Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Mard 10, 2001

+C7 0r My/i Bahox Srpo3n Givr.i Yrovsa.yma3 Ha3rabydin yv mivr Givr.i ybisgobosin5 yv m0rn nora Anna3i1

A-ag7 11:2-11

Ysa37 61:3-7

P7 Dim7 4:1-8

Asdov/o3 q0sku avydarano.in cor/u

       Ovsdi5 hydyvyal badoveru gov dam kyzi` Asdov/o3 yv #isovs Krisdosi nyrga3ov;yan5 or o.]yrn ov my-a/nyru bidi tade ir 3a3dnov;yan 0ru5 yrp ir ;acavorov;yampu ca376 Asdov/o3 q0sku karoze yv za3n 3a3darare amen a-i;ow5 a-anx badyhov;ivnu gam anbadyhov;ivnu qorhylov5 sqalnyru ov..e5 yv sasde gam 3ortore` my/ hampyradarov;yamp ovsovxanylow1 Orowhydyv =amanag bidi ca35 yrp martig agan] bidi [gaqyn a-o.] wartabydov;yam5 a3l` irynx sy’agan xangov;ivnnyrovn hamabadasqano. yv zirynk hajo3axno. panyrov masin q0so. ovsovxi[nyr bidi ‘nd-yn1 Bidi [ovzyn j,mardov;ivnu lsyl5 yv a-asbylnyrov agan] dalow bidi gorsovin1 Pa3x tovn mi,d ar;ovn y.ir5 ny.ov;ivnnyrov hampyre5 avydarani[i kov cor/t ure yv /a-a3ov;ivnt ir avardin hasxovr1

Pari badyrazmin waqjanu

       Orohydyv ys arten isg gyanks ipryv zoh Asdov/o3 novira/ ym yv a3s a,qarhen mygnovmin =amanagn al m0dyxa/ e1 Pari badyrazmu m.yxi5 gyankin un;axku avardyxi5 havadku bahyxi1 Asge ydk in/i gu mna3 mia3n sbasyl artarov;yan bsagin5 or Deru5 artar Tadavoru5 ipryv hadovxovm` in/i bidi da3 tadasdani 0ru1 Yv bidi da3 o[ mia3n in/i5 a3l nayv polor anonx` oronk sirow gu sbasyn Diro] 3a3dnovylovn1 

#owh7 10:11-16

Y4s ym irav howivu1 Irav howivu ir gyanku gov da3 o[qarnyrovn hamar7 min[ war2ganu5 or howiv [e yv orovn [yn badganir o[qarnyru5 yrp gu dysne or ca3lu gov ca3` gu lke o[qarnyru ov gu ‘aq[i5 2cylow or ca3lu 3a’,dage ov xrove o[qarnyru5 orowhydyv war2ganu [i mdahocovir o[qarnyrov wijagow1 Y4s ym irav howivu1 gu jan[nam o[qarnyrs yv anonk al zis gu jan[nan5 a3nbes in[bes Ha3ru zis gu jan[na3 yv ys` Ha3ru1 Ys gyanks gov dam o[qarnyrovs hamar1 Dagavin ovri, o[qarnyr al ovnim5 oronk a3s ‘araqen tovrs yn7 bardavor ym zanonk yvs nyrs pyryl1 Anonk al in/i mdig bidi unyn5 yv bidi ullan meg h0d` meg howivow1

 


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001