r gorsova/in ydyven5 min[yv or cdne za3n1 Yv yrp cdne5 ovraqov;yamp ir ovsyrovn wra3 gu tne yv dovn gu ta-na35 gu gan[e ir parygamnyrn ov traxinyru yv g\use anonx7 8Ovraqaxe4k in/i hyd5 orowhydyv gorsova/ o[qars cda391 G\usym 2yzi5 yrginki me] no3nbes ovraqov;ivn bidi ulla3 meg aba,qaro. my.avori hamar5 kan innsovninu artarnyrov hamar5 oronk aba,qarov;yan bedk [ovnin1

       8Gam yn;artynk ;e gin mu dasu ar/a; tahygan ovni1 Yrp anonxme megu gorsnxne5 jracu [i| wa-yr yv dovnu ov,atrov;yamp [\a|vlyr5 min[yv or  tahyganu cdne1 Yv yrp cnde5 gu gan[e ir parygamovhinyrn ov traxinyru yv g\use anonx7 8Ovraqaxe4k in/I hyd5 orowhydyv gorsnxovxa/ tahygans cda391 G\usym 2yzi5 Asdov/o3 hry,dagnyru no3n 2yvow bidi ovraqanan my.avori mu hamar5 or g\aba,qar91

       Aba ,arovnagyx76

       8 Mart mu yrgov zavag ovner1 Grdsyru h0ru usav7 8 Ha3r5 kov sdaxova/ket in/i ingo. pa=inu hima dovr in/i91 Ha3ru ir zavagnyrovn mi]yv pa=nyx ir ovnyxa/u1 Kani mu 0r ydk grdsyr zavagu a-av ir ampo.] harsdov;ivnu yv hy-ov yrgir mu cnax1 Hon ana-ag gyank mu abrylow msqyx harsdov;ivnu yv sba-yx ir ampo.] ovnyxa/u1

       8Badahyxav or a3t yrgrin me] my/ sow mu diryx5 yrp arten ink sgsa/ er a.kadanal1 Ovsdi cnax a3t yrgri ka.akaxinyren megovn kow /a-a3 y.av5 yv aniga ir acaragu .rgyx zink` qozyr ara/ylov hamar1 No3nisg badrasd er qozyrovn gyra/ y.]ivrnyrow ir ‘oru lyxnylov5 saga3n o[ ok gov dar iryn1 Yrp antratar2av ir wijagin5 inkniryn usav7 8 H0rs dan me] kani~ cor/avornyr gan5 oronk irynx bedk y.a/ gyragovren avylin ovnin5 min[ ys hos an0;ov;yne gu my-nim1 Yllym yr;am h0rs kow yv usym iryn76 Ha43r5 my.an[yxi Asdov/o3 yv kyzi tem7 a3lyvs ar=ani [ym kov ortit go[ovylov5 zis ngade kov cor/avornyret megu91 Aba ylav yv h0ru kow cnax1 Dagavin dovnen pavagan hy-ov er5 yrp ha3ru dysav zink ov c;ax7 wazylow timavoryx za3n5 wzin ‘a;;ovyxav yv hampovryx1 Ortin h0ru usav7 8 Ha43r5 my.an[yxi Asdov/o3 yv kyzi tem7 a3lyvs ar=ani [ym kov ortit go[ovylov91 Ha3ru ir /a-anyrovn hrama3yx7 8Anmi]abes pyrek lavaco3n badmovjanu yv hacxovxek iryn7 madani anxovxek ir madin yv g0,ig dovek iryn1 Pyrek barard hor;u5 mor;yxek5 ovdynk yv ovraqanank1 Orowhydyv im a3s zavags my-a/ er` o.]acav5 gorsova/ er` cdnovyxav91 Yv sgsan qraqjanki1

       8Min[ a3t5 yrex zavagu acarag gu cdnover1 Wyratar2in5 yrp dan m0dyxav` yrci ov bari 2a3nyr lsyx1 Gan[yx /a-anyren megu yv harxovx ;e i4n[ ga31 ?a-an usav iryn78 Y.pa3rt ygav7 yv orowhydyv o.]6a-o.] wyratar2av5 ha3rt barard hor;u mor;yx91 Yrex zavagu za3raxav yv [ovzyx nyrs mdnyl1 A3s masin imanalow5 ha3ru tovrs ylav yv a.a[yx or nyrs mdne1 Isg an badasqanyx7 8Darinyre i wyr kyzi gu /a-a3ym7 oyve meg hrahanct [andysyxi5 yv saga3n no3nisg ovl mu [dovir in/i5 or ovraqana3i parygamnyrovs hyd1 Min[ty-5 yrp kov a3t ortit ygav5 or kov sdaxova/kt bo-nignyrovn hyd msqyx5 barard hor;u mor;yxir anor hamar91 ha3ru usav7 8D.a4s5 tovn mi,d in/i hyd ys yv ampo.] ovnyxa/s kovgt e1 Saga3n hima bedk e ovraqanank yv xn/ank5 orowhydyv a3s y.pa3rt my-a/ er` o.]nxav5 gorsova/ er` cdnovyxav91


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001